Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Neste köper hus i skyddsområdet närmast Sköldvik

Neste har börjat köpa husen närmast industriområdet i Sköldvik i Borgå.

Neste och Borealis Polymers utvecklar sin verksamhet och industriområdet behöver därför en ny detaljplan. Målet är att stadsfullmäktige ska kunna godkänna planen 2024. Det första planutkastet beräknas bli färdigt i vår.

För att underlätta arbetet köper Neste upp fastigheter som ligger inom skyddszon A i Nyby i Kullo. Det är den av tre skyddszoner som ligger närmast industriområdet.

Vad som händer med fastigheterna klarnar i ett senare skede, men åtminstone en del av dem ska rivas. Den nya planen tillåter inte att några nya bostäder byggs i skyddszonerna.

Relaterat

Freyer krävs på tydligare utredningar om fabrik i Vasa

Freyr planerar att bygga en fabrik för katodaktivt material på Långskogens industriområde i Vasa.

Fabriken ska producera material som används i batterier för elbilar och för lagring av el i batterier. Planerad produktionskapacitet är högst 60 000 ton per år.

I NTM-centralens utlåtande om Freyers miljökonsekvensbedömning vill myndigheten se en noggrannare utredning av fabrikens processavloppsvatten och dess konsekvenser för utsläppsområdet utanför Vasa.

Man förutsätter också att det utreds hur trafiken påverkar invånarna i området och ända till hamnen och Vasa centrum.

Sammanlagt 22 utlåtanden och fyra åsikter lämnades in till NTM-centralen. I dessa lyftes bland annat konsekvenserna av projektets dagvatten, trafikkonsekvenserna och beredskapen för miljörisker fram.

Bedömningsprogrammet och utlåtandet hittas i sin helhet här.

Överblicksfoto av Gigavasa-området

Grafintec vill bygga fabrik på Gigavasa-området – första tomtreserveringen i Korsholm

Grafintec planerar bygga anläggning för anodmaterial där.

Nytt samarbete mellan Finlands Malmförädling och Freyr Battery kring katodmaterialfabrik i Vasa

Finlands Malmförädling och norska batteritillverkaren Freyr Battery har tillsammans undertecknat ett avtal om att samarbeta kring den katodmaterialfabrik som Freyr Battery redan reserverat en tomt för på batterifabriksområdet i Vasa.

Avtalet gör Finlands Malmförädling, som verkar som utvecklingsbolag inom gruv- och batteribranschen, till en part i projektet som man just nu utreder förutsättningarna för. Om man framöver faktiskt besluter sig för att bygga fabriken ser parterna framför sig ett sambolag som tillsammans för projektet framåt.

Fabriken skulle anläggas på en cirka 51 hektar stor tomt på det så kallade Gigavasa-området. Freyr Battery har i januari lämnat in de handlingar som krävs för att myndigheterna ska kunna bedöma miljökonsekvenserna av bygget.

Brand i fabrikshall i Karleby

En brand som först klassades som stor bröt under onsdagsförmiddagen ut på Haralandets industriområde i Karleby.

Omkring tio över elva på onsdagsförmiddagen kom larmet och räddningsverket ryckte ut med ett stort antal enheter. Det var ett filter i en frånluftskanal inuti en maskin som började brinna i en 2 000 kvadratmeter stor fabrikshall på Knegarevägen.

Branden orsakade rätt kraftig rökbildning men kunde till slut släckas med rätt små insatser.

– Personal på plats hade börjat släcka branden, men inte lyckats få den helt släckt. Det fanns ändå ingen större risk för att elden skulle sprida sig, säger brandmästare Niina Kontio.