Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rederier berömmer Hangö hamn – men förutspår att den tunga trafiken längs vägarna kan öka

Containrar och ett lastfartyg i Hangö hamn en solig sommardag, folktomt på kajen.
Bildtext Det mesta som transporteras till och från Hangö hamn landvägen går på gummihjul längs vägar. En ökad sjötrafik innebär sannolikt också en ökad landsvägstrafik.
Bild: Yle / Taisto Lapila

Det är viktigt att inse att trafiken till sjöss och på land går hand i hand, påpekar rederiet Stena Line.

Hangö hamn får beröm både för sitt goda läge och sin välfungerande service.

– En isfri hamn är en fördel också med tanke på klimatet, säger rederiet Finnlines vice vd Thomas Doepel.

Finnlinesin rahtialus lähdössä Hangosta kohti Rostockia.
Bildtext Finnlines trafikerar så gott som dagligen mellan Hangö och Polen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det svenska rederiet Stena Line har för ett knappt år sedan etablerat sig på rutten Nynäshamn – Hangö. Rederiets kommunikationschef Stefan Elfström säger att Stena Line valde Hangö på grund av en rad olika fördelar som Hangö har jämfört med andra finländska hamnar.

– För oss var det geografiska läget avgörande. Hangö är ju den närmaste hamnen för oss om man utgår från Nynäshamn. Eftersom vi inte behöver gå in i den finländska skärgården sparar det tid för våra kunder. Närheten till både Åbo och Helsingfors är också en fördel. Dessutom är Hangö hamn så gott som isfri året om, säger Elfström.

Ett stort vitt fartyg där det står Stena Line ligger i en hamn.
Bildtext Bilburna privata passagerare kan också åka med på rutten mellan Hangö och Nynäshamn. Ombordstigning sker på bildäck eftersom Hangö inte har någon passagerarterminal.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Stena Lines huvudsakliga fokus ligger på att transportera gods men rederiet erbjuder också passagerartrafik för bilburna kunder som vill åka fraktfartyg mellan Hangö och Nynäshamn.

– Det finns en stor efterfrågan från vanliga privatkunder framför allt på sommaren, säger Elfström och tillägger att rutten är öppen för passagerartrafik året om.

I Hangö finns det gott om plats

Han ser också att det i hamnen finns gott om tillväxtmöjligheter.

– Vi ser en positiv potential att utveckla vår verksamhet och även för andra aktörer förstås, säger Elfström.

Han tillägger att det är viktigt att att alla parter inser att logistiken till sjöss och på land går hand i hand.

Här får han medhåll av Finnlines Thomas Doepel som tycker att logistiken i hamnen fungerar smidigt, men lyfter fram trafikfrågan på land som något som man bör hålla ögonen på.

– Vi önskar att förbindelserna mellan Hangö och resten av landet ytterligare skulle utvecklas.

Med det avser han främst en smidigare och säkrare långtradartrafik med dubbla filer längs landsvägarna.

Hangö hamn
Bildtext Även om också Hangö hamn fått känna av konjunktursvängningen är hamnen en viktig inkomstkälla för Hangö stad.
Bild: Maria Wasström/Yle

– Det har ju skett förbättringar beträffande tågtrafiken och det är vi tacksamma för, säger Doepel och avser elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

Han tillägger ändå att det alltid finns rum för förbättring. För tillfället finns det tillräckligt med plats på vägarna, men den tunga trafiken ser ut att öka, förutspår Doepel.

Daglig trafik till Hangö

Finnlines trafikerar till Rostok i Tyskland med fyra avgångar i bägge riktningar varje vecka. I år har rederiet dessutom fördubblat sin trafik mellan Hangö och Gdynia i Polen.

– Hangö hamn är geografiskt jättebra placerad och särskilt med tanke på trafiken till Polen möjliggör hamnen i Hangö en bättre frekvens än andra hamnar i Finland, säger Doepel.

Det milda klimatet som gör hamnen så gott som isfri året om möjliggör en effektiv bränsleförbrukning.

Skonsamma lösningar på sikt

Sjövägen mellan Polen och Hangö ska enligt Finnlines fungera som ett smidigt och miljövänligt alternativ till landsvägsrutten från Mellaneuropa via Baltikum till Finland.

– Alla önskar att minska på sina koldioxidavtryck. Det finns en del kvar att göra innan vi blir fossilfria och koldioxidneutrala, men det vi kan göra nu är att optimera vår hastighet och förbättra vårt tonnage.

Det innebär i praktiken något långsammare och bränslesnålare hastigheter till sjöss, men också större fartyg som kan transportera stora mängder gods på en gång. Det i sin tur ställer krav på logistiken i hamnen och längs vägarna.

– Om vi ska identifiera flaskhalsar så är det viktigt att förstå kopplingen mellan vår trafik och landsvägsnätverket, säger Doepel.

Han tror att framtida miljökrav kan göra att sjötrafiken och Hangö hamn kommer att spela en central roll för frakttrafiken i framtiden.

Diskussion om artikeln