Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Anställda i Lojo har trakasserats under en längre tid – polisen har inlett en förundersökning

Stadshuset i Lojo.
Bildtext Det handlar om 13 anställda som jobbar vid Lojo stad. På bilden stadshuset Monkola.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Tretton personer som är anställda av Lojo stad har gjort en brottsanmälan om en person som misstänks för grov ärekränkning. Polisen utför som bäst en förundersökning i ärendet.

Ärendet behandlades av Lojo stadsstyrelse i måndags (19.12) och det framkommer inga detaljer om fallet.

Handlingarna har skett upprepade gånger under en längre tid och pågår fortfarande. Den misstänkta personen ska genom sina handlingar ha försökt påverka hur stadens tjänsteinnehavare behandlar hen och det kan klassas som riktade trakasserier.

Polisen har därför föreslagit att Lojo stad ska vara målsägande i fallet och stadsstyrelsen har godkänt det. Lojo stad kommer därför att skaffa ett gemensamt juridiskt ombud för alla tretton anställda. De behöver ett juridiskt ombud i snabb takt eftersom förundersökningen pågår.

Det juridiska ombudet ska hjälpa till under hela rättsprocessen. Hen ska finnas till handa under polisförhören, med att göra upp ersättningskrav och ansöka om besöksförbud för den misstänkte om målsägandena så önskar.

Den advokat som Lojo stad har varit i kontakt med har tidigare skött ärenden som berör den misstänkta för stadens räkning.

Det är i det här skedet oklart hur mycket rättsprocessen kan kosta för Lojo stad. I princip är det den som döms för ett brott som betalar motpartens rättegångskostnader.

Men om det inte är möjligt att driva in rättegångskostnaderna av den misstänkta då domen har vunnit laga kraft kan staden vara tvungen att stå för kostnaderna. Advokaten debiterar 280 euro per timme.