Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Social- och hälsovårdsreformen förvirrar i Kronoby – invånare valde sitt gamla välfärdsområde och förlorar rätten till service i den egna kommunen

Kruunupyyn keskustaa.
Bildtext I Kronoby har bytet av välfärdsområde väckt frågor.
Bild: Petra Haavisto / Yle

Kronoby är en av de få kommuner som byter välfärdsområde i samband med social- och hälsovårdsreformen. Nu spekulerar man kring att en del av de som valt att hålla fast vid sin gamla serviceproducent inte varit medvetna om vad de förbundit sig till.

Hittills har Kronobybornas social- och hälsovårdstjänster producerats inom ramarna för samkommunen Soite. I och med reformen blir Kronoby i stället en del av Österbottens välfärdsområde.

Ett drygt hundratal Kronobybor har valt att bli kunder vid hälsocentralen i Vetil eller Karleby, för att även i fortsättningen vara Soites kunder.

Huvudhälsocentralen på Mariegatan i Karleby
Bildtext En del kronobybor har valt hälsocentralen i Karleby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Alla har ändå inte förstått att ett byte av hälsocentral innebär att de under det kommande året inte kan anlita lokal service såsom tandläkare, rådgivning eller läkare.

Bland de som bytt serviceproducent finns folk i alla åldrar, från barn till äldre personer.

Går inte att byta tillbaka

Den uppkomna situationen är ingen överraskning, säger ansvarsområdeschef Carina Kainberg på Soite.

– Saken har också orsakat mer arbete och bryderi för personalen, som måste svara på mängder av frågor. Alla har inte förstått att de har bytt primärvårdsproducent – de har gjort bytet för att de ska få komma till sjukhuset i Karleby, säger Kainberg.

Medborgarna har allt sedan år 2014 haft möjligheten att välja vilken hälsocentral som helst för icke brådskande vård. Bytet behöver inte motiveras, det räcker att man skriftligen meddelar den central man byter till, samt att man underrättar sin gamla central.

För specialsjukvård kan Kronobyborna även i framtiden anlita Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. För icke brådskande sjukhusvård eller undersökning görs valet i samråd med den läkare som skriver ut remissen.

Skillnaden på primärvård och specialsjukvård är svår att gestalta och Carina Kainberg vill inte skuldbelägga någon som bytt central. Om bytet har godkänts så går det ändå inte att annullera, utan är i kraft i ett år.

– Någon enstaka har berättat att de sänt in en ansökan, men att den ännu inte varit undertecknad. Då har jag kunnat riva upp dokumentet, säger Kainberg.

”Vilkendera orsakar mer förvirring?”

Tapani Myllymäki, tidigare verksam i den numera avslutade Pro Kronoby-rörelsen, har aktivt delat information om möjligheten att förbli kund hos Soite.

– Jag har delat information och på begäran också lämnat in blanketter, men aktat mig för att utöva påtryckning.

Tapani Myllymäki istuu keittiönpöydän ääressä.
Bildtext Tapani Myllymäki
Bild: Petra Haavisto / Yle

Myllymäki säger att ovissheten som bytet av hälsocentral väckt hos vissa är liten jämfört med helhetssituationen.

– Man kan fråga sig vad som orsakar mer förvirring: vad ett byte av hälsocentral innebär eller på vilket sätt social- och hälsovårdstjänsterna ordnas i Kronoby. Nog är det det senare, säger han.

Tapani Myllymäki är missnöjd med de svar han fått på hur servicen i Kronoby slutligen blir.

– Det är dåligt att berätta för kommuninvånarna då man ännu inte vet något om planerna. Vi vet hur Soite fungerar och alla har varit nöjda, förutom en liten minoritet.

”Var och en väljer själv”

Tapani Myllymäki tror att servicen framöver kommer att centraliseras – senast då hyresavtalen för de nuvarande lokalerna går ut om tre år. I den servicekarta som tidigare presenterats finns ett familjecenter per kommun och det tror han kommer att finnas i Kronoby.

Myllymäki som bor i Nedervetil har själv valt hälsocentralen i Karleby för det kommande året. Det stör inte honom att han snart inte kan anlita centralen i Nedervetil.

Kronoby hälsostation.
Bildtext Kronoby hälsostation
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

– Där finns närmast mödrarådgivning och laboratorium – det kvittar. Till Karleby är det kortare väg än in till Kronoby och i stan finns alla tjänster. Hälsocentralen i Kronoby har begränsat serviceutbud, resten finns sedan i Jakobstad och Vasa.

Myllymäki poängterar att han för fram sina egna åsikter och att var och en väljer själv.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas ”Sote-uudistus hämmentää Kruunupyyssä: kuntalaiset valitsivat tutun hyvinvointialueensa ja menettivät samalla oikeuden lähipalveluihin