Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kriget i Ukraina påverkar Karleby hamns resultat

Kriget i Ukraina och östtrafikens kollaps har gjort att hamnen i Karleby gör ett nollresultat.

Hamnens verkställande direktör Torbjörn Witting förutspår att varumängderna i år minskade med över två miljoner ton.

Stoppet i östtrafiken orsakade en förlust på över fem miljoner euro.

Omsättningen kunde ha varit sämre om man inte redan under några år har försökt göra sig oberoende av östtrafiken och minskat på den frakten redan för flera år sedan.

Mest gods för hamnen i Karleby har stålindustrin i Europa stått för.

Relaterat

Fartyg lägger till i Karleby hamn

Karleby hamn planerar för att bli störst – en tredubbling i både areal och frakt hägrar

Hamnen har vuxit mångdubbelt och investerat 150 miljoner.

Man i svart rock står i en hamn.

Strejken är över – i de österbottniska hamnarna räknar man med bråda tider

Efter två veckor återvänder stuvarna till sina jobb

Hamnens yta i Karleby kan tredubblas

En stor utvidgning av hamnen i Karleby är på gång. Miljökonsekvensbedömningsprocessen är redan inledd och där ser man på utvecklingsmöjligheter fram till 2050-talet.

Enligt planen skulle hamnens yta tredubblas och trafikmängderna fyrdubblas jämfört med förra året.

Utvidgningen kräver miljontals kubikmeter fyllnadsmassa.

Investeringsbesluten görs tillsammans med kunder när behov finns och från hamnens sida vill man vara ute i god tid.

Man i svart rock sår i en hamn.

Hamnarna i Karleby och Kaskö står stilla: ”Inget rör på sig”

Exportindustrin påverkas om strejken blir lång.

En hamn med containrar och vindkraftsdelar. I bakgrunden syns hamnkranar.

Fartyg står olastade vid österbottniska hamnar när stuvarna strejkar

Hamnarna i Kaskö, Jakobstad och Karleby påverkas.