Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En del av FPA-ersättningarna för privat sjukvård har avskaffats

Största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården är från och med 1.1.2023 inte längre ersättningsgilla.

Det här gäller bland annat laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, strål- och cytostatikabehandling, fysioterapi och ljusbehandling.

FPA-ersättning kan fortfarande fås för sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som hänför sig till mentalvård och mun- och tandvård.

För coronavaccinering och coronatest (PCR- eller antigentest) får man ersättning till och med 30.6.2023.

Ändringen påverkar också ersättningen för resor. Kunderna kommer i fortsättningen att ha rätt till ersättning för resor till privata hälso- och sjukvårdsenheter enbart ifall den vård som getts där är ersättningsgill.

Men om en kund sökt vård med en betalningsförbindelse eller servicesedel som beviljats av välfärdsområdet, betalas ersättning för resan till den enhet där kunden fått vården.

Relaterat

7 000 låginkomsttagare har inte ansökt om den folkpension de har rätt till

Folkpensionsanstalten FPA har hittat 7 066 personer som kunde vara berättigade till folkpension, men som inte ansökt om den.

FPA kommer att kontakta dem.

Sökningen görs med ungefär ett års mellanrum. Vid sökningen i fjol hittades 3 557 potentiella folkpensionstagare. FPA kontaktade dem och cirka 1 600 av dem beviljades folkpension.

Källa: FPA

En liten röd stuga på en kolonilott med en äng med sommarblommor.

Slaget efter tolv: ”Låginkomsttagare med lön kring 2 000 euro brutto drabbas värst om bostadsbidraget skärs ner”

Många förväntar sig att politikerna väljer att skära i bostadsbidraget under de kommande åren.

Finlands Röda Kors ordförande Elli Aaltonen intervjuas i programmet A-Talk.

Tidigare FPA-chef: Barnbidraget kunde skäras ner hos familjer med hög inkomst

Nedskärningar kunde spara in en halv miljard euro.

Företaget Lähitaksis taxibil.

Har du svårt att få tag på taxi i Västnyland? Berätta om dina erfarenheter!

Yle Västnyland nås rätt ofta av berättelser om uteblivna taxiresor. Läkarbesök får bokas om. Tåg och flyg missas. Folk på väg på fest anlitar sina barn eller bekanta för att komma hem.