Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Medicinerna blev billigare medan övriga prislappar stiger – lättnad för kunder men små apotek kan lida

Uppdaterad 09.01.2023 06:07.
En person skannar sitt FPA-kort vid ett apotek.
Bildtext Staten sänkte läkemedelstaxan viket gör att receptbelagda mediciner har varit förmånligare sedan årsskiftet.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Vid årsskiftet sänkte staten läkemedelstaxan för att få pengar att lösa bristen på vårdpersonal. Apotekens inkomster minskar i och med förändringen och det kan leda till nedskärningar i verksamheten.

Receptbelagda mediciner blev billigare den första januari efter att staten sänkte läkemedelstaxan.

Syftet är att finansiera personalbristen inom äldreomsorgen, genom att Folkpensionsanstalten FPA betalar mindre i läkemedelsersättning då priset på läkemedel sjunker.

Åtgärden är också en del av den pågående reformen av läkemedelsärenden, som ska förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och minska apotekens andel av läkemedelskostnaderna.

Förändringen innebär att kunderna kan köpa mediciner förmånligare. Enligt Charlotta Sandler, farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet, är det viktigt att Finland har ett prisregleringssystem som skyddar kunden mot prishöjningar på läkemedel då övriga priser stiger i takt med inflationen.

– Priser för receptbelagda mediciner har sjunkit med 15 procent under de senaste 10 åren. Den här förändringen är bra för konsumenten och bra för staten, men den är utmanande för apoteken, säger Sandler.

Charlotta Sandler
Bildtext Enligt Charlotta Sandler, farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet, är det bra att priset på läkemedel regleras i Finland.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Apotekarförbundet hade hoppats på en lösning som skulle ha minskat inkomstklyftorna mellan stora och små apotek.

– Vi har en så kallad polarisation av apoteken. De största växer och har höga inkomster, medan de minsta apoteken har blivit mindre och det är svårt för företagen att överhuvudtaget gå på plus.

En glasdörr med en skylt med öppettider.
Bildtext En del apotek kan behöva begränsa öppettiderna för att minska utgifterna.
Bild: Cecilia Juuti

Enligt Sandler ökar sänkningen av läkemedelstaxan inkomstklyftan mellan apoteken och i värsta fall kan en del små apotek bli tvungna att stänga.

– Tyvärr är den här nedskärningen svårast för de minsta apoteken. Nedskärningen kompenseras för apoteken genom att apoteksskatten sänktes, men eftersom de minsta apoteken inte betalar apoteksskatt alls hjälper det inte dem.

Begränsade öppettider

Apoteken kan inte påverka hur mycket läkemedel kostar. Priset styrs av företagen som tillverkar läkemedel och av staten genom läkemedelstaxan.

I och med lagförändringen sjunker priset på receptbelagda läkemedel i medeltal med 5,7 procent och sammanlagt kommer apoteken att tjäna 40 miljoner euro mindre under år 2023.

En del apoteks inkomster kan bestå av upp till 90 procent av försäljning av receptbelagda läkemedel, säger Mervi Ahlfors, apotekare på apoteket i Dalsbruk.

– Vi är beroende av försäljning av receptbelagda mediciner så förändringen kommer att kännas. Men hur mycket ser vi först i slutet av året, säger Ahlfors.

Ett fönster med apotekssymbolen
Bildtext Mervi Ahlfors säger att det trots allt är viktigt att människor har råd att köpa mediciner även om priserna stiger på grund av inflationen.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Ahlfors hoppas att apoteket inte behöver skära ner på sin verksamhet, men ifall de blir tvungna att göra det är det troligen öppettiderna som begränsas först.

– Om vi har mindre öppet påverkar det kunderna då servicen minskar. Apoteken erbjuder service med låg tröskel så det skulle vara ledsamt om vi inte kan uppfylla våra uppgifter.

Enligt Nagu apoteks apotekare Sirpa Regina har apoteket så mycket kunder sommartid att omsättningen inte påverkas alltför mycket av förändringen i läkemedelstaxan.

Korpo apotek är däremot ett filialapotek med en liten kundkrets och har mindre svängrum i ekonomin. Omsättningen är så liten att apoteket inte betalar apoteksskatt, vilket Dalsbruks och Nagus apotek gör.

Korpo apotek hotas ändå inte av stängning eftersom det får stöd av Nagu apotek.

– Jag vet inte hur ett litet apotek kan spara in på utgifterna. Stora apotek kan spara genom att minska personalen, men i så här små apotek kan man inte göra det. Vi har redan lite personal och på sommaren behövs fler, säger Sirpa Regina.

Apotekaren avgör

Ett villkor för att läkemedelstaxan sänktes var att farmaceutisk rådgivning vid apoteken inte skulle lida. Enligt Charlotta Sandler är det upp till apotekaren hurdana åtgärder apoteket tar till för att kompensera bortfallet av inkomster.

– Jag tror att den största delen av apotekarna tar emot nedskärningen själv, att det tas från deras inkomster.

På Humlegårdsgatan i Åbo finns Apoteket Humlegården. I samma byggnad finns ett hälsovårdsföretag och därför köper en stor del av apotekets kunder enbart receptbelagda mediciner.

Man med glasögon står framför en vägg som är dekorerad med en grön tavla.
Bildtext Apotekaren Heikki Andell överväger hur Apoteket Humlegården kan spara in på utgifterna.
Bild: Cecilia Juuti

Redan under årets första dagar noterade apotekaren Heikki Andell att inkomsterna minskade och han började överväga alternativ för hur apoteket kan spara. Alternativen han räknar upp är att öppna en nätbutik eller att flytta till en mindre lokal.

– Vi kan inte höja priset på icke-läkemedel, de måste också vara rimligt prissatta. Jag får nog själv jobba mera och vara på plats från morgon till kväll och så får vi se om vi måste minska den inhyrda arbetskraften, säger Heikki Andell.

Diskussion om artikeln