Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här fungerar elstödet: Tolv frågor och svar på hur det påverkar dig

Uppdaterad 23.12.2022 13:35.
Tre elledningar i ett eluttag.
Bildtext Elstödet räknas utgående från hushållens elräkningar i november och december.
Bild: Jani Aarnio / Yle

På onsdagen slog regeringen fast preliminära riktlinjer för hur finländare ska stödjas, nu när elräkningarna är så höga. Det handlar om stöd som involverar staten, elbolagen och de enskilda hushållen. Artikeln är uppdaterad med fler frågor och svar.

Elstödet är tänkt att betalas som en klumpsumma så att det hjälper medborgarna med vinterns elräkningar. Den egentliga månatliga ersättningsprocenten klarnar senare.

Stödet kommer inte att påverka de skatteavdrag för elräkningar som gäller januari till april och det elbidrag som FPA betalar för dessa månader.

Här kommer svaren på era frågor om elstödet, även frågor och funderingar som kommit in i kommentarsfältet efter att artikeln publicerats.

1. Vad vet vi om summorna för stödet?

Som uträkningsgrund används den förverkligade elkonsumtionen under november och december månad, men stödet ska gälla för ”fyra vintermånader” säger regeringen.

Enligt preliminära uppskattningar är stödets helhetssumma sammanlagt ungefär 400 miljoner euro. Det beräknade månatliga stödtaket är 700 euro, och den beräknade självrisken är 100 euro per månad.

Eftersom stödet ska gälla för ”fyra vintermånader” betyder det här i praktiken att maximibeloppet är 2 800 euro, utgående från novembers och decembers elräkningar.

2. Var ska jag ansöka om elstöd?

Man behöver inte separat ansöka om elstödet, utan det delas automatiskt ut till de som har elkontrakt, säger Riku Huttunen, överdirektör för energiavdelningen på Arbets- och näringsministeriet.

Elbolagen skickar alltså tillbaka pengar till kunder utifrån elräkningar i november och december, medan staten kompenserar elbolagen.

– Eftersom över ungefär 3,5 miljoner finländare har elkontrakt skulle det bli en otrolig överbelastning på elbolagen att hantera den mängden ansökningar. Därför delas stöden ut till konsumenten via elbolagen istället, på basis av elräkningen, säger han.

3. När får man stödet?

Enligt nuvarande tidtabell skulle stödet betalas ut i mars.

– Det förslagna elstödet bearbetas ännu under mellandagarna och förslaget ska godkännas i riksdagen, säger Huttunen.

Pengarna måste fås ut till folk snabbt, och det betyder att aktörerna på elmarknaden involveras.

– Det blir till att sköta det via elbolagen. Då är man beroende av hurudana lösningar som går att göra via dem. Men kriterierna klarnar under beredningen, säger Lauri Kajanoja, finanspolitisk samordnare vid Statsrådet.

Ett räkneexempel

4. Kan alla få stödet, oberoende av inkomst?

Eftersom elstödet kommer att betalas ut via elbolagen är det inte möjligt att beakta mottagarens inkomst, säger Petteri Kuuva, industrirådgivare vid arbets- och näringsministeriet.

Det här betyder alltså att stödet inte kommer att se skillnad på om du är låginkomsttagare eller höginkomsttagare, utan det är den totala summan som räknas.

5. Jag har fjärrvärme, får också jag stödet?

Elstödet kan erhållas oberoende av energisystem i hushållet, säger Petteri Kuuva.

Det är alltså ingen skillnad om du har direkt elvärme, en värmepump, jordvärme/bergsvärme eller någon kombination av olika system. Det man tittar på är den totala elräkningen i november och december.

– Kostnaden på överföring av el eller hushåll med fjärrvärme gynnas inte av det här stödet, eftersom de priserna hållits relativt stabila medan det är elens pris som skjutit i höjden. Elöverföringen är inte heller något som Energimyndigheten överser, påpekar Riku Huttunen.

6. Jag kommer att få elstöd, då kan jag alltså börja förbruka el helvilt i januari och bli kompenserad för det, eller hur?

– Elstödet baseras på elräkningen för november och december av några orsaker. Dels steg priserna mest medan temperaturen sjönk, och dels sparade finländarna då el så mycket som möjligt, säger Huttunen, och fortsätter:

– Stödet räknas utgående från de här räkningarna så att ingen kan börja ”missbruka” stödet i början av året - kompensationen är den samma, oavsett om elkonsumtionen sjunker eller stiger i hushållen under de första månaderna nästa år.

7. Vad händer om jag flyttar till ett elslukande hem i januari, får jag inget extra stöd då?

– Det finns alltid en risk att någon faller mellan stolarna, så att säga, när stödet baserar sig på elräkningen från ett par specifika månader och förbrukningen kan ändras senare. Det här betyder onekligen att någon kommer att få mera stöd, medan andra får lite mindre, säger Huttunen.

– Under mellandagarna fortsätter beredningen av förslaget till stöd och en stor del av arbetet kommer att gå åt till att försöka försäkra att så många som möjligt som behöver stödet kommer att få det. Målet är att undvika att orättvisa situationer uppstår, säger han.

8. Vad händer om jag byter elbolag, och det nya bolaget inte har en referensram för min elkonsumtion?

Riku Huttunen säger att det är en risk de är medvetna om, och att det är en utmaning som måste lösas i samspel med elbolagen.

9. Vi har också en sommarstuga, får vi stöd för både fritidsbostaden och det fasta hemmet?

Eftersom stödet beräknas utgående från elräkningen finns det inte egentligen någon skillnad på antalet bostäder. Det betyder att det är innehavaren av elkontraktet som tar emot stödet, säger Huttunen.

– Elkontrakten är bundna till kontraktinnehavarens personbeteckning. Oavsett hur många fastigheter och elkontrakt personen har räknas elstödet utgående från elräkningen.

10. Kommer företag också att få stöd?

Det är en egen fråga som varken Energimyndigheten eller Riku Huttunen kan ta ställning till.

– Undantaget är lantbruk, som ofta har elkontrakt skrivna under personbeteckningar, inte FO-nummer, säger Huttunen.

11. Hur mycket kommer elstödet att kosta staten?

Enligt de preliminära beräkningarna kommer stödet att kosta staten 400 miljoner euro sammanlagt. Huruvida det räcker eller inte är enligt Lauri Kajanoja, Statsrådets finanspolitiska samordnare, en politisk fråga.

Han tycker ändå att kombinationen av alla åtgärder som planeras utgör en god grund att stå på. Regeringen planerar också flexibilitet i betalningstider för konsumenter och företag samt ett pristak för el. Jordbrukarna ska också få stöd för sina elkostnader.

– Visst börjar det här vara ett omfattande paket, som utan vidare stöder hushållen markant, säger Kajanoja.

12. När får vi veta mera om elstödet?

– Vi borde ha mera info kring trettondag jul, säger Huttunen.

Har du fler frågor om elstödet? Tipsa oss i kommentarsfältet!

Artikeln har uppdaterats tre gånger sedan den publicerats. Frågan och svaret om byte av elbolag lades till senare på torsdagen. Ett tillägg på att stödet gäller för ”fyra vintermånader” lades till på fredagen samt ett räkneexempel. Fråga fyra som gäller inkomst lades till och svaret på fråga fem preciserades när vi fick mer info.

Diskussion om artikeln