Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mirkas nya projekt beviljas 30 miljoner euro i stödpengar – utvecklar nya lösningar för att minska koldioxidavtrycket

En fabrik i ett vinterlandskap.
Bild: Mirkas pressbild.

Slipmedelstillverkaren Mirka i Jeppo tar en ledande roll i arbetet för en grön omställning. Business Finland beviljar projektet 30 miljoner euro i bidrag.

Business Finland har beviljat slipmedelstillverkaren Mirka 10 miljoner euro i utvecklingsfinansiering i ”Veturi”-företagens utmaningstävling.

Mirkas nya projekt heter SHAPE och tanken är att företagets verksamhet ska bli nettokolnegativ, alltså att företagets ska binda mer koldioxid från atmosfären än det släpper ut.

Business Finland är en finländsk statlig organisation som stöder företagens forskning, produktutveckling och affärsutveckling.

Tar med andra företag i utvecklingsarbetet

Målet med SHAPE-projektet är också att samarbeta med den övriga industrin.

Mirka vill skapa det man kallar ett ekosystem som sammanför olika branscher för att utveckla lösningar för att återtillverknings- och renoveringsindustrin ska bli nettokolnegativ.

Därför beviljar Business Finland projektet ytterligare 20 miljoner euro som ska användas i de företag som samarbetar inom projektet.

Bra råvaror och längre livslängd för produkterna

Mirkas eget fokus ligger på fyra områden: hållbara materiallösningar, reparations-, renoverings- och återbyggnadslösningar, accelererad cirkulär ekonomin och skapande av intelligenta värdekedjor genom digitala lösningar.

Det här ska Mirka förverkliga genom att exempelvis använda återvinningsbara och biobaserade råvaror, förlänga produktens livslängd och hitta användningsområden för biprodukter och avfall.

Mirkas vd Stefan Sjöberg säger att företaget vill ta sitt ansvar i uppbyggnaden av cirkulär ekonomi.

– Vi är väldigt glada över finansieringen som Business Finland beviljat. Tack vare den kan vi nu, i samarbete med den finländska industrin och forskningsfältet, dra igång SHAPE-projekte, säger Sjöberg i ett pressmeddelande.

Mirka fungerar som lokomotiv

Mirka kommer att fungera som projektets lokomotiv och nätverket består av tiotals aktörer, allt från småindustrin via storföretag till forskningsanstalter och universitet.

Mirkas, Business Finlands och den finländska industrins gemensamma satsning kommer att uppgå till ungefär 200 miljoner euro under de kommande fem åren.

Tillsammans med sina samarbetspartners vill Mirka minska den Europeiska industrins koldioxidavtryck med 100 miljoner ton och samtidigt skapa exportmöjligheter i miljardklass för Finlands industri.

SHAPE-projektet lanseras i början av nästa år.