Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kosmetolog i Esbo erbjöd blodanalyser men saknade tillstånd och kompetens – döms till böter

Närbild på tagning av blodbrov från fingerspetsen.
Bildtext Det krävs viss kompetens för att ta ett blodprov och viss kompetens för att analysera blodet. Arkivbild.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

En kosmetolog med mottagning i Esbo utlovade svar på hälsofrågor med så lite som ett blodprov i fingret. Nu döms hon för att olovligt utövat ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Västra Nylands tingsrätt har behandlat ett fall där en 54-årig företagare inom kosmetologi erbjudit blodanalyser till sina kunder. Enligt företagets webbsida har man bland annat studerat blod med mikroskop och kunnat erbjuda svar på frågor om immunologi, organens belastningstillstånd och olika ämnesbrister.

Kristina Hotakainen är specialistläkare i klinisk kemi och direktör för Mehiläinens laboratorietjänster. Hon har inte bekantat sig med rättsfallet men kommenterar blodanalyser på en allmän nivå. Hon säger att man kan få svar på många frågor redan med en liten blodmängd.

– Men man kan med säkerhet inte få några omfattande svar om immunologi och ämnesbrister med hjälp av ett mikroskop.

Blodanalyser kräver kompetens. Det gäller för att ta och analysera blodprovet, men framförallt för att tolka resultatet.

– Vad gör man med alla mätvärden man kan få ur blodet om man inte vet vad resultatet innebär och vilka referensvärden som gäller. En läkare studerar ändå åtminstone i sex år för att bli kompetent nog att ge diagnoser.

Hotakainen berättar att det ställs stora krav på kliniska laboratorier. Metoderna och utrustningen granskas regelbundet både externt och internt för att säkerställa att de mäter rätt sak och med tillräcklig noggrannhet.

– För att få svar på en klinisk frågeställning ska metoderna vara relevanta och evidensbaserade. Resultatens betydelse ska alltså vara vetenskapligt dokumenterad och känd. Det här gäller sällan för trendiga mätningar.

Frågade lov men sökte inte tillstånd

Västra Nylands tingsrätt tar inte ställning till lagligheten i företagets affärsidé. Däremot tar man ställning till frågan om kvinnan haft tillräcklig behörighet och tillstånd från tillsynsmyndigheten Valvira. Enligt åtalet har brotten pågått från januari 2018 till december 2019.

Till sitt försvar säger företagaren att hon på förhand frågade Valvira ifall hon behövde ett tillstånd för att få utföra de här tjänsterna. Eftersom Valvira svarade att kosmetologisk verksamhet inte hör till deras område trodde hon att kusten var klar. Vidare säger hon sig ha fått utbildning i hur blodprover ska tas. Hon hänvisar också till att diabetespatienter får testa sitt blodsocker utan inblandning av hälsovårdspersonal.

Valvira som också uttalat sig under rättsprocessen påtalar att det inte är fråga om kommersiell verksamhet då diabetespatienter testar sig själva. Även om företagaren inte utgett sig för att vara en läkare med kompetens att ge diagnoser, så krävs det viss professionell kompetens för att ta ett blodprov och viss kompetens för att analysera blodet.

Döms till böter

I domslutet konstaterar tingsrätten att företagets verksamhet förutsatt tillstånd från myndigheter. Och eftersom företagaren förstått att fråga Valvira på förhand så borde hon också förstått att blodanalyser inte hör till kosmetologi. Därför borde hon fortsatt utreda huruvida det var lagligt för henne att erbjuda de här tjänsterna.

Enligt åtalet har företagaren inte äventyrat några patienters säkerhet. Därför döms hon endast för olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården. Straffet blir dagsböter på knappt 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft.

På företagets hemsida erbjuds inte längre blodanalyser.