Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fortfarande många frågetecken kring vad som händer med Kårkullas experttjänster: ”Nu måste vi se till att vi gör det bästa av situationen”

En man bredvid ett tegelhus.
Bildtext Otto Ilmonen medger att det varit tungt att inte få ett klart besked om vad som ska hända med Kårkullas förvaltning och expert- och utvecklingstjänster efter årskiftet. Men så småningom börjar det att klarna.
Bild: Carmela Johansson / Yle

I samband med vårdreformen upplöses Kårkulla samkommun vid årsskiftet. På boendena fortsätter verksamheten som förut, men personalen på Expert- och utvecklingscentret splittras.

Verksamheten vid Kårkullas dagcenter och boenden fortsätter som förut och personalen är densamma. Alla klienter ska få bo kvar i sina egna hem. I klientens vardag ska alltså så lite som möjligt förändras vid årsskiftet.

Det som däremot förändras vid årsskiftet är att poolen av svenskspråkiga experter som har erfarenheter och kunnande av att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning splittras. De experter som jobbar på olika orter i Svenskfinland flyttas över till de olika välfärdsområdena och av Kårkullas experter vid det så kallade Expert- och utvecklingscentret i Pargas finns nu bara nio experter kvar.

– Vi på Kårkulla hoppades på att kunna hålla den samlade svenskspråkiga expertisen under ett och samma tak. Då var tanken att välfärdsområdena skulle ha köpt alla tjänster från Egentliga Finland. Men välfärdsområdena ville i stället ordna de här tjänsterna själva. Jag hoppas att det kommer att gå bra, det finns alltid utmaningar då man börjar med något nytt, säger Kårkullas samkommunsdirektör Otto Ilmonen.

Lagen tolkades på ett annat sätt än det som lagstiftaren avsåg

Då de så kallade social- och hälsovårdslagarna godkändes den 29 juni 2021 (Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021 och lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021) skrev man in en särskild så kallad Kårkulla paragraf 56 som säger hur de tvåspråkiga välfärdsområdena ska samarbeta kring dessa experttjänster. Framför allt i specialmotiveringarna till paragraf 56 står det att ”de tvåspråkiga välfärdsområdena ska ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården.”

Avsikten var att Kårkullas experter – till exempel psykologer och habiliteringshandledare – skulle finnas kvar som en pool av experter och de skulle flyttas över till Egentliga Finlands välfärdsområde. Dessa experter skulle sedan sälja sina tjänster vidare till övriga tvåspråkiga välfärdsområden som själva saknade den här typen av expertis på svenska.

Det som vi funderar på är att när man splittrar den svenskspråkiga kompetensen i mindre bitar, är det på sikt möjligt att upprätthålla den och ha den kvar?

― Otto Ilmonen, Kårkulla samkommunsdirektör

Lagen tolkades ändå av Social- och hälsovårdsministeriet så att de experter som jobbade på olika orter i Svenskfinland istället skulle flyttas över till de olika välfärdsområdena.

I praktiken betyder det till exempel att de av Kårkullas experter som idag jobbar i Jakobstad, Vasa och Närpes vid årsskiftet flyttas över till Österbottens välfärdsområde. Det handlar om 10-15 personer som fortsätter att jobba kvar på dessa orter.

I Nyland handlar det om 12 experter som idag är anställda av Kårkulla. De flyttar dels över till Helsingfors stads tjänst, dels till Västra Nylands välfärdsområde och dels till Östra Nylands välfärdsområde.

Kvar vid det som hittills hetat Kårkullas Expert- och utvecklingscenter i Pargas jobbar nu nio personer. Dessa nio personer kommer efter årsskiftet att flytta över till Egentliga Finlands välfärdsområde. De jobbar idag som ledande socialarbetare, socialarbetare, ledande habiliteringsledare, ledande psykolog, ledande habiliteringshandledare, ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeut och neuropsykiatrisk handledare. Nu vill man ännu rekrytera en talterapeut.

– Det som vi funderar på är att när man splittrar den svenskspråkiga kompetensen i mindre bitar, är det på sikt möjligt att upprätthålla den och ha den kvar? Det var ju därför Kårkulla grundades på sin tid för att skapa en gemensam bas att stå på och bygga kunskapen kring, säger Ilmonen.

Kårkullas experter i Pargas bjuder ut sina tjänster

Egentliga Finlands välfärdsområde har nyligen skapat en ny lista över tjänster som de efter årsskiftet kan erbjuda åt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kårkullas experter i Pargas hoppas att de tvåspråkiga välfärdsområdena så småningom ska få upp ögonen för att de fortfarande behöver köpa tjänster av Egentliga Finlands välfärdsområde.

De tvåspråkiga välfärdsområdena har nu haft tid fram till den sista november att meddela Egentliga Finlands välfärdsområde vilka typer av tjänster man är beredd att köpa av dem. Senast den sista december ska avtalen mellan välfärdsområdena och Egentliga Finland vara gjorda.

Bland annat Österbottens välfärdsområde har tidigare signalerat att man kommer att sköta vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning så gott som helt och hållet i egen regi.

Ett tegelhus i brunt och mörkgrått.
Bildtext Förvaltningen och Expert- och utvecklingscentret i Pargas finns troligtvis kvar också efter årsskiftet. Men på längre sikt kan förändringar vara att vänta.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Osäkerheten är tung för personalen – men alla har jobb också nästa år

Ilmonen medger att många frågor fortfarande är öppna, men att de säkert löser sig med tiden. Osäkerheten har även lett till oro hos den personal som jobbar inom förvaltningen och med expert- och utvecklingstjänster på Kårkulla.

– Säkert har den här extra osäkerheten varit ganska jobbig för många i personalen. Men jag känner inte till att någon skulle ha sökt annat jobb, utan de har väntat på att få ett besked hur det ska bli. Alla har kvar sina jobb också nästa år, säger Ilmonen.

Också för Ilmonen själv är det oklart exakt vad som är hans arbetsuppgifter från och med nästa år. Men han tror att på kort sikt fortsätter säkert mycket som förut och en stor del av personalen inom förvaltning och expert- och utvecklingstjänster finns säkert kvar i Pargas åtminstone till en början.

Ilmonen tycker att det är viktigt att nu titta framåt, för det viktigaste är att se till att klienterna får service på svenska också i framtiden.

– Det här är nu ett faktum och nu måste vi se till att vi gör det bästa av situationen. Jag hoppas att vi kan fortsätta samarbeta och upprätthålla vår specialexpertis tillsammans med de andra välfärdsområdena, trots att vi arbetar inom olika organisationer, säger Ilmonen.

Diskussion om artikeln