Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland bränner igen mer kol – kan bli dödsstöten för den omstridda byn Lützerath där man förbereder sig på att polisen ska storma in

Vakter ser till att maskinerna kan arbeta vidare.
Bildtext Vakter ser till att maskinerna kan arbeta vidare. Bilden är tagen utanför staden Lützerath.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

På grund av kriget i Ukraina och den uteblivna ryska gasen producerar Tyskland igen mer el med brunkol. För att kunna utvinna mer kol för kraftverken, ser det nu ut som om den för klimatrörelsen symboliskt viktiga orten Lützerath kommer att förstöras.

Polisens drönare svävar över den omstridda byn Lützerath. I flera timmar kretsar den ovanom trädtopparna och hustaken för att samla in bilder på den lilla orten, som i dag framför allt är ett läger för tillresta klimataktivister.

Att man från polisens sida slår fast planer på hur man ska få bort aktivisterna, som har förskansat sig på orten, blev också klart då man för en tid sedan gjorde en större inspektion i Lützerath. Ungefär samtidigt kapades elen till byn.

Bland aktivisterna utgår man från att polisen kommer att försöka tömma byn i något skede i januari.

Sedan den tjugonde december är det förbjudet att vistas på orten och från och med den tionde januari kan man komma att börja avlägsna personer från Lützerath.

– Jag räknar med att polisen i något skede kommer för att försöka tömma de trädkojor som har byggts, så att man kan börja med att fälla träden. Vi räknar med att det säkert kommer att handla om en styrka på minst tusen poliser, säger Marina Scheidler från organisationen Alle Dörfer Bleiben.

Marina Schedler i Lützerath.
Bildtext Marina Scheidler.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Hoppas på mer hjälp utifrån

När man vandrar omkring i byn ser man att det har gjorts förberedelser också från aktivisternas sida.

Trädkronorna och kojorna där uppe är nästan översållade med rep för att man ska kunna binda fast sig eller förflytta sig till ett annat träd när polisen kommer. Det har byggts barrikader och på flera håll står också gatstenar färdigt staplade.

– Jag vet inte hur mycket jag borde säga om det som planeras, men jämfört med tidigare ockupationer har vi här också hus som vi kan förskansa oss i, så det blir nog svårare för dem att få bort oss, säger aktivisten Feluda.

Det som aktivisterna nu tänker göra i Lützerath gjorde man redan med framgång i skogen Hambacher Forst för några år sedan.

– Men om vi verkligen ska lyckas rädda byn avgörs nog främst av om pressen och protesen utifrån blir större, fortsätter Feluda.

Lützerath har redan länge varit något av en symbol för klimataktivisterna i Tyskland och den 14 januari planeras en stor demonstration mot brunkolen och byns förstörelse.

Kojor uppe i träden,
Bildtext Två av trädkojorna som har byggts i Lützerath. De är tänkta som tillhåll då polisen kommer för att tömma byn.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Tillfällig comeback för kolen leder till större utsläpp

Lützeraths betydelse blev under hösten ännu större genom en överenskommelse mellan delstaten Nordrhein-Westfalen, det tyska ekonomiministeriet och energibolaget RWE.

Enligt överenskommelsen förbinder sig RWE att avstå från brunkolen fram till år 2030 och det betyder samtidigt att fem andra hotade byar kommer att räddas.

Den enda byn som fortsättningsvis är planerad att hamna under skoveln är just Lützerath.

– Man marknadsförde avtalet som en bra sak med tanke på klimatskyddet, men utredningar visar att den här försnabbade avvecklingsplanen inte överhuvudtaget leder till minskade utsläpp, säger Marina Scheidler.

Avtalet ger nämligen RWE möjligheten att bränna mer brunkol nu under de närmaste åren än vad man enligt den ursprungliga planen skulle ha gjort på 2030-talet.

Rapporten slår samtidigt fast att den brunkol som finns under Lützerath knappast någonsin kommer att behövas.

Behovet av mer kol, det vill säga såväl inhemsk brunkol som importerad stenkol, motiveras och förklaras förstås med det pågående Ukrainakriget och att man i stället för rysk gas måste ty sig till andra sätt för att producera el.

Under hösten och början av vintern har sju större tyska kolkraftverk igen tagits i bruk eller ökat produktionen. Hit hör bland annat tre enheter vid två separata brunkolskraftverk invid dagbrottet Garzweiler, som nu alltså håller på att sluka upp Lützerath.

Man räknar med att den tvingade återaktiveringen av kolkraftverk kan komma att öka de tyska koldioxidutsläppen med omkring 60 miljoner ton fram till dess att man som planerat, senast år 2038, helt avstår från kolen.

Ilska och besvikelse över De Gröna

De nya planerna gällande kolkraften har i vilket fall som helst lett till en djup splittring mellan klimataktivisterna i Lützerath och De Gröna i Tyskland.

I delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen var De Gröna med om att förhandla fram avtalet med RWE och i Berlin är det den gröne ekonomiministern Robert Habeck som har fattat besluten om att man i stället för gas måste ty sig till kolkraft.

– Besvikelsen går inte att beskriva i ord. Och det är inte bara besvikelse utan också ilska, säger aktivisten Feluda.

– Själv är jag inte besviken utan bara arg. De kunde ha använt sin maktställning på ett annat sätt, men å andra sidan var det här också väntat. Liksom alla andra partier håller inte heller De Gröna vad de lovar, säger aktivisten Mara Sauer.

En skovelhjulsgrävmaskin i dagbrottet Garzweiler.
Bildtext En skovelhjulsgrävmaskin i dagbrottet Garzweiler.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Faktum är ändå att Tyskland i nuläget inte har så många andra alternativ än att ty sig till kolkraft.

Att bygga ut de förnybara energiformerna, så som regeringen planerar, kommer att kräva tid och också under de här åren måste elförsörjningen säkras.

Regeringen har visserligen slagit fast att de kvarvarande tre kärnreaktorerna ska fortsätta att producera el över vintern, men därefter är det definitivt slut. Sett till den stora helheten är kärnkraftens roll dessutom redan nu närmast marginell.

– Jag hoppas förstås att det kommer till en omställning, må det sen vara kärnkraft eller förnybar energi. Allt är bättre än brunkol, säger aktivisten Feluda.

– Att gå tillbaka till kärnkraft är något jag inte kommer att diskutera så länge vi i Tyskland inte diskuterar hur vi kan minska på elförbrukningen, säger Mara Sauer. Enligt henne är det främst inom industrin som de här besparingarna måste ske.

Marina Scheidler, som jag träffade i Lützerath redan i våras, är i nuläget mer tveksam till om byn verkligen längre ska gå att rädda.

– Jag tror inte att några politiska beslut kommer att rädda Lützerath. Mina förhoppningar ligger i att vi får hit så mycket folk att det blir omöjligt att förstöra byn, säger Scheidler.