Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nästan tusen vårdanställda har sagt upp sina yrkesrättigheter i år – i fjol var de under femtio

Demonstrerande vårdpersonal.
Bildtext Många vårdanställda ville ta bort sina yrkesrättigheter i samband med arbetskonflikten.
Bild: Silja Viitala / Yle

Under arbetskonflikten inom vårdbranschen fick Valvira ta emot en ström av ansökningar från vårdanställda som ville bli av med sina yrkesrättigheter.

I september gick arbetskonflikten inom vårdbranschen och diskussionen kring patientsäkerhetslagen het. Vårdfacken kallade lagen för en ”tvångsarbetslag” som skulle begränsa rätten att strejka och tvinga vårdpersonal på jobb.

Under september fick social- och hälsovårdsbranschens tillstånds- och övervakningsmyndighet Valvira in hela 800 anmälningar från vårdanställda som ville ta bort sina yrkesrättigheter. Utan yrkesrättigheter får man inte arbeta inom vården.

Efter september har antalet minskat. Nu kommer det endast några enstaka ansökningar per dag. Cirka 400 ansökningar väntar fortfarande på behandling.

Totalt har 997 personer fått sina yrkesrättigheter borttagna ur registret på egen begäran under året. Av dem är 272 sjukskötare och 634 närvårdare.

Några tiotal tidigare år

Enligt Valviras jurist Anna Valkeajoki är antalet mycket exceptionellt. Under fjolåret togs 46 personer bort ur registret, året innan 29. Innan det var antalet under tio per år.

Att yrkesrättigheterna tas bort ur Valviras register innebär i praktiken att personen inte får utöva yrket i fråga.

Den som har gjort en ansökan kan också dra tillbaka den. Enligt Valvira har man haft några tiotal sådana fall i år. Utöver det har man gett tillbaka yrkesrättigheterna till tio personer som tidigare begärt att de tas bort.

Valvira kan inte uppskatta hur många av ansökningarna som härrör sig till arbetstvisten, eftersom man i ansökan inte behöver uppge något skäl.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Lähes tuhat hoitajaa on luopunut tänä vuonna oikeudesta harjoittaa ammattiaan – viime vuonna heitä oli kymmeniä, skriven av Leo Kosola. ÖVersättning och bearbetning: Jakob Lillas.