Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös stadsstyrelse är besvikna på stadens tjänstemän – beställde en konsultutredning om broplaner i Hangö Norra

Plankorsning över järnväg
Bildtext En järnvägsbro istället för plankorsningen i Hangö Norra skulle öka trafiksäkerheten, menar Trafikledsverket.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

En bro som ersätter plankorsningen i Hangö Norra är aktuell igen. Men politikerna i stadsstyrelsen anser att stadens tjänstemän tog ut svängarna när man köpte konsulttjänster för broplanerna utan politikernas vetskap.

I fjol sade politikerna i Hangö nej till en järnvägsbro i Hangö Norra som skulle ersätta plankorsningen. Politikerna i stadsstyrelsen trodde inte att den beräknade prislappen stämmer och var rädda för att kostnaderna skulle skena iväg. Enligt kalkylen skulle brobygget kosta 5 miljoner euro, som staden och Trafikledsverket skulle dela på.

Under hösten närmade sig Trafikledsverket Hangö stad med ett liknande förslag, men till skillnad från 2021 så skulle staten stå för en större andel. Trafikledsverket kom däremot inte med några specifika summor. Trafikledsverket har däremot justerat prislappen för järnvägsbron till drygt 6 miljoner.

Tjänstemännen beställde konsulttjänster

Trots att politikerna i stadsstyrelsen i Hangö tackade nej till broprojektet för ett drygt år sedan har tjänstemännen i staden under hösten beställt en konsultutredning om gäller just en järnvägsbro i Hangö Norra. Konsultutredningen har gjorts tillsammans med Trafikledsverket, men nu reagerar politikerna i stadsstyrelsen.

Beslutet fattades av tjänstemännen vilket är tillåtet för mindre projekt. Men stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) anser ändå att stadens tjänstemän tagit ut svängarna för mycket.

– Jag tycker att det borde finnas ett politiskt beslut innan man köper till exempel konsulttjänster. Dessutom ska kostnaderna då finnas med i budgeten och inte dyka upp som ett tilläggsanslag.

Konsultutredningen kom till politikernas kännedom i samband med att tjänstemännen meddelat att kommuntekniken behöver utöka sin budget med 100 000 euro. Konsultutredningen är inbakad i summan som tekniska sektorn nu ansöker om.

En man med glasögon. Han heter Sture Söderholm.
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm vill veta hur beslutet om konsultutredningen fattades.
Bild: Yle/Petra Thilman

Konsultutredningen kommer upp i stadsstyrelsen under våren

Sture Söderholm är besviken på tjänstemännen som utan politikernas vetskap varit med och beställt en så omfattande utredning. Totalt beräknas utredningen kosta drygt 80 000 euro, men summan delas mellan Trafikledsverket och Hangö stad.

Stadsstyrelsen beviljade (19.12) inte tekniska sektorn det tilläggsanslag som tjänstemännen ansökte om. Istället vill en enhetlig stadsstyrelse utreda hur det gått till när staden anlitade brokonsulten.

– Broplanerna är dessutom en omstridd fråga som stadsstyrelsen sade nej till ifjol. Därför anser jag att frågan borde behandlas politiskt först, säger Sture Söderholm.

Diskussion om artikeln