Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny dos coronavaccin kan erbjudas via privata vården från och med nästa år: ”Alla som vill ska få ta vaccin”

En vårdare ger en person coronavaccin.
Bildtext Från och med nästa år kan du kanske få en boosterdos via färetagshälsovården om du vill.
Bild: Matti Myller / Yle

Regeringen har beslutat att nya doser coronavaccin inom en snar framtid också kan ges på den privata sidan. Målet är att även andra än riskgrupper ska kunna få en boosterdos, meddelar social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens beslut betyder i praktiken att alla över 18 år kan få en boosterdos coronavaccin genom privata hälsovården, till exempel via företagshälsovården. Du kan få en extra dos vaccin oavsett hur många doser du tidigare erhållit.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sa vid dagens presskonferens att tidtabellen inte är helt fastställd, men att förändringen träder i kraft någon gång i början på 2023 med målet inställt redan i januari.

Målet är att alla över 18 ska få ta en ny dos coronavaccin om de vill

― Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Mängden vaccin räcker åt fler än enbart riskgrupperna

Regeringsbeslutet baserar sig på flera saker. Under presstillfället nämndes att Finland har mycket vaccin som kunde delas ut. Dessutom har Social- och hälsovårdsministeriet redan tidigare rekommenderat att boosterdoser coronavaccin kunde distribueras bredare än nuläget.

Minister Kiuru påpekade också på presstillfället att de flesta EU-länder i dag erbjuder boosterdoser till alla 18 år fyllda och till vårdpersonal.

Eftersom Finland inte erbjudit boosterdoser på samma sätt är finländare faktiskt sämre skyddade från coronaviruset just nu än andra EU-medborgare, sa Kiuru.

– Finland tar en stor risk om vårdpersonalen inte vaccineras, sa Kiuru, och passade igen på att lyfta fram det pressade läget inom hälso- och sjukvården.

Dessutom växer antalet coronafall och coronapatienter på sjukhusen runtom i Europa. I Finland nådde vi en topp för ungefär en månad sedan och just nu är trenden sjunkande, sades det på presstillfället.

THL ändrar inte sina vaccinationsrekommendationer

I höst har ungefär 700 000 finländare fått en boosterdos vaccin. Det här är mycket färre än de cirka två miljoner personer som enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rätt till en boosterdos.

Hittills har nästan enbart äldre och personer i riskgrupper erbjudits boosterdos av coronavaccinet, då gratis via den offentliga hälsovården.

Även om boosterdoser från och med nästa år kan börja erbjudas via den privata sidan betonar man från Institutet för hälsa och välfärd att nuvarande vaccinrekommendationer gäller. THL rekommenderar en boosterdos i vinter för all över 65 år, personer över 18 år som befinner sig i en riskgrupp och alla 12 år fyllda som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Se hela presstillfället här (på finska):

STM kertoo koronarokotteiden luovuttamisesta yksityiseen terveydenhuoltoon - Spela upp på Arenan