Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyland kan snart få sin första vargflock – det här kan östnylänningar lära sig av vargtäta Västnyland

Varg går i snö.
Bildtext I Västnyland har man närmare tio års erfarenhet av vargar. I östra Nyland har vargarna än så länge bara varit på genomresa. Arkivbild, bilden på den här vargen är inte tagen i Nyland.
Bild: Juha Metso / AOP

Skolbarn och hundägare på landet samt jägare är några som påverkas om vargen kommit till östra Nyland för att stanna. Den analysen gör en erfaren rovdjurskontaktperson i Raseborg, där man ser ut att få sin tredje vargflock.

Det verkar som om vargen fått upp ögonen för östra Nyland. Sedan i somras har observationerna om varg tidvis duggat tätt i regionen och varg har fångats på bild bland annat i Hindhår, Tolkis och Haiko i Borgå.

Den senaste månaden har observationerna ändå sinat i Borgå. Också i Lovisa, där ett vargpar har rört sig bland annat i Pernå, har antalet observationer gått ner.

Jägarnas tolkning är ändå att vargparet håller på att bilda ett revir i Lovisatrakten. Reviret blir i så fall östra Nylands första.

– Om ett vargpar befinner sig där tillsammans under en längre tid så är chansen för valpar ganska stor, säger Henrik Rehn.

Rehn har i nästan 40 år varit rovdjurskontaktperson i Raseborg, i andra ändan av Nyland. Det var i gränstrakterna mellan Raseborg och Salo som västra Nylands första vargrevir bildades för närmare tio år sedan.

I dag består den flocken av åtta till tio vargar. Därtill finns Snappertunaflocken, som rör sig mellan södra delarna av Ekenäs till Ingå och Sjundeå. Dessutom rör sig ett vargpar i trakterna kring södra Tenala och Hangö och de beräknas snart bilda en egen flock.

En varg rör sig i skogen.
Bildtext I Västnyland har det funnits vargrevir i närmare tio år. Det är vanligt att vargarna fastnar på viltkameror i skogen, den här bilden är tagen i Tenalatrakten.
Bild: Privat

Att vargen skulle etablera sig i östra Nyland förvånar inte alls Henrik Rehn. Tittar man på kartorna över vargrevir så finns det ganska få revir mellan östra Nyland och södra Karelen.

– Någonstans ska de nya valparna som föds och som blir vuxna vandra vidare. De måste ju etablera sig på områden där det inte finns vargar sedan förut.

Allt började på samma sätt i Västnyland

De färska vargerfarenheterna i Östnyland liknar på flera sätt de i Västnyland för närmare tio år sedan.

Innan Raseborg fick sitt första vargrevir strövade vargen mest bara förbi, berättar Rehn. Situationen ändrades när två vargar blev ett par och under årens lopp har det fötts flera valpkullar.

Likheter finns också i vargarnas beteende. Den så kallade Hindhårvargen som observerats i Östnyland under hösten har beskrivits som oskygg och orädd för människan.

Orädd har vargen varit nu och då även i Tenala. I synnerhet i år har det kommit in många observationer nära bebyggelse, bland annat har varg observerats två gånger i Tenala centrum.

En man i mörk rock står ute i skogen som är täckt i snö.
Bildtext Henrik Rehn har själv aldrig sett någon varg, trots att han varit rovdjurskontaktperson i många år. Att höra dem yla, hitta spår eller djur de fällt är numera ganska vanligt i Tenalatrakten.
Bild: Malin Valtonen / Yle

När det gäller diskussionen om vargen skiljer sig regionerna ändå tillsvidare åt. I Västnyland var vargdebatten till en början väldigt hätsk och både personer som var för och emot vargen fick motta hot.

Rehn konstaterar att folk generellt reagerar olika på saker och ting. Han betonar ändå att människors allmänna rädsla för vargen inte får viftas bort.

I Östnyland är vargen ännu ett relativt nytt diskussionsämne. Visst delar den redan folks åsikter men den har fortfarande inte blivit en het potatis, upplever Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening.

Han tror diskussionsklimatet kan bli sämre, om vargen orsakar skador på till exempel husdjur eller boskap.

De här grupperna i samhället påverkas av vargen

Vargarna har förändrat livet för en del grupper i Västnyland, säger rovdjurskontaktpersonen Henrik Rehn i Tenala. Till exempel har skolbarn på olika håll på den västnyländska landsbygden erbjudits skolskjuts på grund av varg.

Andra grupper som påverkas av varg i närområdet är hundägare, fårägare och jägare.

Får- och hundägare som bor på eller i närheten av ett vargområde bör vara mer på sin vakt. Hundägare ska gärna hålla hunden i en ingärdad hundgård.

– Det är inte så roligt om ens eget husdjur eller boskap blir rivet. Så man måste tänka på de här sakerna om man har varg på området, säger Henrik Rehn.

En man går omkring i snön på en skogsväg, på jakt efter vargspår.
Bildtext I sin roll som rovdjurskontaktperson rycker Henrik Rehn ut och mäter spår och samlar in avföring, i hopp om att hitta dna.
Bild: Malin Valtonen / Yle

När det gäller jägare är det speciellt jakten på älg och hare som försvårats. I de här typerna av jakt är det vanligt att använda en jakthund, men få i den västnyländska jägarkåren vågar i dag släppa ut sina hundar i skogen berättar Henrik Rehn.

Enligt honom har vargarna än så länge orsakat ganska lite skador på boskap i Västnyland. Under årens lopp är det främst får som blivit angripna, men också angrepp på andra boskapsdjur har rapporterats. Några hundar har vargen också tagit livet av.

Tips: Rapportera om du sett varg eller vargspår

Det går att lära sig att leva med vargen. Så har det gått i Tenalatrakten, upplever Henrik Rehn som i sin roll som rovdjurskontaktperson tar emot vargobservationer i området.

– Småningom har människorna i trakten blivit vana att vargarna rör sig konstant här. Man kanske inte reagerar på samma sätt på spåren och observationerna som för tio år sedan när flocken bildades här, säger han.

Den här utvecklingen har ändå en negativ sida. Trots att vargarna ökat i antal har observationerna inte blivit fler.

Intresset har minskat, bland annat för att folk upplever att det inte leder till något resultat, förklarar Rehn.

En man går omkring i en snöig skog, i snön syns fotspår av något djur.
Bildtext Vargspår syns bra i snön, vilket gör att Henrik Rehns telefon ringer flera gånger per dag. På den här platsen i norra Tenala finns spår av flera vargar som enligt en observation har ätit upp en hjort.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Hans tips till östnylänningar som bor i de områden där varg rör sig är att man alltid ska rapportera sina observationer till den lokala rovdjurskontaktpersonen. Då registreras observationerna i ett register som i sin tur används av myndigheter som fattar beslut om eventuella lov för att skrämma eller skjuta varg.

– Det viktigaste att rapportera om är om vargar kommer nära bosättning eller visar att de är orädda i människors närhet, säger Rehn.

Man behöver alltså inte som blåbärsplockare eller allmän strövare i skogen fundera på vargen?

– Inte skulle jag säga det. Vanligtvis är vilda djur skygga. Men man kan sjunga en snutt eller vissla så hör de att någon kommer och så far de undan, säger han.