Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En del av FPA-ersättningarna för privat sjukvård har avskaffats

Största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården är från och med 1.1.2023 inte längre ersättningsgilla.

Det här gäller bland annat laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, strål- och cytostatikabehandling, fysioterapi och ljusbehandling.

FPA-ersättning kan fortfarande fås för sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som hänför sig till mentalvård och mun- och tandvård.

För coronavaccinering och coronatest (PCR- eller antigentest) får man ersättning till och med 30.6.2023.

Ändringen påverkar också ersättningen för resor. Kunderna kommer i fortsättningen att ha rätt till ersättning för resor till privata hälso- och sjukvårdsenheter enbart ifall den vård som getts där är ersättningsgill.

Men om en kund sökt vård med en betalningsförbindelse eller servicesedel som beviljats av välfärdsområdet, betalas ersättning för resan till den enhet där kunden fått vården.

Relaterat

Företaget Lähitaksis taxibil.

Har du svårt att få tag på taxi i Västnyland? Berätta om dina erfarenheter!

Yle Västnyland nås rätt ofta av berättelser om uteblivna taxiresor. Läkarbesök får bokas om. Tåg och flyg missas. Folk på väg på fest anlitar sina barn eller bekanta för att komma hem.

Ett paket med 10 milligrams Revlimid-tabletter. Två av kapslarna har använts.

FPA räknar med att kunna spara tiotals miljoner då patentskydd för dyra cancermediciner löper ut

”Viktigt att läkemedelskostnaderna förblir rimliga”.