Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Språkbad för finskspråkiga barn i Mäntykoto daghem i Ekenäs upphör

Uppdaterad 08.01.2023 14:54.
Lapsen tekemä hiekkakakku.
Bildtext Intresset för språkbad är större bland svenskspråkiga familjer än bland finskspråkiga i Ekenäs.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Språkbadsgruppen för finskspråkiga barn som språkbadar på svenska i Mäntykoto daghem upphör från och med den 31 juli 2024. Orsaken är att antalet barn i gruppen är för litet.

På svenskt håll finns samtidigt flera familjer som är intresserade av språkbad på finska för sina barn. Därför fattade bildningsnämnden beslutet att bilda en språkberikande verksamhet för svenskspråkiga barn i Mäntykoto daghem för 3–5-åringar från den 1 januari 2023.

Det innebär att barn som har påbörjat språkbadet i Mäntykoto får fortsätta och gruppen fylls med svenskspråkiga barn, som då får lära sig finska genom språkbadsmetoden. Gruppen blir en så kallad språkberikande verksamhet.

Efter år 2024, när alla de barn som nu deltar i språkbadsverksamheten i Mäntykoto gått vidare till skolan, ska gruppen ändras till en finsk språkbadsgrupp eftersom efterfrågan på finska språkbadsplatser är betydligt större än svenska.

Läsåret 2022–2023 finns det fem barn i språkbadsgruppen i Mäntykoto daghem. I daghemmet har antalet ansökningar till språkbadsplatser varit färre än antalet platser under de senaste åren. Bildningsnämnden beslöt att staden ska kartlägga intresset för språkbad på svenska år 2024 i Ekenäsområdet.

Artiklen har den 8 januari klockan 14:54 uppdaterats med en del ändringar. Den tidigare rubriken ”Språkbad i Mäntykoto daghem i Ekenäs upphör – intresset bland finska familjer är för litet” har ändrats till ”Språkbad för finskspråkiga barn i Mäntykoto daghem i Ekenäs upphör”. Första stycket i texten har också ändrats från tidigare ”För få familjer är intresserade av språkbad på svenska och därför kommer språkbadsgruppen i Mäntykoto daghem i Ekenäs att upphöra från och med 31 juli 2024.” till ”Språkbadsgruppen för finskspråkiga barn som språkbadar på svenska i Mäntykoto daghem upphör från och med den 31 juli 2024. Orsaken är att antalet barn i gruppen är för litet.”

Diskussion om artikeln