Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatfrågor sysselsätter Vasabon Johanna Nyman i Malaysia – hjälper folk i klimatkänsliga områden med att bland annat öppna bankkonton

Bild på ett hus invid vatten i Malaysia.
Bildtext I många utvecklingsländer har bara en liten del av invånarna kunnat ta en försäkring. De övriga har inga skydd mot översvämningar eller andra naturkatastrofer.
Bild: Björn Ådahl

Biologen Johanna Nyman stortrivs med sitt arbete i det sydostasiatiska landet Malaysia. Hennes uppgift är att hjälpa sämre lottade människor att skydda sig mot följderna av klimatuppvärmningen.

Johanna Nyman har hittat något av ett drömjobb på andra sidan jordklotet i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Där har hon i tre år arbetat för den internationella organisationen Alliance for Financial Inclusion, eller alliansen för finansiell medverkan (AFI).

– AFI:s mål är att minska på fattigdomen genom att förbättra människors möjligheter att till exempel öppna bankkonton. Hela en fjärdedel av alla vuxna personer har ingen tillgång till finansiella tjänster, och flertalet av dem är bosatta i utvecklingsländer, förklarar hon.

Nyman betonar att de som inte har ett bankkonto automatiskt är försatta i en svag ställning. Utan ett konto är det svårt att spara eller att ta lån för att till exempel grunda ett företag.

– De här människorna begränsas på många sätt. De kan till exempel inte heller teckna hem- eller andra försäkringar, konstaterar hon.

Kvinna i svart polotröja står bredvid en banderoll.
Bildtext Johanna Nyman har en lång erfarenhet av klimatfrågor. Naturen har varit viktig för henne ända sedan hon var barn.
Bild: Björn Ådahl.

Givande samarbete inger hopp

Mycket riktigt anses uteslutningen ur den finansiella världen vara en stark bidragande orsak till att det är svårt att höja de fattiga människornas levnadsstandard. AFI sägs därför spela en viktig roll genom att rikta uppmärksamhet på problemet.

Organisationen grundades för fjorton år sedan av bland annat centralbankerna i Filippinerna, Indonesien och Thailand. Sedan dess har ytterligare nästan 80 centralbanker från utvecklingsländer på alla kontinenter anslutit sig till organisationen.

Nyman är nöjd med samarbetet med de inflytelserika centralbankerna. De uppskattar hennes sakkunskap i klimatfrågorna, och de är också medvetna om att deras egen kunskap om följderna av klimatuppvärmningen är otillräcklig.

– Samtidigt är de villiga att göra mycket inom det här området. För mig har det därför varit som att stiga in i en godisbutik, konstaterar hon.

Män i Malaysien lastar en lastbil med frukter.
Bildtext Med hjälp av krediter kan jordbrukare köpa till exempel en lastbil. Deras intäkter ökar sedan tack vare att de själva kan transportera sina produkter direkt till kunderna.
Bild: Björn Ådahl

Ny motståndskraft måste skapas

AFI anställde Nyman när organisationen år 2019 behövde en chef för en ny avdelning som går under namnet inclusive green finance, det vill säga tillgänglig grön finansiering. Hon säger att centralbankerna då hade insett att människor som är uteslutna ur den finansiella världen är särskilt utsatta för följderna av klimatuppvärmningen.

– Folk som förvarar sina besparingar i sina hem i stället för i en bank löper till exempel risk att förlora alla sina pengar ifall hemmet blir översvämmat. Problemet försvåras hela tiden eftersom klimatuppvärmningen ger upphov till fler och fler förödande översvämningar och andra naturkatastrofer, konstaterar hon.

Nyman utarbetar därför nya metoder att förbättra de sämre lottade människornas möjligheter att bland annat ta så kallade klimatkrediter och hemförsäkringar. Målet är att bygga upp en motståndskraft mot följderna av klimatuppvärmningen bland dem som är mest sårbara.

– Alldeles för många människor kan för närvarande inte skydda sig. Tillgången till finansiella tjänster förbättrar deras motståndskraft på ett dramatiskt sätt, säger hon.

Kvinnor arbetar i en fiskhandel i malaysia.
Bildtext Fiskeindustrin i Ostasien sysselsätter stora mängder utländska gästarbetare. I och med att få har tillgång till ett bankkonto kan de lätt bli utnyttjade av hänsynslösa arbetsgivare.
Bild: Björn Ådahl

Centralbankernas insatser överraskade

Nyman anser att framstegen som har gjorts sedan AFI grundades är imponerande. Stora mängder människor har kunnat öppna bankkonton och centralbankerna har blivit allt mer engagerade i problematiken.

