Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många turister från Europa är på väg till norra Finland under julen – konsumtionsvanorna har ändrat

Turisterna har hittat till tomtebyn i Rovaniemi igen: "Jag bad julgubben stoppa kriget i Ukraina" - Spela upp på Arenan

De stora skidcentrumen i norr ser fram emot en bra jul- och nyårssäsong. Den avblåsta strejken inom branschen är en lättnad. Resenärerna tänker mer än tidigare på hållbarhetsfrågor.

Turismaktörerna i norr ser med tillförsikt på jul- och nyårssäsongen efter svåra coronaår. Visit Rovaniemis verkställande direktör Sanna Kärkkäinen säger att volymerna närmar sig läget före pandemin.

Resandet från Asien har inte öppnat upp sig helt, trots att många redan nu kommer till Finland från Singapore. I Europa är intresset för Finland stort. Kärkkäinen nämner Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien.

– En rekordmängd internationella flygrutter har öppnats från europeiska mål direkt till Rovaniemi. Det har lett till en klar ökning i mängderna resenärer som kommer hit.

Den färskaste nya rutten är från Amsterdam i Holland och trafikeras av KLM.

Sanna Kärkkäinen med staden Rovaniemi i bakgrunden.
Bildtext Verkställande direktör Sanna Kärkkäinen vid Visit Rovaniemi glädjer sig över det stora intresset för Finland i Europa.
Bild: Visit Rovaniemi

Aktörerna är också lättade över att strejkhotet som berörde skidcenterbranschen avblåstes, då Servicefacket PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa kom överens om ett nytt kollektivavtal.

Konsumtionsvanorna har ändrat på Ylläs

Skidcenterdirektör Tuomo Poukkanen vid Ylläs ski resort säger att vintern kom igång långsamt i norr. Det har funnits mindre snö än vanligt, men nu ser det bättre ur.

Reservationsläget är förhållandevis bra. Många gäster väntas från Frankrike, Holland och Tyskland. Britterna är den största gruppen på Ylläs i år.

Tuomo Poukkanen står i en slalombacke med sina skidor.
Bildtext Ylläs ski resorts skidcenterdirektör Tuomo Poukkanen ser fram emot en bra turismsäsong i norr.
Bild: Tuomo Poukkanen

De stigande kostnaderna och inflationen har drabbat såväl företagarna som gästerna. Poukkanen brukar använda konsumtionen som en indikator för det ekonomiska läget.

– Det har nog blivit vanligare att man kommer hit för att åka skidor och har egen matsäck som man äter i utrymmena som vi ställer till förfogande.

Oklart hur det blir efter nyår efter två undantagsvintrar

Vid Turism- och restaurangförbundet MaRa säger verkställande direktör Timo Lappi att de utländska turisterna är mycket välkomna, eftersom de spenderar mer pengar än de inhemska.

Mängden inhemska turister är ännu höljd i dunkel, då många väntat länge med att boka sina semesterresor.

Timo Lappi
Bildtext Timo Lappi efterlyser en lagändring som skulle höja inkomstgränserna för studerande.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Efter nyår är det oftast tystare i Lappland. Kundmängderna är störst under de inhemska semestertiderna.

– Januari är inte heller annars en en bra månad för branschen, men nu ser det dåligt ut, säger Timo Lappi.

Höga elpriser och inkomstgränser ställer till det för företagarna

Kostnadsnivån är en utmaning för såväl företagarna, kunderna som arbetstagarna. Elektriciteten är dyr, livsmedlen och bränslet likaså.

Enligt Timo Lappi använder badinrättningar och skidcenter mycket elektricitet. Därmed är de känsliga för fluktuationer i elpriset.

– Restauranger kan inte spara el genom att till exempel vara verksamma om nätterna. De måste tillreda mat då de har kunder.

Hur lätt har det varit att få tag på säsongsarbetare i år?

– Det har varit svårt i hela landet. Det finns inte tillräckligt med personal. Många studerande som jobbar inom branschen har uppnått sin inkomstgräns. Om de arbetar i november och december måste de betala tillbaka sina stöd till FPA.

Hållbarhet och offpist är trender bland resenärerna

Många företag och aktörer i norr är med i programmet Sustainable Travel Finland, som Visit Finland har tagit fram för att möta ökande krav på hållbarhet från resenärerna.

– Vi har fått tio nya certifierade företag till Rovaniemi på en kort tid. Målsättningen är att en större certifiering ska fås klar under nästa år, säger Sanna Kärkkäinen vid Visit Rovaniemi.

Programmet lägger uppmärksamhet vid allt från djurens välbefinnande till avfallshantering inom turismnäringen.

Tom Nylund tar sig till Pyhä för att testa att åka offpist för första gången och åker in i skogen.
Bildtext Allt fler önskar sig offpiståkning då de besöker Lappland.
Bild: Five Corners Production

På slalomsidan berättar Ylläs ski resorts Tuomo Poukkanen att allt fler vill åka offpist då de är i Lappland. Det är på åkarens eget ansvar om hen rör sig utanför de utstakade backarna, men det finns ställvis områden för offpiståkning som öppnas och stängs beroende på snösituationen.