Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politikerna oeniga – men pensionärer i Raseborg ska betala hyra för lokaler

En kaffekopp och en ordförandeklubba på ett kaffebord.
Bildtext Pensionärs- och seniorföreningar i Raseborg ska betala hyra för lokaler, men tack vare servicesedlar kan de få hjälp med hyrorna.
Bild: Vesa Grekula / Yle

Äldrerådet i Raseborg önskar i en skrivelse att staden inte skulle begära hyra av pensionärsföreningar, utan smidigt och avgiftsfritt ställer lokaler till föreningarnas förfogande. Men så blir det inte.

Raseborgs stad uppbär normal hyra med en subvention på 50 procent för de lokaler som pensionärsföreningarna använt under 2022. Det har stadsstyrelsen beslutat.

Ulf Heimberg (SDP) anmälde avvikande åsikt i protokollet.

Hyror i tre priskategorier

Äldrerådet meddelas att stadsstyrelsen i november beslöt om regler för bidrag och subventioner samt om principer för uthyrning. De här reglerna träder i kraft den 1 januari 2023.

Staden har tre priskategorier för uthyrning: priskategori A med normalpris, priskategori B med 50 procent subvention och priskategori C med 100 procent subvention, där någon hyra med andra ord inte uppbärs.

Föreningar med verksamhet för vuxna med Raseborg som hemort och idrotts- och kulturföreningar i Raseborg hör till kategori B. Registrerade pensionärs- och seniorföreningar hör också till denna kategori.

Servicesedelns värde höjs

Pensionärs- och seniorföreningar kan få en servicesedel för att betala sina hyror. I november beslöt staden att servicesedeln skulle ha ett värde på fem euro per medlem. Det maximala stödet slogs då fast till 4 000 euro per år.

Det här har enligt staden visat sig att inte räcker till, så stadsstyrelsen beslöt i december att höja servicesedelns värde till nio euro per medlem och det maximala stödet till 6 000 euro.

Servicesedeln är kopplad till hyreskostnader för lokaler som kan vara stadens egna eller som ägs av föreningar eller är privata.

Servicesedlar erbjuds till föreningar som i huvudsak riktar sig till personer över 65 år. Det här torde vara det mest rättvisa sättet att kompensera föreningarnas hyreskostnader, anser staden.

Omröstning i stadsstyrelsen

Då skrivelsen från äldrerådet var behandlad i stadsstyrelsen så var det dags att behandla en motion om samma sak, pensionärsföreningar och deras hyror.

I motionen föreslog man att pensionärsföreningar skulle få använda lokaler utan att betala hyra. Mikael Borgman (SFP) var första undertecknare.

Stadsstyrelsen svarar på motionen genom att hänvisa till det reglemente som finns och att föreningar får subventioner och servicesedlar.

Det blev omröstning eftersom Ulf Heimberg föreslog att pensionärsföreningar överförs till kategori C, alltså att de inte behöver betala hyra. Det förslaget förlorade med 9–2. Frank Holmlund (SDP) röstade också på Heimbergs förslag.

Lång behandling


Frågan om pensionärsföreningarnas hyressubventioner har varit aktuell länge och staden har sökt sin linje.

I bakgrunden för den långvariga tvisten ligger tidigare praxis och beslut.

Man i en hamn
Bild: Johanna Lindholm/Yle
En man framför en minnestavla över C.G Mannerheim.
Bildtext Kommunpolitikerna Mikael Borgman (SFP, uppe), Ulf Heimberg (SDP) och många andra önskar gratis hyror för pensionärsföreningarna i Raseborg.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

I stadens äldreserviceplan från 2020 står det under rubriken riktlinjer och mål att ”man beslutar att erbjuda gratis lokaler för aktörer inom tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre”.

Men senare samma år, 2020, godkände staden regler för uthyrning och där nämns inget separat om pensionärsföreningarna utan för dem gäller samma regler som andra föreningar för vuxna. Det väckte protester. Saken har behandlats i insändare och på flera fullmäktigemöten. Det diskuterades flitigt också på stadsfullmäktiges budgetmöte i december 2022.

Nu har stadsstyrelsen alltså hittat på en lösningsmodell för pensionärsföreningarna där de kan få servicesedlar för att klara av sina hyreskostnader. Men fem euro per föreningsmedlem ansågs inte räcka till utan värdet höjdes nu nästan till det dubbla, nio euro.

Diskussion om artikeln