Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Sauli Niinistö: Diktatorer underskattar enigheten hos ett fritt folk

Republikens presidents nyårstal - Spela upp på Arenan

Ryssland gjorde allvarliga felbedömningar då man trodde att man snabbt kan få Ukraina på knä. Niinistö drar en parallell till vinterkriget då Ryssland antog att Helsingfors kan intas på två veckor.

I sitt nyårstal poängterar presidenten att ledare för auktoritära stater ofta underskattar betydelsen av ett enigt folk.

– Ledare för autoritära stater som Stalin och Putin kunde inte se att individer i ett fritt land har vilja och övertygelse och att folk som agerar tillsammans innebär en enorm kraft.

Ryssland har gjort enorma felbedömningar

Niinistö betonar att Ryssland också har felbedömt västvärldens vilja att ställa upp för Ukraina

– Det var en felbedömning att tro att västvärldens empati för Ukraina skulle vara övergående. Vi har gjort Ukrainas sak till vår och stödet till Ukraina blir allt starkare.

Niinistö är pessimistisk när det gäller trovärdiga lösningar för säkerhetsgarantier i Europa.

– Att peka ut felbedömningar ger inga svar på kärnfrågan. Hur är det möjligt att en geografisk gräns i Europa i själva verket är en gräns mellan två helt olika världsbilder. På vår sida av gränsen är det omöjligt att föreställa sig att en nation kunde inleda ett krig. På den ryska sidan av gränsen är det annorlunda. Skillnaden är fundamental eftersom det handlar om respekt för mänskligheten och livet. Under de senaste åren har man efterlyst en europeisk säkerhetsordning. Men så länge det finns en grundläggande skillnad i världsbilden är det svårt att finna trovärdiga och hållbara lösningar, säger Niinistö.

President Niinistö efterlyser ett uppvaknande när det gäller vår inre säkerhet

– Finland är öppet och tolerant i det här avseendet hör vi till toppen i Norden, kanske i hela världen. Det finns mycket gott i det men det kan utgöra en fallgrop att vara den mest toleranta. Ondskan är bra på att utnyttja svagheter, i de nordiska länderna vill man nu gå in för att förstärka den allmänna ordningen och den enskilda medborgarens säkerhet.

Natobeslutet förankrades på bred front i hela samhället

– Rysslands krav på en intressesfär och anfallet mot Ukraina berörde varje finländare. Det här resulterade i en övertygelse om att vi inte kan fortsätta på samma sätt som hittills. Vårt beslut förankrades på bred front i det finländska samhället. Det här är en garant för att beslutet står fast över valperioder. Stora förändringar måste stå sig över tid.

Niinistö är inte bekymrad över den utdragna ratificeringsprocessen när det gäller Nato-medlemskapet. Niinistö räknar med att Finland kommer att bli Nato-medlem i år.

Presidenten optimistisk om beslut kring den biologiska mångfalden

President Niinistö är bekymrad över att de globala lösningarna när det gäller klimatförändringen hamnar i skymundan av kriget i Ukraina. Men han tycker ändå att det finns ett visst utrymme för optimism.

– Den mest glädjande nyheten fick vid från naturtoppmötet i Montreal strax före jul. Där kom man överens om att förlusten av den biologiska mångfalden ska stoppas senast 2030. Målet är ytterst ambitiöst men riktningen är den enda rätta, säger president Sauli Niinistö i sitt nyårstal.