Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Oljeutsläpp utanför Utö 2019 gav böter åt kapten och maskinchef på utländskt kryssningsfartyg – Sjöbevakningen beskriver utsläppet som exceptionellt stort

Några båtar ute på havet bekämpar oljeläckage utanför Utö.
Bildtext Översiktsbild från gränsbevakningens flygplan när man bekämpade oljeläckaget utanför Utö. Bekämpningsarbetet på bilden utfördes av Gränsbevakningsväsendets fartyg Turva och Tursas samt marinens oljebekämpningsfartyg Halli.
Bild: Gränsbevakningen

Fartyget var på väg från Stockholm till Helsingfors när utsläppet inträffade sommaren 2019. Båda åtalade ansåg att utsläppet inte härstammade från deras fartyg.

Italienskflaggade kryssningsfartyget Princess Anastasia släppte ut olja nära fyren Finlands Lejon söder om Utö sommaren 2019. Helsingfors tingsrätt dömde fartygets kapten och maskinchef till dagsböter för grov miljöförstöring då rättegången avslutades nu i december.

Fartyget var på väg från Stockholm till Helsingfors när utsläppet inträffade. De båda åtalade ansåg att utsläppet inte härstammade från deras fartyg.

Enligt tingsrätten har kaptenen och maskinchefen antingen gett order om att tömma tankar med mineralolja i havet eller så har de åtminstone godkänt att besättningen tömmer tankarna med olja.

Oljeutsläppet bedömdes vara mellan 9 och 39 kubikmeter och oljan hann sprida sig över 40 kilometer ända till Utö .

Enligt sjöbevakningen handlade det om ett exceptionellt stort utsläpp. Sjöbevakningen och flera andra myndigheter ryckte ut på ett oljebekämpningsuppdrag när utsläppet uppdagades.

Oljeutsläpp
Bildtext Sjöbevakningens bild från oljeutsläppet.
Bild: Sjöbevakningen

Enligt beräkningar hade oljeutsläppet kunnat sprida sig till ett område där det hade orsakat en allvarlig risk för den marina naturens mångfald. De bekämpningsenheter som larmades till området kunde dock avvärja hotet och samla upp största delen av oljan.

Tingsrätten klassade brottet som grovt eftersom utsläppet inträffade på ett område med känsliga naturvärden. Utsläppet ansågs också ha förorsakat långsiktiga skador i naturen.

Kaptenen och maskinchefen på Princess Anastasia dömdes till dagsböter på sammanlagt 600 euro vardera.

Kaptenen och maskinchefen har båda anmält sitt missnöje med domen. Domen har inte vunnit laga kraft.

Princess Anastasia byggdes på Åbovarvet 1986 som systerfartyg till Viking Lines Mariella och trafikerade först mellan Helsingfors och Stockholm som M/S Olympia.