Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fisk- och skaldjursexporten ger rekordklirr i Norges kassa: ”Priserna på krabba har varit hårresande höga i år”

Fiskar i en maskin.
Bildtext En trålare i en liten by i norra Norge intill Nordkap. Flera ton sej lossas halvautomatiskt i stora tankar.
Bild: KONRAD K/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Priserna stiger och Norge blir rikare. Många unga har lockats till fiskebranschen.

År 2022 sålde Norge nästan 3 miljoner ton skaldjur utomlands, för över 150 miljarder norska kronor (14,2 miljarder euro), rapporterar Norges sjømatråd.

Direktör Tom Jørgen Gangsø vid Norges sjømatråd, poängterar att den främsta orsaken till värdeökningen är de högre priserna på varor och tjänster.

– Vi ser en skyhög inflation i både Europa och USA. Det gör att priset på det mesta går upp, säger han till NRK.

Volymen minskade något – men de höga priserna gav rekordresultat

År 2021 exporterades faktiskt något större mängder, men eftersom priset på skaldjur var betydligt högre 2022 slogs exportrekordet ordentligt från året innan med 25 procent.

Lägre exportvolymer noteras för bland annat lax, sill, makrill, torsk och kungskrabba och snökrabba.

– För laxen har lägre havstemperaturer haft en negativ inverkan 2022. När det gäller våra vildfångade arter användes förra året betydande mängder sill till mjöl- och oljeproduktion i Norge, och vi hade lägre kvoter för torsk. Det är den främsta förklaringen till volymnedgången, säger Christian Chramer, chef för intresseorganisationen Norges sjømatråd.

Lerøy Seafood Group ASAn kalankasvattamo Norjan Bergenissä.
Bildtext Fiskodling i Bergen.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Merparten är odlad

Merparten av exporten är odlade produkter, och själva fiskets andel av produktionen ligger på drygt en tredjedel av värdet.

Lax stod för cirka 70 procent av exportvärdet, och översteg för första gången 100 miljarder norska kronor. Det exporterades sammanlagt mer än 1,2 miljoner ton norsk lax utomlands. Därefter följde torsk och makrill med ett exportvärde på drygt 12 och 6 miljarder norska kronor.

Det finns också en stark efterfrågan på norska skaldjursprodukter utomlands.

Polen, Danmark och framför allt USA - är stora exportmarknader

Polen var åter det land som Norge exporterade mest fisk och skaldjur till, följt av Danmark.

Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland har gjort det svårare att nå vissa marknader, eftersom man inte kan flyga produkterna över ryskt territorium, och det bidrar till en förskjutning mot marknader som är mer lättillgängliga. Marknaden har en förmåga att anpassa sig väldigt snabbt, säger Gangsø.

Den största tillväxten syns i exporten till USA. Volymökningen var 15 procent och värdeökningen hela 46 procent jämfört med 2021.

Stark tillväxt noterades även på de kinesiska och brittiska marknaderna. I Storbritannien ökade framför allt försäljningen av fryst torsk.

Finland finns inte med på listan över de tio största exportländerna.

Laxen är en populär fisk.
Bildtext Laxen är en populär fisk.
Bild: Antti Mikkola / Yle

Tror på ännu större värdetillväxt

Gangsø tror att exportvärdet på norsk fisk kommer att fortsätta att öka också i år. Han tror på ett nytt rekord om inte något oväntat inträffar.

– Men det är fortfarande långt kvar till det värde som oljan och gasen står för. År 2021 exporterades olja för över 800 miljarder, enligt siffror från det norska oljedirektoratet.

Fyra vindkraftverk uppe på ett fjäll och en liten fiskebåt i fjorden nedanför.
Bildtext Fiskebåtar är en vanlig syn på fjordar.
Bild: Yle/Linda Söderlund

De unga lockas till fiskebranschen: ”Med egen båt är du din egen herre”

Under perioden 2014–2021 har det skett en markant ökning av antalet unga som vill arbeta som kustfiskare i Norge. I Troms och Finnmark har det skett en fördubbling av registrerade yrkesfiskare i åldern 16–20 år, rapporterar NRK.

Höga priser innebär mindre arbete för samma pengar, och med egen båt är du dessutom din egen herre, konstaterar två unga fiskare som NRK talat med. De var båda 20 år när de tog beslutet att köpa en fiskebåt och satsa på kustfiske.

– Det har varit extra bra resultat under den senaste tiden. Priserna på krabba har varit hårresande höga i år, säger de unga fiskarna

Höga inkomster kräver ändå att tillgången på torsk och krabba är god. I dåligt väder kommer fiskarna inte ut och då förtjänar de ingenting. Också många utgifter är förknippade med fiske då man har egen båt, inte minst nu när bränsle- och energipriserna har skjutit i höjden.

Sindre O.R. Hansen som är chef för Nordkapp Fiskarlag säger till NRK att fisket har haft några bra år, men att han bedömer att det börjar nå en topp nu.

– Norsk lax är älskad över hela världen, men torsken är stark i Europa. I Asien dominerar makrill, och lodda är nästan heligt i Portugal och Brasilien. Samtidigt upptäcker allt fler norska skaldjur

― Christian Chramer, chef för intresseorganisationen Norges sjømatråd

Källa: NRK, STT, Norges sjømatråd