Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu tog stödet för att köpa ny elbil slut – anskaffningsstödet riktas till skåpbilar och lastbilar i stället

Laddning av en elbil.
Bildtext Vägtrafiken står för över en femtedel av Finlands utsläpp.
Bild: Unsplash

Sedan årsskiftet kan du inte längre ansöka om anskaffningsstöd för en ny elbil. Regeringen har valt att rikta stödet till den tyngre trafiken. Men där är omställningen fortfarande i ett så tidigt stadium att stödpengarna inte går åt.

Finländarna har bytt bensinbil till elbil i snabbare takt än väntat, och anskaffningsstödet för nya elbilar anses ha spelat ut sin roll.

Det statliga anskaffningsstödet för el- och gasdrivna fordon riktas nu till den tyngre trafiken, alltså skåpbilar och lastbilar. Men efterfrågan på stödet har hittills varit låg. Knappt 20 procent av stödet som vikts för nya lastbilar och bara 35 procent av stödet för nya skåpbilar har använts.

Tero Kallio på bilmportörernas och bilindustrins förbund säger att omställningen inom den tyngre trafiken helt enkelt fortfarande är i sin linda. Utbudet av el- och gasfordon för tyngre trafik är väldigt litet.

– Produktionsmängden är liten. Många av de få fordon som finns går till andra västeuropeiska länder som har större anskaffningsstöd, som Norge till exempel, säger Kallio.

Miljoner i stöd för el- och gasdrivna tyngre fordon

  • Anskaffningsstödet för en gasdriven skåpbil är 2 000 euro, och för en eldriven 2 000–6 000 euro.

  • Stödet för en gasdriven lastbil är upp till 14 000 euro, och för en eldriven lastbil upp till 50 000 euro.

  • Anskaffningsstödet för el- och gasdrivna fordon och för att ändra fossildrivna fordon till gas- eller etanoldrivna har funnits sedan 2018. Hittills har det kostat staten 48 miljoner euro. Stödnivån för 2023 är ytterligare 2,5 miljoner euro.

Stödet gör inte gasbilen billigare än dieselbilen

Det finns förstås också andra utmaningar. Yrkeschaufförer har långa sträckor att köra och tunga varor att frakta, och så ska bilarna vara i bruk en stor del av dagen. Laddstationerna för tyngre fordon i hårt bruk behöver ha en laddkapacitet på en hel megawatt, men sådana stationer är sällsynta.

– Och gasnätet är bra i södra Finland men klart det här är något yrkeschaufförer funderar på, om det finns tankstationer längs deras rutt, säger Tero Kallio.

De höga gaspriserna kan också ha avskräckt från att köpa gasdrivna lastbilar, tror Kallio. För det är förstås inte bara inköpspriset som avgör utan också användningskostnaderna.

– Stödet är viktigt. En gasdriven lastbil är dyrare än en dieseldriven och anskaffningsstödet tar bort prisskillnaden. Men stödet är inte tillräckligt stort för att göra den gasdrivna bilen billigare.

Vägtrafiken står för över 20 procent av Finlands utsläpp

Vägtrafiken står för en femtedel av utsläppen i Finland. Personbilarnas andel av det är över hälften, men där är omställningen i gång i högre grad.

Tero Kallio tror ändå att också den tyngre trafiken börjar lämna de fossila bränslena i högre takt så småningom. Han nämner heleldrivna skåpbilar hos budfirmor som exempel på något som kommer växa redan under kommande år.

– Budbilar passar väldigt bra som elbilar, de kan sköta distribution i stadsmiljö en hel dag och sedan laddas under natten på depån.

Eldrivna personbilar stöds fortfarande genom skatter

Regeringens beslut att inte stödja personbilar som går på el eller gas längre beror på att marknaden anses klara sig själv.

– Marknaden för skåpbilar och lastbilar är i ett så tidigt skede ännu att det anses finnas skäl att stödja den, säger Pinja Oksanen på kommunikationsministeriet, och understryker att det för klimatmålens del är det viktigt att stödja omställningen för den tunga trafiken i det här skedet.

Personbilar som inte går på fossila bränslen stöds fortfarande på andra sätt. Elbilar har lägre fordonsskatt. Tjänstebilar som går helt och hållet på el har lägre beskattningsvärde, och arbetsgivare som erbjuder laddningsförmån gör det skattefritt. Arbetsplatser kan också söka stöd för att installera laddstationer.