Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånarnas önskan om smidigare trafik i Majberget i Borgå kan kanske gå i uppfyllelse

Uljasvägen med de snäva kurvorna orsakar problem för bilister på vintern när väglaget är dåligt.

De första husen stod klara i natursköna Majberget 2015 men det dröjde inte länge förrän invånare undrade var gäster får parkera bilen och varför bra vägar blockeras av vägbommar. Nu åtta år senare ska staden se över detaljplanen.

I samband med budgetförhandlingarna i december beslöt Borgå stadsfullmäktige enhälligt att påbörja en planändring för Majberget.

Uppdraget och avsikten är att i år reda ut vad som kan göras för att möta invånarnas önskemål om smidigare trafiklösningar och fler parkeringsplatser för husbolagen.

Servicehem.
Bildtext Redan hösten 2019 väckte trafiklösningarna med vägbommar på Solbackavägen och Soldalsvägen starka känslor bland Majbergets invånare och besökare.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

I korthet är Majberget ett energieffektivt bostadsområde med blandad bebyggelse på cirka 30 hektar för sammanlagt 1 400 invånare med litet koldioxidavtryck. De första husen byggdes 2015 och fler flervåningshus byggs som bäst.

Tyngdpunkten ligger på kollektivtrafik och att gynna fotgängare och cyklister med breda trottoarer och något udda trafikarrangemang, med bland annat många förbudsmärken och få allmänna parkeringsplatser.

Invånarna Jan Furustam och Kim Ahl beskriver området som lugnt och trevligt. De uppskattar närheten till naturen och Humla friluftsled, det begränsade antalet bilar och lekparken.

Ahl nämner dessutom sopkärlen för hundbajs som staden installerat nyligen.

Två män poserar i stadsmiljö på vintern.
Bildtext Jan Furustam (till vänster) och Kim Ahl trivs i det lugna Majberget. De saknar en bostadsförening där invånarna kunde träffas och ordna gemensamma aktiviteter, städtalkon och en årlig fest.
Bild: Leo Gammals / Yle

Furustam och Ahl har också åsikter om hur biltrafiken och parkeringarna är arrangerade i stadsdelen och har ett par förslag till förbättringar.

Kim Ahl bor i ett av flervåningshusen på Tarkmansvägen, mitt i den branta backen som leder upp till Majberget. Det är rätt klurigt för både husbolagets invånare och gäster att veta var man kan placera bilen.

– Det såg illa ut, som att vi bara hade fått två gästplatser. Vi har alldeles för lite platser överhuvudtaget jämfört med antalet bostäder i vårt husbolag, men nu har vi tagit en del av gårdsplanen till gästparkering, säger Kim Ahl.

Parkeringsövervakare ger böter

På husbolagets egen gård kan fordon inte få felparkeringsavgifter. Däremot har Ahl hört att byggarbetarna under de första åren husen byggdes bötfälldes för att ha parkerat på den fortfarande obebyggda tomten längs Tarkmansvägen.

– Jag har också sett bilar med lappar runt vindrutetorkarna. Därför har vi alltid sagt åt våra gäster att aldrig lämna bilen mitt mot emot A-huset för då kan det bli böter, säger Ahl.

Ahl har en uppfattning om att de som ansvarar för övervakningen av servicehemmets gårdsplan samtidigt gör rundor i hela Majberget. Både Ahl och Furustam bekräftar att övervakningen är effektiv i Borgå, också i Majberget.

Parkeringsplats med bilar på vintern.
Bildtext Det finns i praktiken bara en allmän parkeringsplats för ett 20-tal fordon mitt i stadsdelens centrum. Den betjänar invånare, servicepersonal, gäster och företagskunder.
Bild: Leo Gammals / Yle

Det är inte bara gästerna som har svårt att parkera sina bilar. Det finns få parkeringsplatser även för invånarna i flervåningshusen.

– Vi har garaget under huset och där är 37 platser, det vill säga en plats per bostad och två platser på gården. Men de flesta har två bilar så det fattas 25 platser för den andra bilen, säger Ahl.

Vägarna i Majberget är i regel smala, tvåfiliga med breda trottoarer. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser längs till exempel Tarkmansvägen, men Jan Furustam påpekar att vägen därför är för smal för bilar att mötas.

Tarkmansvägen och Solbackavägen i Majberget - Spela upp på Arenan

– Jag irriterar mig på biten från servicehuset ner mot serpentinvägen, där det står en massa bilar parkerade trots att det här vägpartiet är ganska smalt. Det uppstår köer speciellt när folk rör sig till och från jobbet. Jag har lite svårt att förstå att det gått på det sättet, säger Furustam.

Med serpentinvägen eller slingervägen avses den del av Uljasvägen som utgörs av den branta backen från Tarkisvägen upp till bostadsområdet.

Furustam minns att det rätt tidigt blev förbjudet att parkera längs Tarkmansvägen på sträckan som leder förbi servicehuset mot Vårberga.

– Trots att vi höll på att bygga gårdar och annat blev vi bötfällda när vi måste ha bilarna på vägen vilket jag är lite bitter över, men på det här avsnittet har man tillåtit parkering och det har jag lite svårt att förstå.

