Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolcoach ska finnas till hands för elever i Hangö – projektet ska minska frånvaro och avhopp i skolan

exteriör skola
Bildtext Skolcoachen kan framför allt behövas när elever börjar sjuan.
Bild: Yle / Monica Slotte

Hangöelever i årskurserna 5–9 ska få hjälp och stöd i livet av en skolcoach. Målet är att stärka barn och ungas sociala kompetens, förebygga skolavhopp, minska frånvaron och få de unga med i kamratgrupper.

Tanken är att skolcoachen ska skapa en helhetsbild av den ungas livssituation och kompisrelationer genom samtal och genom att finnas till hands. Speciellt under övergångsskeden ska skolcoachen ha en viktig roll i de ungas liv. Exempelvis när eleven börjar i sjuan eller inleder studier på andra stadiet. Dessutom ska alla barn ha nytta av skolcoachen – inte bara de som har problem med till exempel utmanande beteende.

Hangö stad har fått statligt stöd på 40 000 euro för skolcoachverksamheten. Hangö inleder rekryteringen av en skolcoach inom kort.

Relaterat

Tre barn sitter runt ett bord och läser böcker.

Lärare om elevers läskunskaper: Orken och ordförrådet har blivit sämre

Läsförmågan har försämrats, speciellt i Österbotten.

e-cigaretter

Doftmolnen ligger kvar över skolan – nytt material ska få unga att dissa e-cigaretten

Skolor efterlyser material för att berätta om e-cigaretten.

En man med röd munkjacka gestikulerar med sina händer.

Finest Futures marknadsföring av finska gymnasier möter kritik – positiva erfarenheter på Kimitoön

Undervisnings- och utrikesministeriet kritiserar Finest Future och dess metoder för att locka utländska elever till Finland. Men trots kritiken är gymnasier i Svenskfinland överlag nöjda.

En person intervjuas för tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

En av de två personer som sökt tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt går vidare för intervjuer. Det är Ulrika Willför-Nyman som senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Arbetsgruppen som jobbar med rekryteringen har gått genom de båda ansökningar och baserat på behörighet och erfarenhet går en av kandidaterna vidare för intervjuer, enligt Kyrkslätts bildningstjänster.

Även om bara ena kandidaten intervjuas kan i teorin båda väljas då svenska nämnden för fostran och utbildning tar beslutet den 18 december.