Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.
Bildtext En del måste vänta över tre månader på att få träffa läkare.
Bild: Elina Rantalainen / Yle

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

Det är tre procentenheter mindre än under våren 2022, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd.

Läget varierar inom de olika regionerna. I vissa kommuner lyckas bara 42 procent få hjälp inom en vecka, men till och med i de bästa regionerna får endast 62 procent en läkartid inom sju dagar, uppger THL.

I oktober fick 67 procent av dem som behövde en läkartid det inom två veckor, vilket är fyra procentenheter mindre än i mars 2022.

I samtliga regioner i Finland fanns det personer som väntat på en mottagningstid i över tre månader.

I den här statistiken ingår besök som föregåtts av en bedömning av vårdbehovet.

En tidigare rapport från Institutet för hälsa och välfärd visar att folk är allt missnöjdare med hur hälsostationerna fungerar.

Flera personer sitter i ett väntrum på ett sjukhus.

THL-rapport: Svårt att få kontakt med hälsostationerna, vården saknar kontinuitet

THL har utrett tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster.

Enligt klienterna är det svårare än tidigare att få kontakt med den egna hälsovårdscentralen och klienten vårdas mer sällan av samma läkare eller skötare.

För närvarande ska en patient få vård inom tre månader efter bedömning av vårdbehovet, enligt lagen om ordnande av hälsovård då det handlar om icke-brådskande vård.

I Helsingfors, Lojo, Vanda, Björneborg, Uleåbord, Kuopio och Sodankylä väntade patienter ändå över tre månader på en läkartid.

Halvt års väntan på tandläkare på många håll

Också vad gäller tandläkare har allt fler finländare tvingats vänta allt längre på vård.

Under hösten lyckades 84 procent av dem som var i behov av hjälp få tid till tandläkare inom tre månader från det att vårdbehov konstaterats.

I Helsingfors, Vanda, Åbo, Kymmenedalens samkommun och Uleåborg har många invånare tvingats vänta ett halvt år på att få gå till tandläkare.