Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Villan som har hjälpt över hundra familjer

Från 2015
Mia Soramäki, Marjaana Piispa Anne-Maj Paldanius-Rehn på Villa Familia
Bildtext Mia Soramäki, Marjaana Piispa och Anne-Maj Paldanius-Rehn på Villa Familia

Folkhälsans Villa Familia i Mjölbolsta i Raseborg fyller tio år. Där erbjuds familjerehabilitering, skyddshemsverksamhet och barnhemsverksamhet på barnhemmet Barnens Väl.

- Man kan inte veta i förväg vilka slags familjer som behöver hjälp. Alla är välkomna hit när man behöver det, säger enhetsansvariga Marjaana Piispa.

Orsakerna till att människor söker sig till Villa Familia är många. Det kan handla om missbruk, våld i hemmet eller psykiska problem.

- Våra familjer kan också ha olika slags problem med att uppfostra och sätta gränser för barn.

På barnhemmet Barnens Väl finns det möjlighet att ta emot barn mellan 0 och 18 år.

- När verksamheten startade år 2005 var det mer mindre barn. Då var åldersgränsen 12 år, berättar Marjaana Piispa.

Stöd på två språk

Folkhälsan erbjuder sina familjetjänster på båda språken. Barnen går i skola i någon av de närliggande skolorna och får skolskjuts.

Omgivningen i Villa Familia är trivsam och tanken är att platsen ska påminna så mycket som möjligt om ett vanligt hem, särskilt på barnhemmet.

- Våra barn brukar säga att de bor på Villan, säger ansvariga handledaren Mia Soramäki.

Barnen får delta i matlagningen och städningen på samma sätt som man gör hemma. Tidigare samsades de olika verksamheterna om samma lokaler men år 2012 kunde Folkhälsan inviga en tillbyggnad som gjorde det möjligt att skilja på avdelningarna.

Bara att ringa

Sedan i somras är det lättare än tidigare för privatpersoner att kontakta Villa Familia direkt.

- Numera är skyddshemstjänsterna statliga och man behöver ingen betalningsförbindelse för att få komma hit, berättar Anne-Maj Paldanius-Rehn, chef för barn och familjeomsorg vid Folkhälsan Syd.

De som får ett skyddshem på Villa Familia kan komma från olika delar av landet.

- Vi har bildat ett nätverk med 19 skyddshem och då kan man få den här tryggheten på något av dem, beroende på var det finns plats, säger Paldanius-Rehn.

Om man däremot behöver stöd till exempel i föräldraskapet gäller det att först kontakta kommunens socialväsende som i sin tur kan ge en betalningsförbindelse till Villa Familia.

Kunnig personal

På tio år har verksamheten på Villa Familia vuxit kraftigt. Personalen har ökat från 8 till nuvarande 16. Samtidigt har utbildningsnivån och kunskapen om krissituationer ökat märkbart.

- I den här landsändan fanns det nästan ingen erfarenhet av familjerehabilitering då vi startade för tio år sedan, berättar Paldanius-Rehn.

Sedan dess har det blivit otaliga utbildningsdagar och viktig erfarenhet har samlats ihop.

- Jag är ju jätteglad att vi i synnerhet på familjesidan har personal som har stannat länge. Det är deras kunnande som är grundstenen i verksamheten, intygar Paldanius-Rehn.

Hur ser då framtiden ut för Villa Familia?

- Det är klart att utvecklingen går mot mer öppenvårdstjänster i olika former, säger Paldanius-Rehn och ger exempel på att Folkhälsan Syd redan i dag erbjuder periodvård och hembesök.

Den delen av verksamhen kommer att utvecklas mer.

- Men det kommer också i framtiden att finnas familjer som behöver skydd och som inte kan stanna hemma av en eller annan orsak.

Ungefär 150 familjer har fått skyddshemshjälp och omkring hundra familjer har fått familjerehabilitering på Villa Familia sedan starten för tio år sedan.