Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Datacentraler ska bli energismarta – forskningsdatacenter grundas i Vasa

Novia samarbetar redan med finska Vasa yrkeshögskola genom Technobotnia.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola har beviljats nästan 1,9 miljoner euro av Finlands Akademi för ny forskningsinfrastruktur.

Enligt uträkningar som aktörerna bakom forskningsdatacentret Wstar, Wasa Zero Emission Data Center, presenterar riskerar världens datacentraler att förbruka 20 procent av den globala elenergin inom tio år. Med hjälp av forskning kan energieffektiviteten bli bättre och samtidigt minska växthusgasutsläppen från datacenter.

– Wstar-infrastrukturen möjliggör forskning inom hur man kan bygga och integrera datacenter som har lågt klimatavtryck och som är energiflexibla så man kan gå mot nollutsläpp, säger biträdande professor Petri Välisuo vid Vasa universitet som leder Wstar-projektet i ett pressmeddelande.

Finland attraktivt tack vare grön el och kallt klimat

Enligt aktörerna bakom forskningsdatacentret är Finland och Norden attraktiva områden för etablering av datacenter. Enligt dem har elen i Norden lågt koldioxidavtryck och dessutom kan spillvärme användas under större delen av året.

– Datacenteraffärsverksamheten utvecklas hela tiden, men Finland har inte tidigare haft en nationell infrastruktur som erbjuder jämförelsedata och riktlinjer för hur man skall konstruera datacenter med låga utsläpp, säger Välisuo.

Wstar placeras i Vasa Universitets, Novias och Vasa yrkeshögskolas gemensamma forskningsmiljö Technobothnia på Brändö. Ett datacenter med en eleffekt på ungefär 50 kW med både luft- och vätskekylda servrar ska byggas.

– Vi kommer att experimentera med säsongslagring av värme och jordkylning via värmepumpar. Dessutom satsas även på flexibel elförsörjning och batterier, vilka kommer att användas för att testa datacentrets möjligheter att fungera som en del av en flexibel energimarknad. Detta är speciellt viktigt då utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt i regionen, säger äldre universitetslektor Jerker Björkqvist från Åbo Akademi i pressmeddelandet.

Tvärvetenskaplig utbildning i samarbete med industrin

Enligt planen ska Wstar bli en tvärvetenskaplig helhet där data-, kommunikations- och energiteknik förenas. Både regionens energi-industri och småföretag ska kunna dra nytta av den nya datacenterinfrastrukturen. Från projektets sida hoppas man på samarbete med regionens industri för att hitta lösningar för datacenter med låga utsläpp.

– Wstar stöder också regionens forskning och undervisning med specialisering inom smarta datatekniklösningar, och erbjuder småföretagare en plattform för innovationer inom området energieffektiva beräkningar, säger överlärare Ghodrat Moghadampour vid Vasa yrkeshögskola.

Projektet ska genomföras mellan åren 2023 och 2025 och budgeten är 1 853 189 euro.

Diskussion om artikeln