Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strömmingen simmar mot nya vatten – en varmare och mindre salt Östersjö gör livet svårt för många nyckelarter kring Finlands kust

Strömming och sill i trålen.
Bildtext Strömmingen och sillen i Östersjön har under de senaste åren blivit allt magrare och mindre.
Bild: Yle / Antti Kolppo

Enligt ny forskning har effekterna av klimatförändringen nått en kritisk gräns för många viktiga arter i Östersjön. Varmare vatten och en lägre salthalt är problematiskt för många fiskarter.

Till arterna som hotas av miljöförändringarna i Östersjön hör bland annat strömmingen, som blivit magrare och mindre på grund av omställningarna i dess livsmiljö.

Mätningar från 60-talet fram till i dag tyder på att Östersjön blivit varmare och dessutom mindre salt. Förändringen i temperatur har blivit mer påtaglig med tiden, med rekordtemperaturer de senaste 5 åren.

Förändringar i Östersjöns temperatur och salthalt
Bildtext Förutom övergödning hotas Östersjöns ekosystem av en sjunkande salthalt och allt varmare temperaturer.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Det visar en ny studie från Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet.

Enligt laboratoriestudier har strömmingen redan i dag svårt att föröka sig i vattnet i Östersjön, som blivit nästan upp till 3 grader varmare sedan mätningarna inleddes.

Kryddfisk och strömming.
Bildtext Strömming och sill är för många en del av traditionell finländsk matkultur.
Bild: Yle / Hanna Othman

Strömmingen kan snart stå inför samma öde som torsken, som inte längre klarar av att föröka sig i Östersjöns varma och söta vatten.

Det förklarar Jari Hänninen, ledande forskare vid institutet för skärgårdshavsforskning vid Åbo Universitet, i en intervju med Yle Uutiset.

– Vattnet i Östersjön har i dag en så låg salthalt att det passar bättre för arter som hör hemma i sjöar. Och det passar inte alls för strömmingen, som gillar att äta arter som hör hemma i havsvatten, förklarar Hänninen.

Näkymä Espoosta Soukasta Kirkkonummen puolelle jäällä pöllyää lumi.
Bildtext Allt mildare vintrar gör att vattnet i Östersjön blir både varmare och mindre salt.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Klimatförändingen ligger bakom strömmingens motgångar

Att vattnet blivit varmare och mindre salt beror bland annat på mildare vintrar, som gör att regnvatten rinner ut i havet och sänker på salthalten.


– I vintertid är Östersjön så att säga full, och vattnet rinner likt en fors ut genom Danmarksundet. När sedan en storm kommer som i vanliga fall borde för med sig saltvatten in i Östersjön, möts det av en motström som skapats av det söta vattnet som rinner ut till Atlanten, berättar Hänninen.

Motströmmen hindrar alltså det salta vattnet från Atlanten att komma in i Östersjön, vilket med tiden gör att salthalten i vårt hav blir lägre och lägre. Liksom alla andra arter som trivs i kyligare och saltare vatten är strömmingen i farozonen på grund av miljöförändringarna i Östersjön.

Produkter som säljs på strömmingsmarknaden.
Bildtext Ifall inte klimatkrisen får ett slut kan det hända att strömmingsmarknaderna runtom Finland i framtiden kommer att vara ett minne blott.
Bild: Matti Myller / Yle

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle uutisets artikel Laihtunut silakka tekee lähtöä kohti suolaisempia vesiä – lämmennyt ja makeampi rannikko tekee monen avainlajin olot vaikeiksi.