Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

MOT: Myndigheterna kände till exploateringen av thailändska bärplockare, men verksamheten fick fortsätta

Bildkombination på Olli Sorainen, Arbets- och näringsministeriet, bärplockar från Thailand på skolning och Jukka Kristo, Polaricas tidigare vd.
Bildtext Regeringsråd Olli Sorainen, bärplockare på ett skolningstillfälle i Thailand och Polaricas tidigare vd Jukka Kristo. Männen till vänster och höger misstänks för brott.
Bild: Antti Kolppo / Yle, Polarica Marjahankinta Oy, Sauli Antikainen / Yle

Finländska myndigheter kände redan för två år sedan till att bärföretaget Polarica utnyttjade thailändska bärplockare, rapporterar Yles finska grävande program MOT. Men trots det ingrep myndigheterna inte.

Uppgifterna bygger på en inspelning som MOT fått från ett distansmöte mellan finska bärföretag och thailändska myndigheter om säsongen 2020. I videoinspelningen redogör thailändarna utförligt för ett antal oegentligheter.

En del av oegentligheterna kan ha koppling till den brottsutredning som just nu pågår inom bärbranschen.

Bland de misstänkta finns Jukka Kristo, Polaricas tidigare vd, och Olli Sorainen, en högt uppsatt tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet. Kristo är misstänkt för grov människohandel som ägt rum mellan 2020 och 2022 och Sorainen misstänks för bland annat grovt mutbrott.

Båda deltog i distansmötet.

Tiotals anställda anmälde övergrepp

Videomötet hölls efter den första coronasommaren. På mötet diskuterade man de många svårigheter som orsakats av coronapandemin, men representanterna för det thailändska arbetsministeriet och utrikesministeriet hade ett mycket allvarligare budskap.

Finlands mest framstående bärföretag Polarica och Kiantama hade utnyttjat thailändska plockare. Klagomål hade kommit från tiotals av företagens plockare.

– Anställda har fått mindre betalt än vad företagen har uppgett som inkomstgaranti. Företagen har också tagit överpris för utbildning och försäljning av produkter och tjänster, sa de thailändska myndigheterna under mötet.

De thailändska plockarna hade alltså fått för lite betalt och tvingats att betala orimligt mycket för resor, kost och logi.

Dessutom hade Polaricas thailändska koordinator, som rekryterade anställda till Finland, lyckats ta ut plockarnas garantipengar i Thailand utan tillstånd från myndigheterna. Garantipengarna är depositioner som finska företag måste betala och som kan användas för plockarlöner om bärföretaget inte fullgör sina skyldigheter.

De thailändska myndigheternas kommentarer är exceptionella, eftersom man nämner de finska företagen vid namn. Oftast har man talat om problemen på ett allmänt plan.

Thailändarna krävde under mötet att man åtgärdar missförhållandena, i annat fall skulle plockarna inte längre få arbeta för dessa företag. Polaricas Jukka Kristo svarade att han tror att man kan hitta en gemensam vision. Han verkade ändå vara mer orolig för de extra kostnaderna som de coronaorsakade specialarrangemangen medförde.

– Kraven blir desamma som i sommar eller blir ännu striktare, var thailändarnas svar.

Mötesordföranden, regeringsrådet Olli Sorainen, styrde diskussionen framåt.

– Jag hoppas att Jukka Kristo fick de svar han behövde. Och jag är säker på att din thailändska samordnare kommer att reda ut det här med de thailändska myndigheterna inom den tid som krävs, eller åtminstone hoppas jag det.

De misstänkta kommenterar inte frågan

Jukka Kristo ville inte kommentera frågan till MOT. Inte heller Polaricas nuvarande vd Mari Onkamo eller Olli Sorainen ställde upp på intervju. Polarica Marjahankinta Oy, Kristo och Sorainen har alla nekat till brottsmisstankarna.

Centralkriminalpolisen meddelade i mitten av december att brottsutredningen inom bärbranschen har breddats till att omfatta ytterligare ett finskt företag.

En och samma kvinnliga koordinator har rekryterat thailändska plockare i flera år till både Polarica och Kiantama. Enligt MOT:s uppgifter är hon även misstänkt för grov människohandel.