Nyman har också förvånats över hur progressiva många centralbanker är. Även inom hennes eget ansvarsområde har bankerna varit redo att pröva nya idéer.

Hon är dessutom glad över att centralbankerna i allt högre grad tar lärdom av varandra. Det sker ofta på organisationens initiativ.

– Vi kan rekommendera att till exempel Nigeria utvecklar ett ramverk för klimatkrediter. Vi uppmanar sedan landets centralbank att i det fallet ta lärdom av Ghana, Bangladesh eller något annat lämpligt land inom AFI:s nätverk, förklarar hon.

Man drar på ett gatukök.
Bildtext En kock drar sitt minikök på hjul till en marknad i nordöstra Kambodja. Oräkneliga sådana småföretagare är i praktiken helt uteslutna ur den finansiella världen.
Bild: Björn Ådahl

Naturintresset ligger i släkten

För Nymans egen del är det viktigt att få arbeta med klimatfrågor. Hon studerade biologi vid Helsingfors universitet där hon avlade sin magisterexamen med klimatförändringarna som inriktning.

Efter det ville Nyman inte bli forskare utan istället börja arbeta inom någon internationell organisation. Hon jobbade sedan i London och Bryssel innan hon fick arbetet i Malaysia.

– Jag har alltid varit intresserad av gröna frågor. Min mormor var biolog och min mor är biolog, så naturen har varit viktig för mig ända sedan jag var barn, berättar hon.

Bild på en väg i malaysia där barn står vid cykel.
Bildtext I fattiga länder såsom Myanmar finns det otaliga orter där inte en enda invånare har ett bankkonto. Det outvecklade bankväsendet fungerar bara i städerna.
Bild: Björn Ådahl

Många skickliga finländare i farten

Nyman påpekar att hon inte är den enda finlandssvenska kvinnan som arbetar med klimatfrågor i Malaysia. Ekonomen Charlotta Wolff-Bye fungerar nämligen som hållbarhetschef vid det statsägda oljebolaget Petronas.

Det innebär att Wolff-Bye ansvarar bland annat för Petronas ansträngningar att övergå till en klimatmässigt hållbar verksamhet. Petronas är Malaysias klart största bolag med nästan 50 000 anställda.

Nyman säger att det är ett verkligt sammanträffande att hon och Wolff-Bye samtidigt jobbar med klimatfrågor i fjärran Kuala Lumpur. Ändå är hon egentligen inte förvånad.

– Det känns som om det finns många finländare runt om i världen som arbetar med gröna frågor. Det är positivt att vårt land exporterar kunnighet i frågor som är livsviktiga inte bara för Finland utan för allas existens, konstaterar hon.

Kvinnor arbetar med jordbruk i Malaysia.
Bildtext Klimatuppvärmningen har i hög grad försvårat jordbrukarnas liv i utvecklingsländerna. En tillgång till klimatförsäkringar skulle hjälpa dem att gardera sig.
Bild: Björn Ådahl

Framstegen är alltför anspråkslösa

Själv deltog Nyman också i FN:s klimatkonferens i Egypten i november. Hon drar ett djupt andetag innan hon säger att det positiva var att det nu nåddes en överenskommelse om att grunda en fond för förlust och skada som orsakas av klimatuppvärmningen.

Många utvecklingsländer har länge krävt en sådan mekanism eftersom de lider mest av uppvärmningen trots att de själva inte har orsakat den. Nyman ställer sig ändå skeptisk till att klimatkonferenserna verkligen resulterar i nödvändiga omställningar i industriländernas klimatpolitik.

– Jag tror inte att förändringarna förverkligas i tillräckligt hög grad. Jag tror att besluten som fattades i Egypten var ett steg i rätt riktning, men allt borde hända mycket snabbare och i en mycket större utsträckning än i dag, säger hon.

Nyman hoppas nu i varje fall att hon via sitt arbete kan bidra till att fler och fler människor i de utsatta utvecklingsländerna åtminstone i viss mån kan skydda sig mot följderna av klimatuppvärmningen.

En självklarhet som att ha tillgång till ett bankkonto eller en försäkring kan ha en omvälvande effekt på en sämre lottad människas liv.