Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Soite får bidrag för att korta vårdköerna

Mellersta Österbottens välfärdsområde får 6,6 miljoner euro för att förkorta vårdköerna och utveckla tjänster.

Syftet med den finansiering social- och hälsovårdsministeriet beviljat är att skynda på välfärdsområdets återhämtning efter covid-19-pandemin.

För att förkorta vårdköerna blir det tillfälligt mer personalresurser inom munhälsovården, familjecentertjänster, mentalvårdstjänster och missbrukarservice.

Relaterat

Regeringskällor till Yle: Tilläggsbudgeten flyttas fram efter oenighet om vårdköerna

Regeringens tilläggsbudget, som skulle ges på torsdag, skjuts framåt. Det uppger Yle Uutiset i 20.30-nyheterna.

Tilläggsbudgeten flyttas framåt eftersom regeringen inte har kommit överens i tisdagskvällens förhandlingar om tilläggsanslag för att få bukt på vårdköerna. Pengar för vårdköerna har varit ett tvisteämne redan tidigare.

Regeringskällor uppger till Yle att juridiska problem har framkommit i tilläggsfinansieringen för välfärdsområden och att mer tid krävs för att utreda de här problemen.

Det innebär att onsdagens regeringssammanträde om tilläggsbudgeten inställs och att välfärdsområdesministrarna diskuterar frågan på torsdag.

Källa: Yle Uutiset

Päivystyspotilas Acutassa.

Regeringen förhandlar om sin sista tilläggsbudget – stödbeloppen fortfarande oklara

Stödpengar väntas ännu till lantbruket, vårdköerna och hushållens elräkningar.

Belastningen vid jouren på ÅUCS har lättat de senaste dagarna

Rusningen vid jouren på ÅUCS har lättat en aning sedan några dagar tillbaka.

Men väntetiderna är fortfarande flera timmar. På onsdagen väntade tjugo patienter på en plats för fortsatt vård på akuten.

- Det finns inte direkt några ytterligare anställda tillgängliga inför julhelgen, säger Mikko Pietilä, sjukhusdirektör vid sjukvårdsdistriktet.

Man försöker underlätta situationen vid jouren genom att göra andra funktioner mer effektiva.

Antalet läkarbesök på primärvårdens avdelningar har utökats, så att bäddplatserna kan roteras snabbare.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

Äldre man får tandvård i en tandklinik.

Tandgranskningar i vårdkö i Hangö – finns för lite personal

Vuxnas och 17-åringars tandgranskningar i vårdkö.