Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dramatisk minskning i antalet isbjörnar i Kanada

Två isbjörnar står på bakfötterna och slåss.
Bildtext Isbjörnar nära staden Churchill i Manitoba, vid Churchillflodens mynning i Hudson Bay.
Bild: Brad Josephs/Solent News/Shutterstock/All Over Press

Isbjörnsbeståndet i den västra delen av Hudson bay i Kanada har minskat med 27 procent på bara fem år, enligt en ny undersökning. Man har sett en dramatisk nedgång särskilt i antalet björnhonor och ungar.

Forskare har flugit över Hudson Bay, som inkluderar staden Churchill – ett turistmål som utropats som ”världens isbjörnshuvudstad” – vart femte år för att räkna antalet björnar och på så sätt undersöka isbjörnsbeståndet.

Under den senaste undersökningen i slutet av augusti och början av september 2021, vars resultat publicerades tidigare denna månad, såg man 194 björnar och utifrån det antalet uppskattar man en total population på 618 björnar.

Det är en minskning från 842 fem år tidigare.

”I jämförelse med uppskattningar från flygundersökningar från 2011 och 2016 tyder det här på att på att björnarna i Western Hudson Bay kan hålla på att minska dramatiskt”, enligt studien.

Enligt forskarna överensstämmer minskningen med långvariga prognoser om de demografiska effekter klimatförändringen har på isbjörnar.

Klimatförändringen spelar in

Björnarna är beroende av isen för att söka föda för sälar, rörelse och reproduktion. Men Arktis värms upp mycket snabbare än resten av världen.

Havsisen runt Hudson Bay bryts också upp tidigare på våren samt fryser senare på hösten, vilket tvingar björnar att klara sig längre utan mat.

Enligt forskarna kan man ändå inte göra en direkt koppling mellan nedgången i antalet björnar och minskningen av havsisen, eftersom man sett måttligt goda isförhållanden under under de senaste fem åren. I stället kan till exempel minskningen i den lokala sälpopulationen spela in.

Sydligaste isbjörnarna

Det är också möjligt att en del av björnarna har flyttat på sig, men antalet björnhanar har hållits relativt konstant, medan antalet honor och ungar minskat.

Den här förändringen stöder alltså inte tanken om att björnarna skulle ha flyttat ut från västra Hudson Bay, säger forskaren Stephen Atkinson, som lett studien.

Det finns 19 populationer av isbjörnar utspridda mellan Ryssland, Alaska, Norge, Grönland och Kanada. Västra Hudson Bay är bland de sydligaste platserna isbjörnarna lever på, och forskare beräknar att isbjörnarna här kan vara bland de första att utplånas.

Enligt en studie från 2021 i tidskriften Nature Climate Change är de flesta av världens isbjörnsbestånd på väg att kollapsa år 2100 om utsläppen av växthusgaser inte kraftigt dämpas.

Källor: Reuters, AFP