Centralkriminalpolisen bekräftar inte för MOT om misstankarna om människohandel nu även gäller företaget Kiantama, som thailändarna nämnt. Bolagets vd Vernu Vasunta bekräftar att de använt samma koordinator som Polarica, men ville inte kommentera ärendet i övrigt.

Sammanlagt är ett femtiotal personer misstänkta för människohandel. Polisen misstänker att thailändarna har blivit vilseledda, utnyttjade och utsatta för förhållanden som liknar tvångsarbete. Plockarna har varit beroende av bärföretaget, och deras inkvartering har varit undermålig.

Tiotals bärplockare kan ha fallit offer för misstänkt människohandel.

Myndighet undanhöll information om Polaricas plockare

Också ledningen för Arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten deltog i distansmötet hösten 2020. Denna byrå har i praktiken den största makten i bärbranschen, eftersom det är Arbets- och näringsbyrån som bestämmer hur många utländska plockare varje finskt bärföretag får anlita.

För bärföretagen är utländsk arbetskraft livsviktig eftersom det finns väldigt få finländska plockare.

Om ett företag försummar sina skyldigheter eller har ekonomiska problem kan Arbets- och näringsbyrån avsevärt minska företagets plockkvot eller till och med nolla den. Utrikesministeriet utfärdar visum till thailändare enligt Arbets- och näringsbyråns uttalanden.

Olli Sorainen har varit en nyckelperson i bärplockningsfrågor i Finland, både när det gäller Arbets- och näringsbyrån, bärföretag och thailändska myndigheter. Det är han som i åratal har lett de olika aktörernas gemensamma diskussioner och har förberett den bärlagstiftning som trädde i kraft 2021. Arbets- och näringsbyrån arbetar under ledning av Sorainens arbetsgivare, det vill säga Arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsbyrån har därför känt till anklagelserna mot Polarica senast hösten 2020. MOT bad byrån om information om Polaricas plockkvot under 2021 och 2022. Arbets- och näringsbyrån hemlighöll den här uppgiften med hänvisning till företagets affärshemlighet. Byrån ville inte kommentera Polarica eller Sorainen över huvud taget, med hänvisning till den pågående brottsutredningen.

Utifrån siffror som Polarica själv publicerat har Arbets- och näringsbyrån ändå inte begränsat antalet bärplockare hos Polarica efter att företagets oklarheter uppdagats. Tvärtom har antalet bara ökat.

Då Polarica sommaren 2020 hämtade cirka 700 thailändska plockare till Finland, var antalet 1 150 året därpå och 1 200 sommaren 2022. MOT har inte uppgifter om Polaricas kvot har någon koppling till brottsutredningen.

Den första coronasommaren kom det färre plockare till Finland än planerat eftersom det länge var oklart om de över huvud taget skulle kunna ta sig till landet på grund av restriktionerna.

Polarica överdebiterade plockarna

Hösten 2020 klagade Polaricas vd Jukka Kristo över att coronapandemin skadar bärverksamheten. De thailändska plockarnas ankomst till Finland försenades, och den goda bärskörden kunde inte samlas in.

– Allt detta fick följder i miljonklass, var Kristos bedömning då.

Påverkade Polaricas försvagade ekonomiska situation behandlingen av de thailändska plockarna?

De thailändska myndigheterna säger i inspelningen av distansmötet att vissa plockare hade mindre än tusen euro kvar efter sommaren, trots att Thailand hade krävt att plockarna skulle få en lönegaranti på cirka 3 100 euro, oavsett arbetstid och resultat. År 2020 var medianinkomsten för utländska plockare av naturprodukter efter utgifter cirka 3 700 euro.

Enligt MOT:s uppgifter var orsaken till den dåliga lönen att Polarica krävde betydligt högre summor för mat, logi och transport än vanligt. För de här utgifterna finns ingen lagstadgad gräns, utan lagen talar bara om rimliga utgifter.

Artikeln är en översättning av Yle uutisets artikel MOT:n saama tallenne paljastaa: Thaipoimijoiden riistosta kerrottiin viranomaisille jo pari vuotta sitten, mutta toiminta sai jatkua.