Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Press på sänkta elpriser i huvudstadsregionen – lokalpolitiker kritiserar elpopulism och förespråkar långsiktig politisk styrning

Högspänningsledning och torn mot grå himmel.
Bildtext Enligt marknadspriset på framtidens el, alltså terminshandeln, spås elpriset sjunka stegvis de kommande två åren.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Elbolag med egen produktion kan kamma in stora vinster på de höga elpriserna. Men också elbolag utan egen produktion erbjuder nu lägre priser då konkurrensen hårdnar. Långa avtal kan ändå bli dyra.

Förra veckan meddelade Helen att bolaget erbjuder ett tidsbundet elavtal på 20 cent per kilowattimme för sex månader. Priset varierar ändå i någon mån beroende på om kunderna använder el under konsumtionstopparna eller då efterfrågan är lägre till exempel på natten. Bolaget ägs av Helsingfors stad.

Snart meddelade Fortum om ett liknande avtal, också med halvrörliga priser omkring 19 cent per kilowattimme. Man måste ändå förbinda sig till avtalet i två år.

På fredagen meddelade i sin tur Oomi att de sänker sina kunders elpris till cirka 25 cent per kilowattimme. Kunder som nu betalar ett högre pris får det lägre priset automatiskt, medan kunder med rörligt pris har möjlighet att övergå till det nya avtalet. Avtalet gäller i tre månader, alltså över vintermånaderna som förväntas bli dyra.

Fortum räknar med vinst

Fortum försöker nu locka kunder till ett långt avtal. Under den kommande vintern ser prisnivån ut att vara klart lägre än marknadspriset, men enligt marknaden för elterminer förväntas priset sjunka betydligt år 2024. En kund som sluter ett avtal på två år kan alltså räkna med relativt sett låga priser nu, men betalar kanske klart över marknadspris på sikt.

Terminshandeln ger en fingervisning om marknadens framtidsförväntningar, men det finns alltid osäkerhetsmoment som kommer att påverka prisutvecklingen.

– En stor del av finländarna gillar den förutsägbarhet och sinnesro som ett fast pris innebär, säger Tomi Hänninen, affärsdirektör vid Fortum.

Enligt honom ser elpriset ut att sjunka på sikt och därför kan bolaget nu också erbjuda ett mer förmånligt fast pris. Han säger att Fortum räknar med vinst.

– Utgångspunkten är alltid att göra vinst, annars står verksamheten inte på hållbar grund.

Oomi har ingen egen produktion

Det har varit mycket tal om hur de exceptionellt höga elpriserna drabbar finländarna. Elpriset utgår från den dyraste produktionsformen. När priset är högt blir det till exempel lönsamt att sätta igång kolkraftverken trots att utsläppshandeln gör produktionen dyr. Men samtidigt fortsätter till exempel vindkraften producera billig el som vanligt.

Bolag som producerar el på olika sätt kan alltså göra stora vinster på höga priser, då största delen av produktionen är billig.

Oomi har ingen egen produktion, men ägs av en rad lokala elproducenter. En av ägarna är Vanda Energi, där Vanda stad äger en majoritet. Vanda är en av städerna där diskussionerna om att begränsa elpriserna har gått het.

Vanda Energis logga på en byggnadsvägg.
Bildtext Vanda Energi äger en andel i Oomi.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

”Glädjande med marknadsekonomi”

Nu går Oomi alltså in för att begränsa sina nuvarande kunders elpriser i tre månader. Enligt bolaget var det möjligt efter en helhetsbedömning av riskerna.

– För en som tror på marknadsekonomi är det glädjande att se att det är konkurrensen mellan elbolagen som har lett till en slags pristak på el, säger Sakari Rokkanen.

Rokkanen är stadsfullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Vanda och ekonom. Han har varnat för att pristak från politiskt håll kan leda till exempel till elavbrott, men ser positivt på att initiativet nu kommer från elbolagen.

– Det har förekommit en hel del utspel som kunde kallas elpopulism, där billigare elpris på vissa områden framställs som en enkel lösning. Men verkligheten är mer komplicerad. För det första äger Vanda stad en majoritet av Vanda Energi, men måste också samarbeta med Helsingfors stad som är en stor ägare. Och sedan är Vanda Energi bara en av Oomis flera ägare. Politiker borde inte blanda sig i bolagens operativa verksamhet.

Helens elkraftverk i Södervik.
Bildtext Bolag med egen produktion kan göra stora vinster på höga elpriser. Här Helens kolkraftverk i Helsingfors.
Bild: Petteri Bülow / Yle

”Politiker kan föra bolaget i rätt riktning”

Mia Haglund är fullmäktigeledamot för Vänsterförbundet i Helsingfors. Staden äger bland annat elbolaget Helen. Också Haglund anser att det är bolagen själva som ska ansvara för prissättningen.

– Politiker har däremot en viktig roll för hurdan el det produceras och föra bolagen i riktning mot den gröna omställningen, vilket vi nu märker att har varit positivt också med tanke på prissättningen, säger Haglund.

I höstas meddelade till exempel Karleby Energi om ett pristak på el, men det gäller bara i Karlebyregionen. Helen och Oomi riktar samtidigt endast sina erbjudanden till nuvarande kunder.

Haglund anser att det är viktigt att bolagen reagerar, särskilt de som har egen elproduktion och kammar in vinst på de höga elpriserna. Hon betonar ändå att alla bolag inte producerar el och därför inte har samma förutsättningar att sänka priserna. Därför är hon nöjd över regeringens beslut om stöd, trots att hon anser att stödet borde ha kommit betydligt tidigare.

– Det är en helhetslösning som inte beror på var den enskilda användaren bor.

Diskussion om artikeln