Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Norskt företag förbereder historiskt stor investering i Ingå – stålverk för fyra miljarder kan bli verklighet

Uppdaterad 03.01.2023 08:07.
Det norska företaget Blastr Green Steel planerar att bygga ett fossilfritt stålverk i Joddböle i Ingå - Spela upp på Arenan

Det norska företaget Blastr Green Steel planerar att bygga ett stålverk i Joddböle, Ingå. Det kan handla om den största industriinvesteringen i Finlands historia.

Blastr Green Steels vd Hans Fredrik Wittusen bekräftar att företaget valt Ingå som plats för stålverket och att det redan gjort en avsiktsförklaring för tomten.

Blastr Green Steels plan är att järnpellets, som ska fungera som råvara för stålverket, ska produceras i Norge och sedan fraktas sjövägen till Ingå.

Den preliminära uppskattningen av värdet på investeringen är fyra miljarder euro, vilket skulle innebära att det blir den största industriinvesteringen i Finlands historia.

Enligt en preliminär uppskattning ska stålverket sysselsätta 1 200 personer. Produktionskapaciteten skulle ligga på 2,5 miljoner ton stål per år, vilket enligt Helsingin Sanomat kan mäta sig med stålföretaget SSAB:s fabrik i Brahestad som har en årlig produktionskapacitet på 2,6 miljoner ton.

Blastrs mål är att starta stålproduktion i Ingå i slutet av 2026.

Den nya anläggningen planeras till Joddböle i Ingå, där Fortums gamla kolkraftverk tidigare varit beläget.

Fortum har redan länge sökt efter potentiella samarbetsparter för att utveckla området och locka till industri. Man har bland annat låtit undersöka det tidigare torvtäktsområdet på ungefär 75 hektar, för att se om det ens är möjligt att bygga på det.

Tidigare har man bland annat haft planer på att göra en solenergipark. När den planen gick i stöpet funderade man på att bygga en datacentral.

Karta över västra Nyland med ingå och Joddböle utmärkt på kartan

Ett projekt som kommer att ha en inverkan på hela Finland

Ingås kommundirektör Robert Nyman är mycket glad över beslutet. Enligt honom är det här någonting som man, i samarbete med markägaren Fortum, jobbat för redan en längre tid.

Om projektet förverkligas i den utrsträckning som man nu har presenterat kommer det att påverka hela Finland, tror Nyman.

– Ingå är en liten kommun och om en sådan här etablering kommer till oss så har det en otroligt stor inverkan. Det kommer inte bara att påverka hela regionen, det kommer också ha en nationell inverkan, säger Nyman till Svenska Yle.

Mycket positivt, enligt Nyman, är också att det handlar om ett så kallat fossilfritt stålverk.

– Den här etableringen är så pass stor att den kommer att ha en direkt och märkbar inverkan på de totala utsläppen i landet. Det ligger i alla kommuners intresse att de etableringar som görs även upplevs som positiva av allmänheten och det här tror jag att kommer bidra ganska mycket till det.

Robert Nyman.
Bildtext Ingås kommundirektör Robert Nyman utgår från att etableringen blir verklighet och tror det kommer att betyda mycket för hela Finland.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Inget slutligt investeringsbeslut

Företaget förhandlar om byggandet av fabriken med Arbets- och näringsministeriet, som bedömer projektet som mycket lovande även om detaljerna fortfarande är oklara.

Det här är alltså inget slutgiltigt investeringsbeslut, härnäst ska företaget börja göra en detaljerad lönsamhetskalkyl. Dessutom behöver man fortfarande finansiering för investeringen.

Wittusen uppger för Helsingin Sanomat att man planerar att söka finansiering från kapitalmarknaden och ta lån. Det slutliga investeringsbeslutet ska fattas i början av 2025.

Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden.
Bildtext Fortums kolkraftverk byggdes åren 1974–1978. Under de senaste åren har man letat efter nya planer för området.
Bild: Yle/Pia Santonen

Wickström: ”En stor satsning för en liten kommun”

SFP:s viceordförande och styrelseordförande i Ingå, Henrik Wickström, gläds över investeringsnyheten.

”Det här är fina nyheter! Det här är ett bevis på Ingås och Västnylands livskraft. Vi och hela Finland behöver fler jobb och positiva företagsnyheter. Det här skapar goda förutsättningar även att utveckla andra tjänster. Jag är tacksam för Fortums aktivitet i frågan”, säger Wickström i ett pressmeddelande.

Henrik Wickström sitter på en trappa.
Bildtext SFP:s viceordförande och styrelseordförande i Ingå, Henrik Wickström, gläds över nyheten om en potentiell investering, men poängterar att det ännu är lång väg kvar innan projektet är i mål.
Bild: Mikko Koski / Yle

Enligt Wickström är det här en stor satsning för en liten kommun, men poängterar att det verkliga jobbet börjar nu. Kommunen ska se till att främja planläggningen, men även fundera på hur det här påverkar kommunen.

”Det här kan betyda en verkligt stor utveckling för kommunen om projektet blir av. Vi pratar om en omfattande investering. Skolor, bostäder, kollektivtrafik och annan service – allt måste funderas på. Men vi måste ändå noga analysera vad det här projektet betyder för oss. Invånarna måste också involveras här. Än har vi en lång väg att gå och som bolaget sagt börjar först arbetet nu”, säger Wickström.

Näringsminister Lintilä: ”Ett bevis på den finländska industrins konkurrenskraft”

Näringsminister Mika Lintilä (C) säger till Business Finland att han är mycket nöjd med att lokaliseringsbeslutet för projektet, som har arbetats med under lång tid, nu har bekräftats.

Enligt Lintilä är Blastrs beslut att lokalisera sig i Ingå ett bevis på den finländska industrins och infrastrukturens konkurrenskraft.

”Finland är en utmärkt plats för koldioxidneutral industri och stålproduktion med låga koldioxidutsläpp: Vi har ett starkt och pålitligt elnät, goda förutsättningar för utsläppsfri energiproduktion och effektiv logistik”, säger Lintilä till Business Finland.

Stålindustrin står enligt Business Finland för cirka åtta procent av världens koldioxidutsläpp, vilket beror på den höga förbrukningen av fossil energi som används för att tillverka stål med konventionella metoder.

På Blastr Green Steels egen hemsida skriver man att man genom att använda lokala råvaror och fossilfri energi siktar på att minska koldioxidutsläppen från sina slutprodukter med 95 procent.

Kopplingar till den potentiella batterifabriken i Vasa

Blastr Green Steel grundades 2021 med målet att bli en nordisk tillverkare av så kallat grönt stål.

De ägs av det norska investeringsbolaget Vanir Green Industries, som även har en koppling till en annan pågående storsatsning i Finland.

Tore Ivar Slettemoen är nämligen grundare av Vanir Green Industries och även känd som grundaren av batteriföretaget Freyr Batteries, som planerar att bygga en stor battericellsfabrik i Vasa.

Artikeln uppdaterades klockan 7.02 med Henrik Wickströms kommentarer, klockan 7.30 med information från Business Finlands pressmeddelande och klockan 8.06 med Robert Nymans kommentarer.