Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordmånga i pension vid årsskiftet: Vår pensionsklocka visar hur långt du har kvar till pensionen

Illustration av ett finger som pekar på en mobilskärm som visar en applikation som heter "Pensionsklockan" som räknar ner tiden till pensionering.

År 2023 får pensionärerna mer pengar än på årtionden tack vare den rekordstora indexhöjningen. Se hur många dagar, timmar och minuter du har kvar.

I början av januari varje år justeras de löpande arbetspensionerna enligt index. Indexhöjningen i januari 2023 blir exceptionellt stor, nästan sju procent, på grund av den ovanligt höga inflationen. Så mycket har pensionerna inte stigit i Finland på årtionden.

Efter det infaller följande historiska vändpunkt: pensionerna börjar sakta minska i förhållande till lönerna. Det beror på att pensionerna justeras neråt samtidigt som lönerna stiger. Vi lever allt längre och för att pensionspengarna ska räcka livet ut beräknas pensionerna enligt en livslängdskoefficient som minskar på månadspensionerna. Lönerna fortsätter ändå att stiga som förut.

Se hur länge du har kvar tills du tidigast kan gå i pension

Källa: Pensionskyddscentralen och Eurostat. Den beräknade livslängden för kvinnor och män kommer från Eurostat. Full pensionsålder är inte uträknade för personer födda 1988 och senare.

Rekordmånga i pension vid årsskiftet

Den generösa indexhöjningen på 6,8 procent har lockat tusentals att gå i pension före årsskiftet 2022 - 2023. För att kunna dra nytta av indexhöjningen måste man ha gått i pension före årsskiftet.

Särskilt partiell ålderspension har varit ett lockande alternativ: enligt Pensionsskyddscentralens uppgifter har omkring 34 000 finländare ansökt om partiell ålderspension vid utgången av november månad i år, jämfört med omkring 13 000 året innan.

Flera som väljer partiell ålderspension fortsätter jobba i stort sett som vanligt.

– Våra egna tidigare kartläggningar visar att över hälften fortsätter jobba, och i år kan andelen vara ännu större, påpekar direktör Saija Sundén vid pensionsbolaget Elo.

Vanlig ålderspension har sökts av 62 700 personer, jämfört med omkring 50 000 året innan.

Pensionerna påverkas av två index

Fler går i pension senare

Efter pensionsreformen 2017 har fler valt att jobba längre upp i åren - vilket också var syftet med reformen. Förra året steg pensioneringsåldern till och med mer än väntat för exceptionellt få finländare gick i sjukpension 2021.

Att gå sent i pension lönar sig ekonomiskt, för varje månad man senarelägger sin pensionering stiger pensionen med 0,4 procent. Om man går i pension ett år efter sin lägsta pensionsålder får man 4,8 procent högre pension pga den såkallade uppskovsräntan.

Trots det går de allra flesta i pension så snabbt de bara kan.

Artikeln är en bearbetad version av artikeln Katso laskurista, kuinka kauan eläkepäiviesi alkuun on – eläkkeet nousevat ensi vuonna nopeiten vuosikymmeniin av Antti Parviala, Taneli Arponen och Ilkka Kemppinen