Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Svenska Afghanistankommittén: “En fråga om liv och död, om talibanstyrets förbud mot kvinnliga hjälparbetare kvarstår”

Afghanska  kvinnliga studerande lämnar universitetet i Kabul.
Bildtext De styrande talibanerna har förbjudit kvinnor att studera vid universitet i Afghanistan, enligt en order utfärdad den 20 december 2022. Här lämnar afghanska kvinnliga studerande universitetet i Kabul dagen efter.
Bild: EPA-EFE

Flera hjälporganisationer har omedelbart avbrutit sitt arbete i Afghanistan efter talibanstyrets beslut, men Svenska Afghanistankommittén, som bedriver hälsovård för cirka en miljon människor, kan inte göra det.

Hjälporganisationen Svenska Afghanistankommittén bedriver omfattande hjälparbete i Afghanistan, bland annat inom hälso-och sjukvård. Generalsekreteraren Andreas Stefansson är bestört över talibanregimens beslut om att icke-statliga organisationer inte längre ska få anställa kvinnor.

– Det är ett fruktansvärt beslut och jag hoppas innerligt att talibanregimen tänker om när de förstår vad det här kan få för konsekvenser.

– Det är en fråga om liv och död. I Afghanistan kan kvinnor och flickor inte få sjukvård om det inte finns kvinnlig personal.

Svenska Afghanistankommittén har bland annat hela ansvaret för människor i två provinser, för klinik, sjukhus och den sjukvård som erbjuds.

– Om vi inte kan ha vår kvinnliga personal i hälsoverksamhet, förvägras en stor del av befolkningen i de här provinserna hälsovård.

”Kan inte avbryta verksamheten”

Svenska Afghanistankommittén har cirka 8000 anställda. Av dem är totalt cirka 3000 kvinnor. Av dessa jobbar var tredje kvinna inom hälsoprogrammet. Organisationen har verksamhet i 19 av landets 34 provinser, både inom sjukvård, utbildning och landsbygdsutveckling, men också inom rehabilitering av personer med funktionshinder.

En man står framför blommande buskar.
Bildtext Andreas Stefansson från Svenska Afghanistankommittén är bestört över talibanregimens beslut om ett förbud mot kvinnliga hjälparbetare.
Bild: Pressbild/Ola Jacobsen

Trots att flera internationella hjälporganisationer nu har avbrutit sitt arbete i Afghanistan ser Andreas Stefansson inte att Svenska Afghanistankommittén kan göra det.

– Jag kan förstå att en del väldigt tydligt vill markera att de pausar verksamheten i väntan på att nya besked ska komma. Men vi ser inte riktigt att vi har den möjligheten i och med att vår verksamhet bland annat handlar om liv och död.

– Då gör vi istället vårt yttersta för att engagera oss i en dialog. Vi försöker beskriva de negativa konsekvenserna beslutet kan få, men också vädja till att talibanstyret ska tänka om. Det gör vi tillsammans med ett nätverk av andra biståndsaktörer och FN, som just nu för en intensiv dialog med talibanregimen.

Starka reaktioner inom och utanför landet

Medan dialogen pågår och det kan finnas en möjlighet att beslutet ändras, har Svenska Afghanistankommittén ändå vidtagit åtgärder för sina anställda.

– Som en extraordinär åtgärd har kvinnor som jobbar på våra kontor omedelbart ombetts att jobba hemifrån för att inte utsättas för trakasserier eller våld. Det finns vägspärrar och det är klart att ett sådant här påbud väcker en oro bland personalen. Då vidtar vi åtgärder för att värna deras säkerhet.

Andreas Stefansson säger att det just nu ser mörkt ut när det gäller själva beslutet att förbjuda kvinnlig biståndspersonal.

– Men samtidigt har beslutet lett till väldigt starka reaktioner både inom landet och internationellt. När konsekvenserna framgår allt tydligare tror jag att man kommer att behöva se över beslutet. Jag vågar ändå inte sia om hur en modifiering av beslutet skulle kunna se ut.