Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förpackningsmaterial ska återvinnas mer och bioavfall sorteras skilt – avfallsbolagen förnyar metoder för återvinning i rask takt

Uppdaterad 03.01.2023 13:58.
Roskia Lahden Kujalan jäteaseman hallin lattialla.
Bildtext Målet är att höja återvinningsgraden av förpackningsmaterial till 55 procent. Det innebär en hel del jobb för avfallsbolagen. Arkivbild.
Bild: Juha-Petri Koponen / Yle

De österbottniska avfallsbolagen har valt olika linjer för att följa de skärpta reglerna för återvinning.

För första gången ska hela landet följa samma direktiv för avfallsinsamling och återvinning. Tidigare har de regionala bolagen själva kunnat sätta egna regler och direktiv.

Det blir obligatoriskt att samla in bioavfall i områden med minst 10 000 invånare och bostadsbolag med minst fem bostäder måste ha avfallskärl för också förpackningsmaterial.

Målet är att minska andelen återvinningsbart avfall i blandavfallet i hela landet, på så sätt ska andelen återvunnet avfall höjas. Inom några år är målet att höja återvinningsandelen till 55 procent i Finland och EU, om åtta år ska man vara uppe i 60 procent. År 2021 låg återvinningsandelen i Finland på 37 procent.

Anvisningar för återvinning
Bildtext För att höja återvinningsgraden ska det bli lättare att sopsortera.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ekorosk fokuserar på förpackningsavfall

För avfallsbolaget Ekorosk, med huvudkontor i Jakobstad, är insamling och sortering av bioavfall redan en gammal sak. Invånarna i området har sorterat sitt avfall enligt torrt och vått sedan 1990-talet.

Ekorosk har verksamhet i Österbotten, Mellersta Österbotten och två kommuner i Södra Österbotten.

I och med de nya nationella reglerna och att Ekorosk sedan tidigare samlar in bioavfall ligger nu bolagets fokus på insamlingen av förpackningsmaterial. Bolaget ska placera ut insamlingskärl för plast och kartong vid åtminstone fem bostadsbolag.

Kvinna i orange jacka framör en hög med sopor.
Bildtext Pia Grankvist på Ekorosk säger att man måste börja hemma i köket för att få upp intresset för sopsortering. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Ekorosks återvinningsandel ligger redan på 45 procent, vilket alltså är högre än landets medeltal som alltså låg på 37 procent 2021. Enligt bolagets informatör Pia Grankvist finns det en hel del att göra för att nå upp till målet på 55 procent. Det kan man bland annat se på den regelbundet återkommande undersökningen av soppåsar.

– Den största saken skulle vara att få bort kartong- och plastskräp från energiavfall. I den senaste undersökningen bestod en påse energiavfall av 23 procent plast och 17 procent kartong. Det är viktigt att hitta lösningar för att sortera avfall i det egna köket. När du öppnar en plastförpackning ska det finnas intresse nog att fundera vilken soppåse det hör hemma i, säger Grankvist.

Förnyelsen av direktiven ger ändå inte någon lösning på sorteringen av förpackningsmaterial, eftersom små bostadsbolag och egnahemshushåll också i fortsättningen måste föra sitt sorterade avfall till en återvinningspunkt.

Bioavfall spelar huvudrollen inom Stormossens område

Avfallsbolaget Stormossen som verkar i Vasaregionen har en återvinningsgrad på 35 procent, ännu är det en bit kvar till målet på 55 procent.

Enligt vd Aimo Latvala kommer man att satsa på insamling av bioavfall från och med den 1 oktober i år. Men en del hushåll kommer fortsättningsvis inte att omfattas av insamlingen av bioavfall.

Aimo Latvala, Stormossens vd.
Bildtext Aimo Latvala säger att det krävs ett lagspel för att nå de nya målen. Arkivbild.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Årligen förbränns 7,5 miljoner kilo bioavfall på Stormossens område. I och med de nya insamlingsreglerna uppskattar man att man kommer att kunna samla in fyra miljoner kilo om året.

För att få upp återvinningsgraden kommer Stormossen också att behöva satsa på insamlingen av förpackningsmaterial. Från och med den 1 juli inleds insamlingen vid bostadsbolag med minst fem bostäder.

Aimo Latvala säger att för att nå de nya målen krävs det ett lagspel mellan avfallsbolagen, kommunerna, avfallsnämnden och invånarna.

– Det måste vara lätta och nåbara tjänster och inte för dyra för att vi ska nå målet. Ett gott exempel på det är den automatiserade avfallsstationen i Maxmo där kunderna självständigt kan utnyttja tjänsterna. Vi planerar för fler sådana stationer, säger Latvala.

Latvala fortsätter och säger att för att få invånarna intresserade av att sortera, kan en morot vara att man kan göra förnybart bränsle, alltså biogas, av bioavfall och använda det till kollektivtrafik. En annan morot är att sopsortering sparar pengar för kunderna, eftersom man kan förlänga tidsinstervallet för tömning av soptunnan för brännbart avfall.

Förändringar i andra bolag också på gång

Förutom Ekorosk och Stormossen verkar också bolagen Millespakka och Botniarosk i de österbottniska kommunerna. Dessutom sköter Laihela kommun sin avfallshantering själv.

Bolaget Millespakka kommer att börja samla in förpackningsmaterial från bostadsbolag med minst fem bostäder från och med den 1 juli. Insamlingen av bioavfall startar 2024.

Botniarosk började samla in bioavfall från bostadsbolag med minst fem bostäder i somras. Från och med juni i år kommer man samla in kartong, past, glas och metall från de samma bostadsbolagen.

Enligt Botniarosks informatör Kaisa Mäkinen måste de höja områdets återvinningsgrad eftersom en hel del återvinningsbart material slängs med brännbart avfall.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Pakkausjäte paremmin hyötykäyttöön ja biojätteet erilleen – jäteyhtiöissä uudistetaan keräyskäytäntöjä kovalla vauhdilla skriven av Heini Holopainen.

På andra språk

Diskussion om artikeln