Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Solstormar och rymdskrot kan hota våra IT-system – Finland förbereder sig på nya sätt

norrsken.
Bildtext Det arktiska polarområdet är viktigt för rymdfysikforskningen eftersom det är särskilt känsligt för rymdburna störningar, vars effekter också syns på jordens yta.
Bild: Jyrki Manninen / SGO

Finland ämnar öppna ett eget center för rymdövervakning, efter att vi i november blev medlem i EU:s partnerskap för övervakning av den närliggande rymden.

Finland blev i november ett av de 15 länder som nu är medlem i EU:s partnerskap för övervakning och spårning av den närliggande rymden. Partnerskapet går under namnet EU Space Surveillance and Tracking (EU STT).

Partnerskapets huvudsakliga funktion är att övervaka olika händelser i den närliggande rymden, som exempelvis kan orsaka störningar teknologiska system som bygger på satelliter.

Bland annat Sodankylä geofysiska observatorium och Meteorologiska institutet har från Finlands sida centrala roller i samarbetet.

Rymdskrot, solstormar och sabotage de huvudsakliga hotbilderna

Händelser som kan utgöra hot mot satellitbaserad teknologi är till exempel solstormar som kan orsaka geomagnetiska störningar, partikelregn eller radiostörningar.

Solflare.
Bildtext Solutbrott som detta är exempel på solstormar som kan hota jordens IT-system.
Bild: NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Center

Även rymdkroppar och rymdskrot kan hota satelliternas normala funktioner. Utöver det kan det göras medvetna försök att skada eller störa satelliternas kommunikation.

Enligt riskbedömningar kan skador på en satellit exempelvis leda till att dataöverföringen lider, att flyg- och sjötrafiken försvåras eller att eldistributionen upplever störningar.

I ett mardrömsscenario kan till exempel energiförsörjning, vattendistribution, livsmedelsförsörjning och kärnsäkerhet lida.

De länder som i dag hör till partnerskapet är Spanien, Österriket, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien och Finland.

Solen är inte vad den en gång varit

Solen är en aktiv stjärna och dess beteende förändras således med tiden. Experterna menar att solen i dag inte är lika pålitlig som tidigare, och numera inte beter sig så lugnt som vi blivit vana med.

- Solens inre funktion har förändrats under de senaste decennierna, vilket lett till att den har börjat producera olika komplexa magnetiska ytstrukturer. Det betyder bland annat att förutsägbarheten för solstormar har försvagats

Professor Eija Tanskanen, chef för Sodankylä geofysiska observatorium

Solens magnetiska koppling har varit särskilt stark under 2010-talet. Detta har även betytt att vi sett en ökning i magnetisk aktivitet och flera störningar i strålnings- och radiomiljön.

Eija Tanskanen seisoo, chef för Sodankyl geofysiska observatorium framför många datorskärmar.
Bildtext Eija Tanskanen är professor i rymdfysik.
Bild: Elina Ervasti

Vad innebär rymdväder – och hur kan vi i Finland förutspå det?

Att upptäcka förändringar i rymden och utvärdera deras intensitet kräver kontinuerlig och långsiktig övervakning.

I Finland började observationerna av rymdvädret vid Sodankyläs geofysiska observatorium redan för över 100 år sedan.

EISCAT-radarns antenn vid Sodankylä geofysiska observatorium.
Bildtext En radarantenn vid Sodankylä geofysiska observatorium.
Bild: EISCAT / Craig Heinselman

Den arktiska polarregionen är viktig för rymdfysikforskningen, eftersom den är särskilt känslig för rymdburna störningar. För att att studera dessa störningar ligger Sodankylä geofysiska observatorium på en ideal plats, 120 kilometer norr om polcirkeln.

Rymdvädret orsakar många risker, men vi kan redan nu förbereda oss på dem på många sätt. Till exempel kan vi undvika risker genom att stänga av satelliter ett tag, och göra nya rutter för flygplan som skulle flyga över det arktiska området, då det råder osäkerhet om hur rymdvädret kan påverka deras kommunikationsteknologi.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Avaruushäiriöt voivat katkaista meiltä tietoliikenteen tai sähkönjakelun – Suomi varautuu uhkiin uudella tavalla skriven av Pirkko Kukko-Liedes. Översättning och bearbetning: Daniel Westö.

Artikeln uppdaterad 5.1.2022 klockan 13.20: Tidigare stod det att rymdvädret observerats i Sodankylä i redan tvåhundra år, vilket rättades till att observationerna gjorts i över hundra år.