Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nylands brigad, Raseborgs nya stadsdirektör, kalvar och unga företagare intresserade i Västnyland år 2022

ett kollage med militär, Petra theman, lappvikhus, kossa, karis station
Bildtext Annat som intresserade var försäljningen av Karis stationshus och de oligarkägda husen i Lappvik som Hangö stadsdirektör Denis Strandell jobbade mycket med under året.

Artiklarna om Karis stationshus, de ryskägda husen i Lappvik och Raseborgs Energis elpriser hörde också till de mest lästa artiklarna på Yle Västnylands webbplats år 2022.

En artikel om Noa som upplevde maktmissbruk och osakligt beteende vid Nylands brigad var Yle Västylands klart mest lästa artikel år 2022. Artikeln publicerades i början av april.

Också flera andra artiklar relaterade till brigaden lästes flitigt, bland dem en artikel om församlingarna i Hangö och Soldathemmet i Dragsvik som var inblandade i stor mutskandal. Det handlade om att företag som sålde rengöringsmedel gav dyra gåvor till kunder.

Också artikeln och Arenastreamen från krigsmannaedgången och krigsmannaförsäkran vid Nylands brigad i augusti lästes flitigt och lockade många tittare.

En kvinna på en äng med kor i bakgrunden.
Bildtext Anna Alms kalvar spelade huvudrollen då Yle Västnyland följde med kalvgömman på Mörby gård.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Söta kalvar är aldrig fel och det var många som följde med kalvgömman på Mörby gård både via Arenan och på vår webbplats. Tittarna fick följa med när nyfödda kalvar kom till världen och när korna och kalvarna släpptes ut på grönbete i maj i en 173 timmar lång sändning.

Raseborg fick en ny stadsdirektör år 2022 och Petra Theman började sitt nya jobb i juli. Rekryteringen inleddes redan i slutet av år 2021 och artiklarna kring vilka som sökte jobbet och vem som valdes lästes flitigt.

I början av året berättade vi att bröderna och handbollsspelarna Andreas Rönnberg och Nico Rönnberg i Karis köpte Karis stationshus och artikeln lästes flitigt. I juli berättade vi sedan om att stationsbyggnaden och området runt stationen hade fått nytt liv.

Porträttbild på Nico Rönnberg och Andreas Rönnberg utanför Karis stationshus, ett gult trähus. Nico håller i en stationsklocka som hänger från husväggen. Vinter och snö.
Bildtext Nico (till vänster) och Andreas Rönnberg köpte stationshuset i Karis.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I slutet av oktober publicerade vi en artikel om kusinerna och gymnasiestuderandena Adrian Berglund och Valter Berglund som hade grundat ett företag som heter Trälunds ved. Artikeln om de företagsamma killarna hörde till Yle Västnylands mest lästa artiklar år 2022.

Två tonåringar vid en stor vedsäck. De håller i varsin vedklabb och tittar på vad de har i sina händer. Valter Berglund och Adrian Berglund.
Bildtext Kusinerna Valter (till vänster) och Adrial Berglund grundade vedföretag.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Händelserna i världen påverkade också Västnyland. Artikeln från den tionde mars om invånarna i de ryskägda husen i Lappvik som inte kan betala sin hyra var en av årets mest lästa på Yle Västnylands webbplats. I höstas tog Hangö stad över husen och i slutet av november var det fortfarande oklart om Hangö stad kunde driva in de obetalda hyrorna.

De höga elpriserna drabbar västnylänningarna lika hårt som på andra håll i Finland. Artikeln om Raseborgs Energis elpriser som vi publicerade i mitten av november lästes och diskuterades flitigt. Också artikeln om Raseborgs Energis invånarinfo i december lockade till läsning och kommentarer.

Man ser in i kameran
Bildtext Frank Hoverfelt är vd för Raseborgs Energi. Han berättade i november att bolaget fått mycket respons från kunderna.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Under år 2022 var det också premiär för Livet – Berättelser från Svenskfinland på Svenska Yle. De västnyländska berättelserna både lästes och sågs av många.

Artikeln om Petra Karjalainen och dottern Selina som nästan drunknade lästes mest av artiklarna, medan inslaget När Andrea blev gravid tyckte många att hon inte duger som mamma lockade mest tittare på Arenan.

Livet - Berättelser från Svenskfinland. Andrea Westerlund tillsammans med sin son Harald.
Bildtext Andrea Westerlund och sonen Harald medverkade i Livet - Berättelser från Svenskfinland.
Bild: Minna Almark / Yle