Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårddirektör: ”Med tålamod, samarbete och invånarnas bästa för ögonen kommer man långt” – en bra men inte så enkel start för Österbottens välfärdsområde

Porträtt av Marina Kinnunen.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Österbottens välfärdsområde hann verka i ett år innan den egentliga vårdreformen. Det var en bra lösning, säger direktör Marina Kinnunen. Men okomplicerat är det aldrig att göra stora organisationsförändringar.

En bra men jobbig start. Så beskriver direktör Marina Kinnunen det första året med Österbottens välfärdsområde.

Det är en enormt stor förändring när man som i Österbottens fall slår ihop 19 olika organisationer och kulturer till ett säger Kinnunen.

– Vi är nöjda att invånarna ändå fått ganska bra med service. Vi har haft andra problem som närmast är förvaltningsmässiga, men våra kunder är rätt nöjda, även om vi också där har saker att jobba med, säger Kinnunen.

I början av resan

Marina Kinnunen poängterar att man befinner sig i början av en stor stor förändring vars mål är att förbättra servicen för invånarna.

– Vi är bara i början på den resan, så nu borde man ha tålamod tills vi når de målsättningar som vi ställt, säger Kinnunen.

Marina Kinnunen anser att Österbotten gjorde rätt val som startade upp välfärdsområdet ett år innan den egentliga vårdreformen.

– Det var absolut ett mycket bra beslut. Det märktes också när vi gjorde upp budgeten, nu hade vi en helt annan helhetssyn än för ett år sen. Det arbete vi redan gjort har vi till godo.

Ändå är omställningen stor också nu säger Kinnunen. Vid årsskiftet överfördes ytterligare 1000 medarbetare till Österbottens välfärdsområde, det är ingen liten sak.

Hur kommer Österbottens välfärdsområde att klara sig med den statliga finansieringen?

– Jag har också sagt så här, vi har aldrig förr haft så mycket pengar och så många anställda, 8000, i samma organisation. Nu måste vi börja fundera hur vi kan skapa bästa och största nytta till våra invånare med de pengar och den personal som vi har.

Marina Kinnunen säger att det handlar om att tänka nytt och kanske glömma en del gamla tankesätt. Nu gäller det att anställda, ledning, invånare och olika intressegrupper samarbetar för bästa möjliga vård.

Värst turbulens fram till i somras

Det första året har präglats av krångel med bland annat telefoner och löneutbetalningar. Att det inte finns något gemensamt patientdatasystem har också varit en stor utmaning.

När kan man då räkna med att den nya organisationen börjar rulla tämligen friktionsfritt?

– När man frågar andra organisationer som gjort så stora förändringar säger en del att det tar fem år, andra säger tio, säger Marina Kinnunen.

Men kanske behöver man inte vänta så länge om man ser tillbaka på det gångna året. Redan i somras märkte man att turbulensen lättade säger Kinnunen.

– Rent praktiskt märkte man att det var mycket turbulent fram till i juni. Sen lugnade det ner sig litegrann och vi började märka av positiva saker som vi kan göra tillsammans inom den nya organisationen, säger Kinnunen.

Marina Kinnunen säger att hon tror att det förvaltningsmässiga reder ut sig när man hittar fungerande, gemensamma processer, rätt ansvarspersoner och lyckas korrigera de fel som uppstått.

– Då börjar det praktiska rulla på. Men våra målsättningar, själva orsaken till att vi gör den här reformen, det kommer att ta längre tid.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni tar med er från förra året?

– En viktig sak är förståelsen för hur stor den här förändringen faktiskt är. Så det krävs tålamod. Det är också lätt att glömma att allting inte heller fungerade felfritt innan dess. Jag hoppas alla orkar ge oss tid att lyckas med den här förändringen, säger Kinnunen.

En annan viktig sak att minnas är att vården ska fungera 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan.

– Trots problematik i systemet, och coronan som fortfarande påverkar verksamheten, måste vi se till att vården fungerar, säger Kinnunen.

Se till välfärdsområdets bästa

Vad det gäller löneutbetalningarna förekommer det fortfarande problem. Om det uppstår nya problem nu när fler medarbetare överförs till välfärdsområdet så är organisationen ändå bättre förberedd säger Marina Kinnunen.

– Det är en komplex sak att genomföra en så stor förändring som vi nu håller på att göra, säger Marina Kinnunen.

Har du några råd att ge till de välfärdsområden och deras vårdpolitiker som först nu påbörjar sin organisationsförändring?

– Jag vill påminna om tålamod, det tar tid. Glöm inte heller bort att alla har något bra med sig i ryggsäcken från sin gamla organisation. Sen måste man ta till sig det nya och se till välfärdsområdets bästa.

– Ett gott samarbete med kommunerna är också viktigt. Vi har samma invånare och det är på deras bästa som vi ska tänka. Med de ingredienserna kommer man långt, säger Marina Kinnunen.