Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Arenaplan i Kivistö fick grönt ljus – men Vandas hyreskontrakt och jättearenans energiförsörjning oroar

Havainnekuva Arena 3.3:n julkisivusta.
Bildtext Arkitektbyrån Skoots vision över den planerade arenan.
Bild: Arkkitehtitoimisto Skoot Oy

Vanda stadsfullmäktige debatterade Arenaplanerna i Kivistö i samband med att detaljplanen för området godkändes.

Vanda stadsfullmäktige godkände under måndagen detaljplanen för den planerade jättearenan i Kivistö. En evenemangsarena som skulle bli en av Nordens största.

Enligt de planer som hittills presenterats skulle arenan kunna ta 17 000 åskådare vid idrottsevenemang och 32 000 åskådare vid kulturevenemang.

Projektet välkomnades av flera ledamöter då detaljplanen behandlades under måndagen, men flera var också skeptiska.

Gröna gruppen ville få ställa villkoret att åtminstone hälften av arenans energiförbrukning ska produceras på det knappt fyra hektar stora planområdet.

– Arenabolaget har meddelat att ambitionsnivån är väldigt hög då det kommer till klimatvänliga lösningar. Det är både till deras och stadens fördel om vi i Vanda kan visa upp en toppmodern arena, sade Vaula Norrena (Gröna).

Fullmäktige röstade ändå ned De Grönas förslag till förmån för stadsstyrelsens formulering. Det vill säga att lösningar som producerar förnybar energi ska föredras. Under mötet nämndes jordvärme och solenergi som exempel.

Inget hyresavtal för marken ännu

Under måndagen, strax före fullmäktigemötet, beslöt stadsstyrelsen att ett hyresavtal för området kan undertecknas först efter att arenabolaget presenterat sin finansieringsmodell för stadsstyrelsen.

Arenabolagets ekonomi var också något som bekymrade flera ledamöter, däribland Tuukka Saimen (Sannf).

– Jag är egentligen emot arenan. Men låt gå om det görs för privata medel. För att en så här stor hall ska kunna gå runt behövs det en huvudhyresgäst. Den nya arenan i Tammerfors har stadens båda hockeylag. Vem ska axla den rollen i Kivistö, frågade Saimen.

Staden vill hyra in sig

Vanda stad har meddelat att man är intresserad av att hyra in sig i hallen för upp till en miljon euro i året. Flera ledamöter ifrågasatte ifall staden verkligen ska förbinda sig till långa hyreskontrakt för så stora belopp med arenabolaget.

Arenan har en budget på 130 miljoner euro och skulle förverkligas med privata pengar. Enligt Arenabolaget är både inhemska och utländska investerare intresserade.

Diskussion om artikeln