Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Ekonomin väntas krympa nästa år – men energin och många produkter blir billigare

Mikko Spolander
Bildtext Prognoschefen Mikko Spolander presenterade Finansministeriets ekonomiska översikt på tisdagen.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Enligt Finansministeriet har pristoppen för råvaror redan nåtts.

På tisdagen presenterade Finansministeriet sin ekonomiska översikt. Den visar att Finlands BNP började sjunka under hösten, och den svaga ekonomiska utvecklingen förväntas fortsätta under vintern.

”Risken för en recession är uppenbar, men det att man låser sig i gamla strukturer och underutnyttjar samhällets resurser till följd av detta medför en ännu större risk än recessionen”, säger överdirektören Mikko Spolander vid Finansministeriet i ett pressmeddelande.

På grund av inflationen har hushållens köpkraft minskat. Enligt Finansministeriet avtar inflationen redan nästa år.

Elpriset väntas vara högt under vintern, men en nedgång väntas under våren och sommaren, medan priset väntas stiga på nytt nästa vinter. Enligt ministeriet håller energimarknaden i Europa ändå på att anpassa sig till den nya situationen, och prisstegringen kommer att vara klart måttligare än det vi just nu ser.

Pristoppen för råvaror har redan nåtts, enligt ministeriet, och det finns inte längre coronapandemirelaterade flaskhalsar inom världshandeln.

Under presskonferensen i samband med att prognosen presenterades på tisdagen understryker ministeriets tjänstemän att det finns en stor osäkerhet när det gäller framtiden. Orsaken är kriget i Ukraina. I prognosen antas att de ekonomiska sanktionerna och krigets verkningar förblir oförändrade.

Finansministeriets ekonomiska översikt

Inflationen: Priserna på energi och många varor sjunker 2023. Under de kommande åren är inflationen snabbare än vad man har vant sig vid. Konsumentpriserna stiger med 4 procent 2023 och med knappt 2 procent 2024–2025.

Bruttonationalprodukten: Finlands BNP beräknas växa med 1,9 procent år 2022, minska med 0,2 procent år 2023 och växa igen med 1,2 respektive 1,4 procent åren 2024 och 2025.

Sysselsättningen: Just nu betecknas sysselsättningsgraden som rekordhög. Antalet sysselsatta minskar år 2023 med 12 000 personer och arbetslöshetsgraden stiger till 7,0 procent. Sysselsättningen ökar 2024 och sysselsättningsgraden kommer att vara 74,4 procent före 2025.

Resten av världen: En stor del av länderna i euroområdet lider mer än Finland av energikrisen, eftersom naturgasen spelar en klart större roll i deras energiproduktion. Trots detta kommer produktionen i euroområdet att öka med 0,2 procent på årsnivå. Tillväxten inom världshandeln har varit snabb och den tilltar ytterligare efter 2023. Finlands export kommer också att få ta del av denna tillväxt. Förlusten av den ryska marknaden orsakar bestående exportförluster.