Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lägg inte tygavfall i soporna – textilier från hela landet återvinns i Pemar

En stor hög med gamla kläder vid en produktionsanläggning som återvinner gamla textilier.
Bildtext Anläggningen i Pemar har en kapacitet att årligen hantera 5000 ton textilavfall, vilket motsvarar cirka 10 procent av det årliga textilavfallet i Finland.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Textilåtervinningsanläggningen i Pemar är unik i Finland och har varit verksam i drygt ett års tid. Sedan årsskiftet kan hushåll sortera också tygavfall och anläggningen i Pemar kommer att ta emot allt större mängder textilier.

Lagen kräver sedan årsskiftet att landets alla avfallsbolag ska samla in tygavfall. För privata hushåll är sorteringen frivillig men givetvis önskvärd - precis som med all annan sortering. Eftersom anläggningen i Pemar är landets enda textilåtervinningsanläggning så är det naturligt att avfallsbolag i hela landet levererar sitt textilavfall till Åbo och Pemar.

Ett tjugotal avfallsbolag runtom i landet har hittills haft avtal om att leverera textilier till Sydvästra Finlands avfallsservice och avtalen förnyas som bäst.

Hur stora mängder som kommer att levereras till anläggningen i Pemar för återvinning beror på hur ivrigt finländarna börjar sortera textilier, konstaterar Conny Gabrielsson som är produktionsingenjör vid Sydvästra Finlands avfallsservice och ansvarar för driften vid anläggningen i Pemar.

– När vi började samla in textilier i större skala i Åboregionen 2016 blev många entusiastiska och tömde sina lager av gamla lakan, gardiner och hämtade textilier från dödsbon och liknande. Så vi fick in stora mängder till en början men efter det planade mängderna textilier ut lite grann, berättar Gabrielsson.

En brunhårig man med orange-svart rock ser in i kameran.
Bildtext Conny Gabrielsson, produktionsingenjör vid Sydvästra Finlands avfallsservice och ansvarig för driften vid textilåtervinningsanläggningen i Pemar.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Inget blött och smutsigt i insamlingskärlen

För den som nu vill börja återvinna textilier har Gabrielsson några tips.

– När du för dina textilier ska du undvika att sätta våta eller smutsiga textilier i sorteringskärlet, för dem kan vi inte processera vidare för tillfället. Lägg heller inte sådant som inte alls hör hemma i insamlingskärlet, såsom skor eller handväskor, säger Gabrielsson.

Anvisningar för återvinning av avlagda textilier:

En lagerhall med hyllor upp till taket fyllda med gråa balar.
Bildtext De avlagda textilierna som kommer till anläggningen i Pemar blir textilfibrer.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Pemarfabriken en pilotanläggning som växer

I textilåtervinningsanläggningen i Pemar återvinner två aktörer avlagda textilier som kommer från hela landet. Sydvästra Finlands avfallsservice tar hand om hushållens avlagda textilier medan företaget Rester har hand om företagens textilavfall.

De avlagda textilierna som kommer från Sydvästra Finlands avfallsservices sorteringsstation i Kärsämäki i Åbo behandlas i Pemar och slutprodukten blir textilfibrer som kan användas som råvaror för att tillverka exempelvis handdukar eller akustikskivor.

– Vi har gjort olika test för hur vi kunde vidareförädla råtextilierna till fibrer för att kunder ska kunna använda dem i sina produkter, säger Gabrielsson.

Hyllor fyllda med stora, gråa balar av textilfibrer.
Bildtext Textilfibrerna lagras i balar enligt materialet. Här är det till exempel ull och bomull.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Anläggningen har en kapacitet att årligen hantera 5 000 ton textilavfall. Det motsvarar cirka 10 procent av det årliga textilavfallet i Finland.

– Men så stora mängder har vi ännu inte kommit upp till. Jag vill inte spekulera om de exakta mängderna textilier som vi tagit emot hittills, men det rör sig nog om tusentals ton som vi och sorteringen i Kärsämäki har processerat, säger Gabrielsson.

Vill återvinna alla slags textilier

I framtiden vill textilåtervinningsanläggningen i Pemar hitta sätt att återvinna alla slags textilier, så att så lite som möjligt går till förbränning.

– När det gäller textilier från hemmen är vår vision att hitta en kanal för varje textiltyp, så att allt ska gå att återvinna på ett eller annat sätt, säger Gabrielsson.

Anläggningen i Pemar vill också hitta företag som kan utnyttja de textilfibrer som man producerar i Pemar.

– Vi är i business to business-kategorin, så vi vill hitta tillverkare som använder vårt råmaterial och producerar nya produkter av det, säger Gabrielsson.

En hög med gamla kläder.
Bildtext Till anläggningen i Pemar kommer avlagda textilier från hela Finland.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

En större anläggning planeras i Toppå

I framtiden kommer också en ännu större textilåtervinningsanläggning i Toppå i Åbo att ta emot avlagda textilier. Den planeras ha en kapacitet att årligen hantera 15 000 ton avlagda textilier.

Enligt Conny Gabrielsson kommer den nya anläggningen i Toppå i Åbo att stå klar tidigast 2025.

Mycket görs redan för att återvinna textilier i såväl sydvästra Finland som i övriga Finland. Men vad kan vi göra ännu bättre?

– Det är en väldigt stor fråga, men att man skulle försöka komma ifrån snabbmodet och istället köpa kläder som är välplanerade, tillverkade av bra material och håller länge. En väldigt viktig del av återvinningen är ju att man använder kläderna länge och återvinner dem först sen när de är i för dåligt skick, säger Gabrielsson.

Diskussion om artikeln