Furustam föreslår att man kunde förbjuda parkering också mellan Solbackavägen och Uljasvägen där den är som smalast, eller så borde man bredda vägen så att den blev tvåfilig.

Två parkeringsplatser för gäster

Enligt stadens egen karttjänst finns två allmänna parkeringsplatser i stadsdelen. Den ena ligger intill snickeriet vid Sommarnäsvägen, nästintill Humla friluftsled.

Den andra finns mer centralt bredvid servicehemmet, i korsningen av Solbackavägen och Tarkmansvägen. Dagen då intervjuerna görs är parkeringen upptagen till sista plats.

Kim Ahl påpekar att man som bäst bygger ett flervåningshus till längs Råbergsbrinken och att det ska byggas ytterligare tre till inom kort. Det kan leda till att det blir ännu svårare att hitta parkering längs gatorna.

Vägmärken som anger att det inte är tillåtet att parkera utan lov på en gård.
Bildtext Det är inte tillåtet att parkera på husbolagens gårdar utan särskilt lov. I bakgrunden byggs ett nytt hus vid Råbergsbrinken.
Bild: Leo Gammals / Yle

Det finns få orsaker för bilburna att söka sig till Majberget förutom ärenden till invånare, daghemmet eller servicehuset.

De närmaste butikerna finns i Vårberga på knappt 1,5 kilometers avstånd med cykel eller till fots, med bil cirka 2,5 kilometer.

I Majberget finns ett snickeri, ett par hälsoföretag och några enmansföretag, men det saknas caféer, kiosker eller affärer. Förutom lekparken finns här få mötesplatser för invånare, motionärer eller kunder.

Vägmärken som förvirrar

Det är inte lätt att röra sig med bil i Majberget för bilisten möts av flera förbuds- och begränsningsmärken som varken tillåter vänster- eller högersväng. Kör man då rakt fram slutar vägen med en återvändsgränd eller en gång- och cykelväg och i värsta fall en nedfälld vägbom.

– Idén har ju varit att göra ett ekologiskt område där man främjar kollektivtrafik och cykling, och då har det uppenbarligen blivit lite svårare för bilister, säger Jan Furustam.

Vägmärken som anger förbjuden körriktning.
Bildtext Bara busslinje 1 och servicefordon får köra längs Solbackavägen.
Bild: Leo Gammals / Yle

Ingendera ser hinder för att öppna vägarna och vägbommarna som leder från sjukhusområdet och Vårberga in till Majberget. Biltrafiken är liten och utgör ingen fara för fotgängare och cyklister tack vare de breda trottoarerna.

– Jag skulle tillåta biltrafik överallt. Jag tror inte att kolavtrycket blir mycket högre av det, snarare tvärtom. Man sparar en kilometer varje gång man åker till stan om man skulle få åka den kortare vägen, säger Furustam.

Hal backe upp till Majberget

Majbergets invånare upplever också den branta backen från Tarkisvägen upp till bostadsområdet som farlig vintertid.

Kim Ahl pekar mot sjukhusområdet, det vill säga vägen längs Solbackavägen mot Borgå sjukhus som nu är tillåten bara för bussar och servicefordon.

– Vägbommen mot sjukhuset har varit öppen i åtminstone ett par år och folk kör ganska mycket här. Jag har också kört den här vägen för att den där slingervägen är livsfarlig när det kommer mycket snö, säger Kim Ahl.

Längs Uljasvägen ner mot Tarkisvägen - Spela upp på Arenan

När han stått på balkongen och sett ner mot Uljasvägens så kallade serpentinväg har bilarna stora svårigheter att klara av de branta kurvorna vid kraftigt snöfall och halt före.

– De kommer inte upp, i synnerhet bakhjulsdrivna bilar. De börjar backa neråt och samtidigt kommer det bilar uppåt. Jag väntar bara på när det ska smälla då en grusbil kommer från skärgården och någon kommer backande ut framför, säger Ahl.

Staden utreder möjliga lösningar

Det är alltför tidigt för stadsplaneringschef Dan Mollgren att i det här skedet ge konkreta förbättringsförslag på basis av stadsfullmäktiges beslut från december. Men beslut om planändring ska fattas under det här året.

– Om man tittar på detaljplanen för Majberget så finns där bestämmelser kring bilplatser och bilparkering och då utgår det från ett minimum, men så får man ju bygga flera platser på tomterna enligt vad som behövs, säger Mollgren.

Vägmärken som förbjuder vänster- och högersvängar, medan vägen rakt fram är en återvändsgränd.
Bildtext Vägmärkena förbjuder vänster- och högersväng medan vägen rakt fram leder till en återvändsgränd och cykelväg.
Bild: Leo Gammals / Yle

Mollgren konstaterar att om de möjligheter som redan finns i detaljplanen inte räcker måste staden se över vilka åtgärder som kan vidtas.

– Som botten finns både detaljplaner och generalplaner med alternativa lösningar som fullmäktige har beslutat om tidigare, och det bygger på starkare kollektivtrafik än i andra områden. Det har varit ett beslut som planeringen har utgått ifrån. Nu måste vi se vad vi kan göra för att förbättra läget, säger Mollgren.

Diskussion om artikeln