Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lyxprodukter, datorer, kontanter... – tullen har beslagtagit egendom för tiotals miljoner euro som varit på väg över ryska gränsen

Tullen har konfiskerat varor värda flera miljoner euro vid rysk-finska gränsen - Spela upp på Arenan

Tingsrätten i Kymmenedalen har dömt två män till villkorligt fängelse för brott mot EU-sanktioner. Männen hade försökt transportera stora mängder kontanter och förbjudna produkter över den ryska gränsen.

Finland har nu gett sina första domar för försök att kringgå EU-sanktioner. Yle har tagit del av domarna.

Fallen har kommit fram i samband med tullens analys av omkring 20 000 varuleveranser mellan Finland och Ryssland under Ukrainakriget. Omkring 1 200 fall har lett till närmare utredningar och 180 fall har gått till förundersökning.

Förundersökningarna handlar om misstankar kring att människor transporterat eller försökt transportera kontanter eller produkter vars export till Ryssland förbjudits på grund av EU:s sanktioner.

Datorer som tullen undersökt på grund av misstankar om försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland och Belarus.
Bildtext Elektronik som tullen lagt beslag på i trafiken mellan Finland och Ryssland.
Bild: Tulli

Det första av de två fallen som lett till fällande dom gäller en rysk man som i juli åkte fast vid gränsövergångsstället i Nuijamaa. Han hade på sig 800 euro i kontanter, en smartklocka värd omkring 800 euro och två golfklubbor värda tusen euro.

Det visade sig att mannen tidigare under sommaren transporterat stora mängder kontanter samt ekolod till Ryssland. Han hade dessutom lyft 78 000 euro i finländska bankautomater med sitt eget bankkort och ett kort som tillhörde han son.

Mannen hade därtill på sig ett antal kvitton som visade att han handlat varor i Finland för 50 000 euro. Dessutom hade han tagit 28 000 euro över gränsen i små mängder i samband med att han gjort sju resor över gränsen.

Kuvassa tullin takavarikoimaa tavaraa.
Bildtext Dessa golfklubbor beslagtogs av en rysk man som åkte fast vid gränsövergången i Nuijamaa.
Bild: Tulli

I oktober dömde tingsrätten i Kymmenedalen mannen till tre månaders villkorligt fängelse för regleringsbrott.

Tingsrätten ansåg att golfklubborna och smartklockan klassas som sådana lyxprodukter som EU-sanktionerna förbjuder. Transporten av kontanter och ekolod över den ryska gränsen ansågs också vara ett sanktionsbrott.

Mannen har överklagat domen, alltså har den inte vunnit laga kraft.

Kondensatorer värda över 20 000 euro

I oktober gav tingsrätten i Kymmenedalen en annan dom med anknytning till EU-sanktionerna, då en man från Belarus dömdes till fyra månaders villkorligt fängelse för grovt regleringsbrott.

Mannen hade åkt fast vid gränsövergångsstället i Vaalimaa i oktober. Han var i färd med att transportera luftkylda kondensatorer, vars värde översteg 22 000 euro.

Mannen uppgav sig vara proffsförare som körde leveranser till Ryssland och Kazakstan. Rätten godtog inte hans förklaring, utan bedömde att lasten endast var på väg till Ryssland.

Också i detta fall har mannen överklagat sin dom.

Kuvassa tullin takavarikoimaa tavaraa.
Bildtext Också smartklockan tillhörde den dömda mannen som åkte fast i Nuijamaa.
Bild: Tulli

Många varor returneras till sina ägare

Under Ukrainakrigets gång har Tullen lagt beslag på en betydande mängd varor i gränstrafiken mellan Finland och Ryssland. Enligt Sami Rakshit, chef för Tullens övervakningsavdelning, är varorna värda minst tiotals miljoner euro.

– Vi har hundratals fall där vi lagt beslag på varor som misstänks vara föremål för sanktioner.

Bland varorna finns fritidsbåtar, lyxartiklar samt elektronik, så som datorer, routers, telefoner och utrustning för undervattensforskning.

Kuvassa tullin takavarikoimaa tavaraa.
Bildtext Enligt Tullens bedömning har dessa artiklar att göra med havsteknologi och strider därmed mot EU-sanktionerna.
Bild: Tulli

En stor del av de beslagtagna varorna har ändå returnerats till sina ägare, trots att kriget fortfarande pågår och sanktionerna är i kraft.

Enligt Rakshit gör man en bedömning under utredningsprocessen huruvida det är motiverat att lägga beslag på varan. Ifall ett krav på beslagtagning inte läggs fram i rätten överlämnar Tullen varan till sin ägare under processens gång.

– Då kan ägaren välja att returnera varan till affären eller transportera den till ett annat land, men inte till Ryssland. Det har vi stoppat, och det är avsikten med sanktionerna.

Texten är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Tulli on takavarikoinut kymmenien miljoonien eurojen edestä Venäjälle menevien omaisuutta – ”Ylellisyystarvikkeita, tietokoneita, käteistä”, skriven av Päivi Happonen, översatt av Mikaela Remes.