Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt riskkapital strömmar till Finland

Från 2015
En hand håller i en gul spargris

Riskkapitalbranschen växer sakta men säkert i Finland. Då bankerna har blivit försiktigare med utlåningen kan riskkapitalbolagen få en större roll för små och medelstora företag.

- Vi ser gärna att riskkapital blir ett starkare alternativ för företagen vid sidan av banklån. Ju fler alternativ företagen har, desto bättre, säger chefsekonom Veli-Matti Mattila vid Finansbranschens centralförbund, FK.

Allt fler företagare uppger att de har svårigheter att få lån från bankerna. Enligt en rundfrågning som Företagarna i Finland låtit göra har situationen förändrats tydligt de senaste tre åren. En konsekvens av den ökade regleringen och de allt hårdare kapitalkraven på bankerna, förklarar man vid FK.

- Ofta är det så att företagen saknar tillräckligt med eget kapital eller tillräckliga säkerheter för lånen, säger Veli-Matti Mattila.

Omtalade affärer

Riskkapitalbolagen spelade en viktig roll i flera omtalade företagsaffärer år 2014. Företagarduon Hannu Hukkanen och Tomi Kuntze blev mångmiljonärer då de sålde aktiemajoriteten av sitt LED-belysningsföretag Ledil till svenska Ratos. Den tidigare familjeägda bastu-ugnstillverkaren Harvia har numera riskkapitalbolaget CapMan som största ägare.

Det är bäddat för fler sådana affärer de närmaste åren. Företagarna i Finland räknar med att närmare 80 000 företagare över 55 år överväger att sälja sina företag då de inte orkar fortsätta själva. Om dessa företag inte lyckas hitta nya ägare kan tusentals jobb gå förlorade.

Låg profil

Riskkapitalbranschen i Finland kretsar kring ett femtiotal bolag som vanligtvis håller låg profil i offentligheten. Bolagen kontrollerar omkring 6 miljarder euro i förvaltat kapital. Det är en relativt låg summa i jämförelse med exempelvis Sverige eller Storbritannien, men strömmen av nytt riskkapital ökar hela tiden.

- Pengarna kommer huvudsakligen från pensionsbolag men också i allt större utsträckning från utlandet, säger Marika af Enehjelm, vd för branschorganisationen Finnish Venture Capital Association, FVCA.

Det engelska begreppet venture capital översätts ofta som riskkapital på svenska, men också begreppet private equity används för att beskriva bolag i branschen. Till exempel svenska Ratos presenterar sig som just ett privat equity-bolag, också på svenska.

Riskkapitalbolagen har olika riktlinjer för sina placeringar, men gemensamt för dem alla är att de placerar i icke-börsnoterade företag i hopp om god avkastning. De större bolagen, som CapMan och Nordic Capital, verkar också utanför Finland och Norden.