Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Neste köper hus i skyddsområdet närmast Sköldvik

Neste har börjat köpa husen närmast industriområdet i Sköldvik i Borgå.

Neste och Borealis Polymers utvecklar sin verksamhet och industriområdet behöver därför en ny detaljplan. Målet är att stadsfullmäktige ska kunna godkänna planen 2024. Det första planutkastet beräknas bli färdigt i vår.

För att underlätta arbetet köper Neste upp fastigheter som ligger inom skyddszon A i Nyby i Kullo. Det är den av tre skyddszoner som ligger närmast industriområdet.

Vad som händer med fastigheterna klarnar i ett senare skede, men åtminstone en del av dem ska rivas. Den nya planen tillåter inte att några nya bostäder byggs i skyddszonerna.

Relaterat

Vasa stad nöjd med Epsilons planer för anodfabriken

Stadsstyrelsen i Vasa gav på måndagen sitt utlåtande om Epsilons planer på en anodfabrik på Giga Vasa-området.

I stort kan man konstatera att staden är nöjd med bolagets miljökonsekvensbedömningsprogram.

Men man konstaterar att Molnträsket, som finns på cirka fyra kilometers avstånd, också bör beaktas i konsekvensbedömningen.

Molnträsket fungerar som ett mellanlager av råvatten, varifrån det sedan pumpas via vattenreningsverket till hela Vasaområdet som hushållsvatten.

Vad gäller utsläppen i luften konstateras att de polyaromatiska kolväteföreningarna är de mest problematiska.

Målet är en fabrik som producerar som mest 50 000 ton grafitbaserat anodmaterial. Som biprodukt framställs även finmaterial av naturgrafit och koks samt beckolja.

Enligt den preliminära tidsplanen byggs den första fasen av fabriken åren 2024–2026.

Nytt företagscentrum på Fågelberget i Korsholm

Byggnadsnämnden i Korsholm har godkänt bygglovet för en affärs- och kontorsbyggnad på Fågelberget.

Det handlar om det första skedet av ett större projekt som går under namnet Circle's edge. Namnet syftar på verksamheten inom cirkulär ekonomi som finns på området.

Första skedet på cirka 700 kvadrameter ska vara klart ännu under 2023 och består av en restaurang, ett kontorshotell och en hall.

Byggrätten på tomten ligger på över 8 000 kvadratmeter. Så det finns ordentligt med utrymme för företagsetableringar.

– Målet är att komma igång med skede två redan nästa år och att det förhoppningsvis är större än första skedet, säger Linus Krooks på Kvadraten Ab som fungerar som byggherre.

Utvidgningen av Karleby hamn kan få konsekvenser för vattendragen

Oro för projektets miljökonsekvenser syns bland de 22 utlåtanden som inkommit om MKB-programmet. till NTM-centralen i Södra Österbotten.

I expertkommentarerna lyfter man bland annat dels fram frågor kring hur vattentillgången för industriområdet ska tryggas och dels hur projektet kan komma att påverka hur industrin hanterar sitt avloppsvatten.

Myndigheterna efterlyser nu en helhetsöverblick över vilka konsekvenserna kan bli då såväl hamnen som industriområdet växer.

Om planerna för hamnen genomförs i sin helhet skulle verksamheten bedrivas på en yta som är ungefär tre gånger större än idag.