Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konkurrensen på padelmarknaden hårdnar då antalet hallar ökar: ”Om kunderna inte räcker till för alla kan någon tvingas stänga”

Bild på en padelplan.
Bildtext Då allt flera padelhallar växer fram riskerar flera planer att stå tomma.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

I Åbotrakten har antalet padelhallar ökat snabbt under det senaste året. Det här är en reaktion på den höga efterfrågan som uppstod då padel under pandemiåren växte fram som en jättetrend i Finland.

Då efterfrågan ökade för två år sedan var det svårt att få bokat en tid på en padelbana. Nu är läget ett helt annat. Antalet nya spelare har stannat av, samtidigt som utbudet på padelhallar ökar.

Bland annat Sveriges radio och SVT har rapporterat om att flera hallar i Sverige varit tvungna att stänga.

Flera nya aktörer har byggt hallar i Åbotrakten eller gjort om gamla industrihallar till padelhallar. Dessutom har även tennis- och badmintonhallar börjat erbjuda padelspel i sina lokaler.

Ännu inget tydligt kundbortfall – men färre nya spelare hittar grenen

Enligt Niklas Westerlund, som driver Pargas padelhall, finns intresset för padel kvar bland de som började spela under pandemiåren, men antalet nya spelare har avtagit.

– Jag har inte märkt av någon stor skillnad under det år som jag varit verksam. Om jag skulle ha börjat för två år sedan skulle det säkert ha varit rätt trångt här i början, säger Westerlund och hänvisar till tiden då padel växte till en jättetrend.

Enligt Westerlund har diskussionen ändå ändrat i förhållande till tidigare år, för ett år sedan började man redan känna av att padeltrenden började avta, menar Westerlund.

- Förr var det svårt att hitta lediga tider att boka, men nu finns det en hel del planer som redan står tomma i Åbotrakten.

Niklas Westerlund framför en padelplan i Pargas padelhall
Bildtext Niklas Westerlund driver Pargas padelhall.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Också Ristomatti Haapamäki, vd för Vamos Itäharju som varit verksamma i 1,5 år, säger att antalet nya spelare nog har minskat. Men fortfarande är kundantalet detsamma som förr, trots att konkurrensen blivit hårdare.

– Vi har haft bra efterfrågan sedan vi öppnade och ännu har vi har inte märkt av något kundbortfall. Gällande de kunder som spelar fasta träningsturer så gjorde vi faktiskt bäst resultat i november i år.

Kan bli tufft för mindre aktörer då konkurrensen hårdnar

Enligt Westerlund är situationen rätt annorlunda i Pargas i förhållande till Åbo, Reso och S:t Karins eftersom det endast finns en plan inomhus i Pargas. På kort tid har det kommit rätt många nya planer till Åbotrakten.

Tennisbollar i en korg.
Bildtext Antalet nya spelare som hittar sporten minskar.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

– Jag läste eller hörde någonstans att det just nu i Åbotrakten finns flest padelhallar i hela landet då man jämför dem i förhållande till befolkningsmängd.

Finns det någon oro bland aktörer i Åboland?

– Jag är lite avsides här i Pargas, men rent matematiskt kan man ju tänka sig läget om man ser på bokningar, och kostnaderna ökar i dagens läge. Då kanske en del måste börja sänka priser för att locka kunder. Så jag tror inte att alla kommer klara sig, men det är bara min gissning, säger Westerlund.

Viktigt att sticka ut ur mängden för att locka kunder

Enligt Ristomatti Haapamäki är nyckeln för att klara sig på marknaden att skilja sig ur mängden både gällande lokaler och kundtjänst.

– Det finns många aktörer och jag ser inte att de som har endast några få planer klarar av att tävla med de stora aktörerna. Om du endast har några planer kan du inte påverka marknaden lika mycket i förhållande till de med många planer.

Tror du att det stora utbudet kan leda till att någon tvingas sluta?

– Jag tror att det kan leda till att en del mindre aktörer inte får tillräckligt med kunder och är tvungna att sluta sin verksamhet, säger Haapamäki.

Nybyggd hall öppnar i juni

I början av juni öppnar en nybyggd padelhall i Lillheikkilä i Åbo. Padelhallsföretagaren Kristoffer Strandberg berättar att orsaken till att de valde att satsa på en ny hall var den stora efterfrågan för några år sedan och att de själv var väldigt hugade på sporten.

Att konkurrensen växer på marknaden har lett till att de valt att inte enbart satsa på padel.

– Därför har vi valt att göra mer av ett idrottscenter istället. Det blir en större helhet av idrottsformer som passar ihop i samma center som padel, säger Strandberg. Bland annat har de satsat på golfsimulatorer och gym.

Ny padelhall som byggs i Lillheikkilä i Åbo.
Bildtext I Lillheikkilä i Åbo byggs en ny padelhall som ska stå klar i juni.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Strandberg oroar sig inte över marknadsläget. Han tror själv att antalet padelspelare ännu kommer att öka i Finland.

– I något skede kan det ju vara så att det finns för mycket planer. Men planantalet har varit begränsat och planer uppbokade av samma spelare. Då det kommer fler planer tror jag att det leder till att nya spelare hittar sporten.

Få barn och unga spelar padel

Majoriteten av de som spelar padel är både kvinnor och män i åldern 25 till 50 år. De flesta spelar padel på hobbynivå på sin fritid tillsammans.

– Vad det beror på exakt är svårt att säga, det kan vara att en del unga och studerande upplever att det är för dyrt för dem att spela flera gånger i veckan, säger Niklas Westerlund.

En planbokning i 1 timme kostar mellan 20 till 40 euro beroende på plats och tidpunkt.

Juniorverksamheten A och O för grenens framtid

Alla tre aktörer är eniga om att juniorverksamhet är något som är avgörande för att grenen ska ha en framtid. Därför är rätt mycket av grenens överlevnad fast i föreningarnas händer.

– Det är viktigt att man satsar på barn och unga och föreningsverksamhet utöver att ha bra faciliteter, säger Strandberg. I samband med öppningen av hallen startar de också ny föreningsverksamhet för padel.

För tillfället finns det två föreningar för padel i Åbotrakten.

En bild på en padelplan inne i en padelhall i Pargas.
Bildtext Majoriteten av padelspelarna är i åldern 30 till 50.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Inte heller Ristomatti Haapamäki tror att grenen kan bli framgångsrik om man inte satsar på juniorverksamhet.

– Det allra viktigaste för grenens framtid är att föreningar fokuserar på juniorer. Via juniorverksamhet kan grenen få en stabil grund att stå på och det kan leda till en lång framtid, säger han.

Steget för att inleda föreningsverksamhet för padel i Pargas tror Westerlund ännu är långt men i Åbo är det redan på gång.

– I större städer tror jag nog att det kan fungera. Om de etablerade föreningarna får igång en bra juniorverksamhet finns det också en framtid för tävlingsverksamhet. Utmaningarna kan vara att få igång en bra föreningsverksamhet då det inte finns traditioner för grenen sedan tidigare.

Diskussion om artikeln