Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu renar våtmarker i Horsbäck dagvattnet som rinner ut i Dragsviksfjärden

Flygbild över Ekenäs
Bildtext Runt Dragsviksfjärden finns både bebyggelse, skog och åkrar.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Nu finns det två nya våtmarker i Horsbäck som ska bidra till renare vatten i Dragsviksfjärden. Våtmarkerna blev färdiga i höstas.

Den ena våtmarken finns söder om Horsbäcks industriområde och den andra på ett skogsområde på östra sidan av industriområdet.

Våtmarkerna ska fördröja och rena dagvatten från industriområdet innan vattnet rinner ut i havsviken Dragsviksfjärden. Havsviken lider av igenväxning och är kraftigt belastad.

Våtmark, horsbäck
Bildtext Den första våtmarken blev färdig i början av hösten.

Raseborgs stads vill att Horsbäck industriområde mellan Ekenäs och Karis ska växa. Det är väldigt bra att bassängen har förverkligats i god tid innan företagsområdet utvidgas österut, säger Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson i ett pressmeddelande.

”Vatten från byggarbetsplatser kan innehålla mycket partiklar och näringsämnen i byggnadsskedet. Nu kan vattnet renas i bassängen innan det rinner vidare till Dragsviksfjärden.”

Horsbäck, våtmark.
Bildtext Företagsområdets andra våtmark blev färdig på Kärrby-området.
Bild: STEAX AB

Västra Nylands vatten och miljö rf håller i projektet som är en del av ett större projekt som heter Kustvattenvision.

Våtmarkernas förmåga att avlägsna näring, fasta partiklar och metaller från vattnet följs upp med vattenprover.

”Vi har påbörjat uppföljningen av båda våtmarkernas vattenreningseffekt med vattenprover och de första resultaten har varit lovande”, säger LUVYs vattendragsexpert Katja Pellikka.

Våtmarksprojektet finansieras med 45 000 euro från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Den totala finansieringen är 90 000 euro. Den andra halvan bekostas av Raseborgs stad.

Diskussion om artikeln